Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №744/2014

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 серпня 2014 року "Про невідкладні заходи щодо захисту України та зміцнення її обороноздатності"

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 серпня 2014 року "Про невідкладні заходи щодо захисту України та зміцнення її обороноздатності" (додається, таємно, без пункту 3, підпунктів "е", "ж", "з", "ї", "й", "к" підпункту 1, підпунктів "б", "д" підпункту 3 пункту 5, підпунктів 1, 5, 7, 8 пункту 6, підпунктів 1, 2 пункту 7, пунктів 8, 9, підпунктів 2 пункту 10, підпунктів 5, 6 пункту 11, пункту 12 - нетаємно).

2. Таємно.

3. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Петро ПОРОШЕНКО

24 вересня 2014 року

 

РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 28 серпня 2014 року

Про невідкладні заходи щодо захисту України та зміцнення її обороноздатності

У зв'язку з дальшим ускладненням ситуації у сфері національної безпеки внаслідок тривалого втручання Російської Федерації у внутрішні справи України, з метою нейтралізації обумовлених цим загроз національній безпеці України та з урахуванням Рекомендацій парламентських слухань на тему: "Обороноздатність України у XXI столітті: виклики, загрози та шляхи їх подолання", схвалених Постановою Верховної Ради України від 12 серпня 2014 року № 1639-VІІ, Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

1. Вважати основним стратегічним напрямом реалізації органами виконавчої влади державної політики у сфері національної безпеки і оборони забезпечення готовності сектору безпеки і оборони, економіки та суспільства до відбиття збройної агресії проти України.

2. Визначити пріоритетним національним інтересом України у сфері зовнішньополітичної діяльності у 2014 та наступних роках дальший розвиток відносин стратегічного партнерства України з США, ЄС та НАТО, зокрема:

з Європейським Союзом на основі Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони;

зі Сполученими Штатами Америки на основі Хартії Україна - США про стратегічне партнерство від 19 грудня 2008 року;

з НАТО на основі Хартії про особливе партнерство між Україною та Організацією Північно-Атлантичного договору, підписаної 9 липня 1997 року, та Декларації про доповнення цієї Хартії, підписаної 21 серпня 2009 року.

3. Таємно.

4. Запропонувати Президентові України:

1) розглянути питання про звернення у листопаді 2014 року з позачерговим посланням до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України у сфері національної безпеки із визначенням нової Стратегії національної безпеки України;

2) розглянути питання про ліквідацію Комітету з реформування і розвитку Збройних Сил України та оборонно-промислового комплексу.

5. Кабінету Міністрів України:

1) невідкладно:

а) розробити та подати Президентові України для внесення на розгляд Верховної Ради України як невідкладний законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо відмови України від здійснення політики позаблоковості;

б) розробити та подати Президентові України проект Генеральних директив на переговори з Російською Федерацією;

в) поінформувати в установленому порядку про стан переведення національної економіки на функціонування в умовах особливого періоду;

г) внести в установленому порядку пропозиції щодо застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) стосовно Російської Федерації;

д) вирішити питання щодо створення централізованої системи логістичного забезпечення військових формувань і правоохоронних органів України;

підпункт "е" - Таємно;

є) опрацювати питання щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій із ввезення на митну територію України відповідної продукції для сектору безпеки і оборони та звільнення від оподаткування такої продукції ввізним митом;

підпункт "ж" - Таємно;

підпункт "з" - Таємно;

и) вирішити в установленому порядку питання про тимчасове закриття пунктів пропуску на державному кордоні України з Російською Федерацією для автомобільного, морського, пішохідного сполучення та припинення руху через них, а також у разі необхідності - питання щодо тимчасового закриття пунктів пропуску для інших видів сполучення;

і) ужити заходів щодо проведення односторонньої демаркації державного кордону України з Російською Федерацією та забезпечення його належного інженерно-технічного облаштування, у тому числі із залученням міжнародної технічної допомоги;

