Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

Інформаційно-аналітичні матеріали за підсумками роботи Департаменту з питань звернень громадян протягом трьох кварталів 2022 року

1. Протягом січня – вересня 2022 року до Президента України надійшло 49842 звернення громадян, при цьому (з урахуванням колективних звернень) звернулося близько 2 млн 540 тис. громадян, якими порушено 53718 різноманітних питань, а також 2715 запитів на отримання публічної інформації. Із загальної кількості – 3935 звернень засобами електронного зв’язку, у тому числі через державну установу «Урядовий контактний центр».

2. Як свідчить аналіз надходження звернень громадян за територіальною ознакою, протягом звітного періоду найбільше звернень до Офісу Президента України надійшло від жителів таких регіонів:

 • Дніпропетровської області (4370, або 8,8 відсотка від загальної кількості звернень);
 • Сумської області (3236, або 6,5 відсотка);
 • Волинської області (2732, або 5,5 відсотка);
 • Одеської області (2613, або 5,2 відсотка);
 • м. Києва (2606, або 5,2 відсотка).

Найменша кількість звернень громадян надійшла з таких регіонів:

 • Луганської області (95, або 0,2 відсотка);
 • Автономної Республіки Крим (13 звернень);
 • м. Севастополя (13 звернень).

Проте більш наочним є показник зведеної кількості звернень громадян у розрахунку на 100 тис. населення відповідного регіону. У середньому по Україні на 100 тис. населення у січні – вересні 2022 року припадало 73 звернення громадян до Президента України, проти 76 звернень за підсумками аналогічного періоду попереднього року.

Найбільше звернень громадян у розрахунку на 100 тис. населення  протягом трьох кварталів 2022 року надійшло до Офісу Президента України з таких регіонів: Сумської (307), Волинської (266), Чернігівської (226), Миколаївської (185) та Хмельницької (170) областей. Найменше – з  Рівненської (24), Донецької (19) та Луганської (4) областей.

3. Протягом трьох кварталів 2022 року до Офісу Президента України надійшло 659 повторних звернень громадян, що становить 1,3 відсотка від загальної кількості звернень за цей період та на 46,8 відсотка менше аналогічного показника минулого року.

Найбільше повторних звернень надійшло від жителів міста Києва (81 звернення, або 3,1 відсотка від їх загальної кількості з даного регіону), Харківської (34, або 3,0 відсотка), Одеської (34, або 1,3 відсотка), Полтавської (33, або 4,3 відсотка), Дніпропетровської (32, або 0,7 відсотка) областей.

4. Протягом трьох кварталів 2022 року до Офісу Президента України надійшло 24516 колективних звернень громадян, що становить 48,2 відсотка від загальної кількості звернень за цей період. У порівнянні з попереднім роком кількість таких звернень зросла на 86,2 відсотка, а їх питома вага – на 19,6 відсотка.

Найбільше колективних звернень надійшло з Волинської області (1984, або 72,6 відсотка від загальної кількості з даного регіону) – 4,0 відсотка від усіх колективних звернень до Президента України протягом січня – вересня 2022 року. До першої п’ятірки за цим показником увійшли також Дніпропетровська (1912, або 43,7 відсотка), Чернігівська (1701, або 77,0 відсотків), Одеська (1623, або 62,1 відсотка) та Миколаївська (1407, або 68,5 відсотка) області. Найменше – з Рівненської (11) та Луганської (7) областей.

Привертає увагу факт зростання більш ніж у два рази кількості та питомої ваги масових (акційних) звернень за підсумками січня – вересня 2022 року (19515, або 39,1 відсотка від загальної кількості звернень до Президента України), порівняно з попереднім роком.

5. Значна частина звернень громадян у звітному періоді надійшла до Офісу Президента України від громадян, що потребують соціального захисту та підтримки, зокрема:

за соціальним станом: від пенсіонерів – 1518 звернень, або 3,1 відсотка від загальної кількості за цей період;

за категоріями авторів – 1077 звернень, зокрема:

 • від осіб з інвалідністю І, ІІ і ІІІ груп – 525 звернень, або 1,1 відсотка;
 • від осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників війни та бойових дій – 302 звернення, або 0,6 відсотка;
 • від членів багатодітних сімей, одиноких матерів, жінок, що мають звання «Мати-героїня» – 107 звернень, або 0,2 відсотка;
 • від ветеранів праці – 54 звернення, або 0,1 відсотка;
 • від дітей війни – 31 звернення, або 0,06 відсотка;
 • від учасників ліквідації аварії на ЧАЕС та осіб, що потерпіли від Чорнобильської катастрофи – 58 звернень, або 0,12 відсотка.

