Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №879/2019

Про Уповноваженого Президента України з питань волонтерської діяльності

З метою підтримки волонтерської діяльності, забезпечення гарантій додержання прав i законних інтересів волонтерів та відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Призначити ПУШКАРЬОВУ Наталію Антонівну Уповноваженим Президента України з питань волонтерської діяльності (поза штатом).

2. Затвердити Положення про Уповноваженого Президента України з питань волонтерської діяльності (додається).

3. Державному управлінню справами вжити в установленому порядку заходів, що випливають із цього Указу.

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

4 грудня 2019 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 4 грудня 2019 року № 879/2019

ПОЛОЖЕННЯ
про Уповноваженого Президента України з питань волонтерської діяльності

1. Уповноважений Президента України з питань волонтерської діяльності (далі — Уповноважений) здійснює свою діяльність на основі принципів гуманності, неупередженості, об’єктивності, доступності та конфіденційності.

2. Уповноважений керується у своїй діяльності Конституцією України, законами України, міжнародними договорами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Уповноваженого є:

1) моніторинг ситуації щодо забезпечення гарантій додержання прав і законних інтересів волонтерів та внесення в установленому порядку Президентові України пропозицій щодо підтримки волонтерської діяльності, припинення порушень у цій сфері;

2) внесення Президентові України пропозицій щодо підготовки проектів законів, актів Президента України з питань підтримки волонтерської діяльності, забезпечення. гарантій додержання прав і законних інтересів волонтерів;

3) участь у підготовці проектів нормативно-правових актів з питань підтримки волонтерської діяльності, забезпечення гарантій додержання прав і законних інтересів волонтерів;

4) участь у межах компетенції в експертизі законів, які надійшли на підпис главі держави, законопроектів, які пропонуються для внесення Президентом України на розгляд Верховної Ради України у порядку законодавчої ініціативи, інших законопроектів, що стосуються питань підтримки провадження волонтерської діяльності, забезпечення гарантій додержання прав і законних інтересів волонтерів;

5) здійснення заходів, спрямованих на забезпечення, відновлення порушених прав і законних інтересів волонтерів, інформування громадськості про такі заходи та їх результати;

6) підготовка заходів за участю Президента України, у тому числі міжнародного характеру, з питань, що стосуються підтримки волонтерської діяльності;

7) здійснення заходів щодо сприяння налагодженню взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань підтримки громадських ініціатив щодо провадження волонтерської діяльності, забезпечення гарантій додержання прав і законних інтересів волонтерів.

4. Уповноважений відповідно до покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

1) аналізувати стан справ і проблемні питання стосовно провадження волонтерської діяльності, забезпечення гарантій додержання прав і законних інтересів волонтерів та вносити пропозиції щодо шляхів вирішення зазначених питань;

2) запитувати і одержувати від структурних підрозділів Офісу Президента України, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб, утворених Президентом України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування необхідні інформацію, документи, матеріали;

3) брати участь у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб, утворених Президентом України, а також у проведенні. круглих столів, нарад та інших заходів з питань, що належать до компетенції Уповноваженого;

4) звертатися до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування стосовно сприяння у вирішенні питань, що належать до компетенції Уповноваженого;

5) уживати відповідних заходів щодо налагодження зв’язків для взаємодії з громадськими об’єднаннями, іншими суб’єктами, що надають волонтерську допомогу, у тому числі міжнародними, з питань підтримки волонтерської діяльності, забезпечення гарантій додержання прав і законних інтересів волонтерів;

6) інформувати громадськість про результати своєї діяльності;

7) сприяти підтримці громадських ініціатив щодо провадження волонтерської діяльності.

5. Забезпечення діяльності Уповноваженого здійснюється відповідним структурним підрозділом Офісу Президента України.

6. Для надання консультативної допомоги Уповноваженому може створюватися в установленому порядку громадська консультативна рада з питань волонтерської діяльності на правах робочої групи Офісу Президента України.

7. Уповноважений використовує у своїй роботі бланки встановленого зразка.

Керівник Офісу Президента України А.БОГДАН