підпункт "ї" - Таємно;

підпункт "й" - Таємно;

підпункт "к" - Таємно;

л) опрацювати питання щодо перегляду умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, зокрема збільшення у його структурі питомої ваги посадових окладів, окладів за військовим званням;

м) забезпечити вирішення питання щодо надання житла таким, що потребують поліпшення житлових умов, сім'ям військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції у Донецькій та Луганській областях, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України;

н) визначити порядок документального підтвердження участі громадян у антитерористичній операції;

о) забезпечити ефективне функціонування державної системи страхового фонду документації;

п) забезпечити разом зі Службою безпеки України та розвідувальними органами України документування фактів порушень режиму державного кордону України з боку Російської Федерації і подання відповідних скарг (позовів) до міжнародних судових органів;

2) у місячний строк:

а) розробити та внести в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України законопроекти щодо:

упровадження системи формування проекту основних показників державного оборонного замовлення на трирічний період та затвердження їх Кабінетом Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік;

функціонування фінансової системи України в особливий період;

створення та виробництва озброєння і військової техніки в Україні;

державної підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу;

військово-технічного співробітництва з іноземними державами;

б) внести пропозиції щодо вдосконалення діяльності національних координаторів з питань партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору у відповідних сферах та Комісії з питань партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору, передбачивши, зокрема, очолення цієї Комісії одним із Віце-прем'єр-міністрів України;

в) опрацювати разом зі Службою безпеки України питання щодо створення національного центру кіберзахисту та протидії кіберзагрозам, а також національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій України для забезпечення потреб обороноздатності держави в особливий період;

3) у двомісячний строк:

а) подати на розгляд Ради національної безпеки і оборони України проект нової редакції Воєнної доктрини України;

підпункт "б" - Таємно;

в) передбачати при підготовці і реалізації річних національних програм співробітництва Україна - НАТО заходи, спрямовані на досягнення практичних результатів щодо зміцнення обороноздатності України, забезпечити дієвий контроль за виконанням таких річних програм;

г) розробити та внести для розгляду Радою національної безпеки і оборони України і наступного подання Президентові України пропозиції щодо внесення змін до законодавства з питань національної безпеки, зокрема Законів України "Про основи національної безпеки України", "Про оборону України", "Про організацію оборонного планування", "Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави", "Про військовий обов'язок і військову службу", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", "Про контррозвідувальну діяльність", "Про правовий режим воєнного стану", "Про здійснення державних закупівель", "Про правовий режим надзвичайного стану", "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання", Кримінального процесуального кодексу України, виходячи з необхідності зміцнення обороноздатності України; підпункт "д" - Таємно;

4) передбачити під час підготовки проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на рік" та проекту Закону України про Державний бюджет України на рік:

а) збільшення видатків на виробництво та закупівлю озброєння, військової техніки, інших матеріально-технічних засобів військового призначення, фінансування державних цільових оборонних програм;

б) фінансування видатків на здійснення заходів, визначених цим рішенням.

6. Міністерству закордонних справ України невідкладно:

підпункт 1 - Таємно;

2) у зв'язку із збройною агресією проти України:

звернутися до НАТО у порядку, визначеному Хартією про особливе партнерство між Україною та Організацією Північно-Атлантичного договору, з проханням невідкладного скликання Північно-Атлантичної Ради і проведення відповідних офіційних консультацій;

звернутися до держав - сторін Меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї щодо проведення невідкладних консультацій;

3) звернутися до уряду Сполучених Штатів Америки, уряду Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії щодо надання військової допомоги Україні;

4) ініціювати ухвалення на засіданні Комісії Україна - НАТО на рівні глав держав і урядів, що проводитиметься в рамках чергового саміту НАТО (4 вересня 2014 року, Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії), рішень щодо досягнення Україною максимального рівня взаємосумісності та спільних спроможностей з НАТО у сфері протидії чинним та новим викликам безпеці на євроатлантичному просторі;

підпункт 5 - Таємно;

6) разом із Міністерством оборони України вжити заходів щодо створення кризового консультативного механізму відповідно до пункту 15 Хартії про особливе партнерство між Україною та Організацією Північно-Атлантичного договору;

підпункт 7 - Таємно;

підпункт 8 - Таємно.