Питома вага звернень від цих категорій громадян за січень – вересень 2022 року становить 2,2 відсотка від їх загальної кількості за цей період. Протягом трьох кварталів 2021 року від найменш соціально захищених категорій громадян надійшло 2967 звернень і питома вага їх становила 7,1 відсотка. Окремо слід відзначити надходження 106 звернень від внутрішньо переміщених осіб з окремих районів Донецької та Луганської областей, і Автономної Республіки Крим, що становить 0,2 відсотка від загальної кількості звернень до Президента України за січень – вересень 2022 року та у два рази менше порівняно з попереднім роком.

6. У зверненнях до Президента України громадяни протягом трьох кварталів 2022 року порушили 53718 різноманітних питань, що на 5,1 відсотка більше аналогічного показника попереднього року.

Насамперед, за актуальністю, це питання щодо забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, обороноздатності та соціального захисту.

Найчастіше у звітному періоді громадяни порушували у своїх зверненнях питання забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізації прав і свобод громадян, запобігання дискримінації − 5378 питань означеної тематики (10,0 відсотків від загальної кількості).

Проблеми, які найчастіше порушуються у зверненнях громадян з правоохоронної тематики:

 • неправомірні дії працівників поліції (203 питання, що становить 3,8 відсотка від загальної кількості питань цієї тематики);
 • невиконання судових рішень (147, або 2,7 відсотка);
 • неправомірні дії працівників прокуратури (104, або 1,9 відсотка).

Найбільше таких питань у розрахунку на 100 тис. населення порушувалося жителями м. Києва (23 звернення), Полтавської (20), Одеської (19), Вінницької (18), Миколаївської і Закарпатської (по 13) областей, при середньому показнику по країні – 10 звернень. Найменше – жителями Тернопільської (5), Донецької (2) і Луганської (1) областей.

На другому місці за актуальністю перебувають питання обороноздатності, суверенітету, міждержавних відносин – 3695 питань, що становить 6,9 відсотка від загальної кількості порушених питань. Кількість та питома вага цих питань зросла більш ніж у чотири рази порівняно з показниками попереднього року (у 2021 році – 855 питань, десяте місце). У цій тематичній групі громадяни найчастіше порушували питання:            

 • обороноздатності та суверенітету держави (2956 питань, або 80,0  відсотків від загальної кількості питань даної тематики);
 • функціонування мов (440, або 11,9 відсотка);
 • міжнаціональних відносин (68, або 1,8 відсотка).

На четвертому місці за актуальністю – питання соціального захисту –  2369 питань, що становить 4,4 відсотка від загальної кількості порушених питань. Кількість цих питань зменшилася на 47,3 відсотка порівняно з попереднім роком (у 2021 році – 4492 питання, друге місце).

У розрахунку на 100 тисяч населення найбільше звернень з питань соціального захисту надійшло до Офісу Президента України від жителів Харківської (11 звернень) та Київської (7) областей, м. Києва (6), Дніпропетровської, Житомирської, Полтавської, Чернівецької, Чернігівської (по 5) областей, при середньому показнику по Україні – 4 звернення. Найменше – з Донецької і Луганської (по 1) областей.

Найчастіше у цій тематичній групі порушувалися питання:

 • призначення та перегляду розміру пенсій (563 питання, що становить 23,8 відсотка від загальної кількості питань даної тематики);
 • надання матеріальної допомоги (271, або 11,4 відсотка);
 • виплати пенсії 109, або 4,6 відсотка);
 • призначення і виплати соціальної допомоги (50, або 2,1 відсотка).

На п’ятому місці за актуальністю перебувають питання комунального господарства – 1954 питання, або 3,6 відсотка від загальної кількості порушених питань. Кількість цих питань зменшилася на 45,6 відсотка, а питома вага – на 3,4 відсотка порівняно з показниками попереднього року  (у 2021 році – 3593 питання, третє місце).