7. Міністерству оборони України невідкладно:

підпункт 1 - Таємно;

підпункт 2 - Таємно;

3) забезпечити разом із Міністерством закордонних справ України та за участю Державного концерну "Укроборонпром" використання в інтересах розвитку оборонно-промислового комплексу України можливостей співробітництва України з НАТО у сфері озброєнь та технічних стандартів, зокрема участь України в багатонаціональних проектах Ініціативи НАТО "Розумна оборона";

4) посилити разом із Міністерством внутрішніх справ України, Управлінням державної охорони України охорону важливих державних і воєнних об'єктів;

5) прискорити облаштування з'єднань і частин Військово-Морських Сил Збройних Сил України у нових місцях базування та досягнення ними готовності до виконання бойових завдань;

6) вжити разом із Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством охорони здоров'я України заходів щодо утворення зведеного авіаційного підрозділу для надання екстреної медичної допомоги;

7) прискорити формування Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, оснащення їх сучасними засобами озброєння і військовою технікою;

8) вжити разом із Національною гвардією України, Державною спеціальною службою транспорту заходів щодо унеможливлення залучення військовослужбовців строкової служби до виконання бойових завдань в антитерористичній операції в Донецькій та Луганській областях.

8. Таємно.

9. Таємно.

10. Міністерству внутрішніх справ України разом зі Службою безпеки України невідкладно:

1) посилити охорону дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні;

підпункт 2 - Таємно.

11. Службі безпеки України невідкладно:

1) вжити разом із Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством оборони України, Адміністрацією Державної прикордонної служби України, Адміністрацією Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державною пенітенціарною службою України, Генеральним штабом Збройних Сил України, Головним управлінням Національної гвардії України та Управлінням державної охорони України додаткових заходів, спрямованих на попередження та припинення терористичної діяльності на території Донецької та Луганської областей України і запобігання її поширенню;

2) ужити разом із Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством оборони України, Міністерством юстиції України, Державною службою фінансового моніторингу України заходів щодо виявлення та припинення каналів політичної, інформаційної та іншої підтримки терористичної діяльності;

3) здійснювати дієве контррозвідувальне забезпечення військових формувань та правоохоронних органів України, що беруть участь в антитерористичній операції в Донецькій та Луганській областях;

4) ужити разом із Міністерством внутрішніх справ України за участю громадських організацій, які беруть участь в охороні громадського порядку і державного кордону України, додаткових заходів щодо попередження терористичних проявів;

підпункт 5 - Таємно;

підпункт 6 - Таємно.

12. Таємно.

13. Міністерству освіти і науки України разом із Міністерством оборони України затвердити в місячний строк план заходів щодо докорінного поліпшення патріотичного виховання молоді, формування позитивного ставлення до виконання конституційного обов'язку із захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, підвищення престижу військової служби та військової освіти.

14. Місцевим державним адміністраціям за участю органів місцевого самоврядування невідкладно забезпечити надання сім'ям військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, працівників, які беруть участь в антитерористичній операції в Донецькій та Луганській областях, соціальної, матеріальної допомоги.

15. Утворити відповідно до статті 14 Закону України "Про Раду національної безпеки і оборони України" Міжвідомчу комісію з питань реформування та розвитку сектору безпеки і оборони України як робочий орган Ради національної безпеки і оборони України.

Апарату Ради національної безпеки і оборони України подати у двотижневий строк на розгляд Президентові України проект Положення про Міжвідомчу комісію з питань реформування та розвитку сектору безпеки і оборони України та пропозиції щодо її персонального складу.

 Голова Ради національної безпеки і оборони України П.ПОРОШЕНКО