У розрахунку на 100 тис. населення найбільше звернень з питань комунального господарства надійшло до Офісу Президента України з Київської області (10 звернень), міста Києва (6), Харківської (4), Вінницької, Запорізької, Івано-Франківської, Львівської, Полтавської, Чернігівської (по 3) областей, при середньому показнику по Україні – 2 звернення.

Найчастіше у цій тематичній групі порушувалися питання:

 • плати за житло та комунальні послуги, у тому числі підвищення тарифів (541 питання, що становить 27,7 відсотка від загальної кількості питань даної тематики);
 • санітарного стану, благоустрою населених пунктів, ремонту доріг (157, або 8,0 відсотків);
 • оформлення субсидій для відшкодування витрат на житлово-комунальні послуги (109, або 5,6 відсотка);
 • опалення, забезпечення паливом (94, або 4,8 відсотка).

Питання охорони здоров’я перебувають на шостому місці – 1414 питань, що становить 2,6 відсотка від загальної кількості порушених питань. Кількість цих питань зменшилася на 21,0 відсоток порівняно з 2021 роком, а питома вага майже дорівнює аналогічному показнику попереднього року  (у 2021 році – 1790 питань, п’яте місце).

Найчастіше у цій тематичній групі порушувалися питання:

 • надання безоплатної медичної допомоги (71 питання, або 5,0 відсотків від загальної кількості питань даної тематики);
 • неправомірних дій працівників закладів охорони здоров’я (44, або 3,1 відсотка);
 • роботи МСЕК, встановлення групи інвалідності (38, або 2,7 відсотка);
 • забезпечення ліками (34, або 2,4 відсотка).

Питання фінансової, податкової, митної політики посіли сьоме місце – 989 питань, що становить 1,8 відсотка від загальної кількості порушених питань. Кількість цих питань зменшилася на 27,8 відсотка, порівняно з аналогічними показниками попереднього року (у 2021 році – 1370 питань, шосте місце).

Найчастіше громадяни зверталися з питань податкової політики (137 питань, або 13,9 відсотка від загальної кількості питань цієї тематики), кредитування (76, або 7,7 відсотка), митної політики (37, або 3,7 відсотка). При цьому за підсумками січня – вересня 2022 року кількість звернень з питань повернення вкладів з банків порівняно з 2021 роком зменшилася майже у чотири рази.

На восьмому місці за актуальністю перебувають питання праці і заробітної плати – 817 питань, що становить 1,5 відсотка від загальної кількості порушених питань. Кількість цих питань зменшилася на 33,4 відсотка, порівняно з показниками попереднього року  (у 2021 році – 1227 питань, восьме місце).

У цій тематичній групі громадяни найчастіше порушували питання:

 • оплати праці, виплати зарплати  (122, або 14,9 відсотка від загальної кількості питань даної тематики);
 • працевлаштування (108, або 13,2 відсотка).

Дев’яте місце за актуальністю посіли питання освіти, науково-технічної діяльності – 616 питань, що становить 1,1 відсотка від загальної кількості порушених питань. У порівнянні з аналогічним періодом попереднього року кількість цих питань зменшилася на 25,4 відсотка (у 2021 році – 826 питань, одинадцяте місце).

У цій тематичній групі найчастіше порушувалися питання:

 • роботи дошкільних, середніх та вищих навчальних закладів (52 питання, що становить 8,4 відсотка від загальної кількості питань даної тематики);
 • незаконних дій працівників освіти (18, або 2,9 відсотка).

На десятому місці за актуальністю перебувають питання транспорту і зв’язку – 552 питання, що становить 1,0 відсоток від загальної кількості порушених питань. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість цих питань зменшилася на 17,0 відсотків (у 2021 році – 665 питань, тринадцяте місце).

У цій тематичній групі громадяни найчастіше порушували питання:

 • роботи пасажирського транспорту (67 питань, або 12,1 відсотка від загальної кількості питань даної тематики);
 • роботи пошти (47, або 8,5 відсотка).

7. Після спроби анексії Російською Федерацією у березні 2014 року Автономної Республіки Крим суттєво зменшилася кількість звернень до Глави держави від жителів цього регіону порівняно з попередніми роками. Так, протягом січня – вересня 2022 року до Офісу Президента України надійшло: з Автономної Республіки Крим – 13 звернень (у січні – вересні  2021 року – 24, за три квартали 2014 року – 806), з міста Севастополя – 13 звернень (у січні – вересні 2021 року – 5, за три квартали 2014 року – 129).

У зв’язку з початком повномасштабної агресії Російської Федерації проти України ситуація з надходженням звернень від жителів Донецької і Луганської областей суттєво змінилася, оскільки найбільш запеклі бойові дії точаться саме на сході країни.

За підсумками трьох кварталів 2022 року порівняно з 2021 роком кількість звернень з Донецької області зменшилася на 38,8 відсотка, а з Луганської області – на 80,1 відсотка. При цьому до Глави держави надійшло 106 звернень від вимушених переселенців (у два рази менше, ніж у січні – вересні 2021 року), у яких 41,0 відсоток порушених питань стосується соціального захисту та 13,9 відсотка – забезпечення житлом.

8. За підсумками трьох кварталів 2022 року вирішено позитивно 8,2 відсотка питань, порушених у 596 зверненнях громадян, розгляд яких органами державної влади перебував на контролі в Офісі Президента України, на 91,3 відсотка питань – надано роз’яснення.

У розрізі органів влади, на рівні облдержадміністрацій позитивно вирішено 11,0 відсотків звернень громадян, які надсилались на розгляд до місцевих органів виконавчої влади, на рівні міністерств та інших центральних органів виконавчої влади – 8,0 відсотків.

Протягом звітного періоду працівниками Департаменту взято на контроль 313 звернень громадян.

9. Протягом трьох кварталів 2022 року працівниками Департаменту проведена відповідна робота з учасниками 48 акцій пікетування біля адміністративних будівель Офісу Президента України, під час 45 акцій їхні  представники виявили бажання передати письмові або усні звернення працівнику Департаменту з питань звернень громадян. Готувалися оперативні інформаційні електронні повідомлення керівництву Офісу – на підставі надходження інформації з різних джерел стосовно намірів та щодо самого проведення зазначених акцій, вимог їх учасників та завершення проведення акцій (всього підготовлено 75 повідомлень).

З початку року призупинено особисті прийоми громадян, у тому числі посадовими особами Офісу Президента України, у зв’язку із запровадженням додаткових заходів із запобігання поширенню коронавірусу COVID-19, а з 24 лютого – у зв’язку із введенням воєнного стану на території України відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64. Разом із тим, працівники Департаменту залучалися до забезпечення 6 заходів за участю Глави держави.

З метою забезпечення реалізації конституційного права на звернення, проводилася робота з інформування громадян, які зверталися на довідковий телефон Департаменту. Усього протягом січня – лютого 2022 року отримано 1193 дзвінки від громадян щодо стану опрацювання їх звернень до Глави держави, порядку направлення таких звернень та з інших питань.

10. За підсумками січня – вересня 2022 року до Офісу Президента України надійшло 2709 листів (протягом вересня – 232 листи) з пропозиціями громадян з різних сфер суспільно-політичного життя та соціально-економічних питань країни.

Крім того протягом березня – вересня 2022 року надійшло 411 звернень від громадян іноземних держав, у яких переважно йдеться про підтримку українського народу в боротьбі за свою свободу і незалежність, висловлюються враження мужністю Президента України Володимира Зеленського.

11. 28 серпня 2015 року видано Указ Президента України № 523 «Про Порядок розгляду електронної петиції, адресованої Президентові України», яким, зокрема, затверджено Порядок розгляду електронної петиції, адресованої Президентові України. Працівники Департаменту організовують опрацювання електронних петицій громадян до Глави держави.

Загалом, станом на 30.09.2022 опрацьовано 94663 петиції, з яких: на 138 петицій було надано відповідь Президента України; триває збір підписів 5433 петицій; в установлений строк не набрало необхідну кількість голосів 68998 петицій.

12. За підсумками трьох кварталів 2022 року до Офісу Президента України надійшло 2715 запитів на отримання публічної інформації (протягом вересня – 383 запити), які були опрацьовані в управлінні доступу до публічної інформації Департаменту з питань звернень громадян.

Департамент з питань звернень громадян