Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

Інформаційно-аналітичні матеріали за підсумками роботи Департаменту з питань звернень громадян протягом трьох кварталів 2021 року

1. Протягом січня – вересня 2021 року до Президента України надійшло 41815 звернень громадян, при цьому (з урахуванням колективних звернень) звернулося понад 3 млн 438 тис. громадян, якими порушено 51117 різноманітних питань. Із загальної кількості 3890 звернень надійшло засобами електронного зв’язку, у тому числі через державну установу «Урядовий контактний центр».

2. Як свідчить аналіз надходження звернень громадян за територіальною ознакою, протягом звітного періоду найбільше звернень до Офісу Президента України надійшло від жителів таких регіонів:

 • м. Києва (5335, або 12,8 відсотка від загальної кількості звернень);
 • Одеської області (3586, або 8,6 відсотка);
 • Харківської області (2697, або 6,4 відсотка);
 • Дніпропетровської області (2259, або 5,4 відсотка);
 • Київської області (1970, або 4,7 відсотка).

Найменша кількість звернень громадян надійшла з таких регіонів:

 • Чернівецької області (404, або 1,0 відсоток);
 • Автономної Республіки Крим (24, або 0,1 відсотка);
 • м. Севастополя (5 звернень).

Проте більш наочним є показник зведеної кількості звернень громадян у розрахунку на 100 тис. населення відповідного регіону. У середньому по Україні на 100 тис. населення у січні – вересні 2021 року припадало 76 звернень громадян до Президента України, проти 83 звернень за підсумками аналогічного періоду попереднього року. Однак в окремих регіонах цей показник перевищує середній по країні.

Найбільше звернень громадян у розрахунку на 100 тис. населення  протягом трьох кварталів 2021 року надійшло до Офісу Президента України з таких регіонів: м. Києва (180), Одеської (151), Черкаської (123), Чернігівської (110) та Київської (110) областей. Найменше – з Чернівецької (45), Донецької (31) та Луганської (22) областей.

3. Протягом трьох кварталів 2021 року до Офісу Президента України надійшло 1239 повторних звернень громадян, що складає 2,9 відсотка від загальної кількості звернень за цей період та на 20,6 відсотка менше аналогічного показника минулого року.

Найбільше повторних звернень надійшло від жителів міста Києва (252 звернення, або 4,7 відсотка від їх загальної кількості з даного регіону), Харківської (104, або 3,8 відсотка), Черкаської (72, або 4,9 відсотка), Дніпропетровської (69, або 3,1 відсотка), Одеської (62, або 1,7 відсотка) областей.

4. Протягом трьох кварталів 2021 року до Офісу Президента України надійшло 13165 колективних звернень громадян, що складає 31,4 відсотка від загальної кількості звернень за цей період. У порівнянні з попереднім роком кількість таких звернень зросла на 17,6 відсотка, а їх питома вага – на 8,4 відсотка.

Найбільше колективних звернень надійшло з Київської області (558, або 28,3 відсотка від загальної кількості з даного регіону) – 3,9 відсотка від усіх колективних звернень до Президента України протягом січня – вересня 2021 року. До першої п’ятірки за цим показником увійшли також м. Київ (508, або 9,5 відсотка), Вінницька (498, або 35,8 відсотка), Одеська (497, або 13,8 відсотка) та Дніпропетровська (479, або 21,2 відсотка) області. Найменше – з  Івано-Франківської (49), Чернівецької (25) областей та м. Севастополя (1).

Привертає увагу факт зростання на 75,0 відсотків кількості та питомої ваги масових (акційних) звернень за підсумками січня – вересня 2021 року (8244, або 19,7 відсотка від загальної кількості звернень до Президента України), порівняно з попереднім роком.

5. Значна частина звернень громадян у звітному періоді надійшла до Офісу Президента України від громадян, що потребують соціального захисту та підтримки, зокрема:

за соціальним станом: від пенсіонерів – 2832 звернення, або 6,8 відсотка від загальної кількості за цей період;

за категоріями авторів – 2967 звернень, зокрема:

 • від осіб з інвалідністю І, ІІ і ІІІ груп – 1356 звернень, або 3,2 відсотка;
 • від осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників війни та бойових дій – 710 звернень, або 1,7 відсотка;
 • від членів багатодітних сімей, одиноких матерів, жінок, що мають звання «Мати-героїня» – 335 звернень, або 0,8 відсотка;
 • від ветеранів праці – 136 звернень, або 0,3 відсотка;
 • від дітей війни – 113 звернень, або 0,3 відсотка;
 • від учасників ліквідації аварії на ЧАЕС та осіб, що потерпіли від Чорнобильської катастрофи – 304 звернення, або 0,7 відсотка.

Питома вага звернень від цих категорій громадян за січень – вересень 2021 року склала 7,1 відсотка від їх загальної кількості за цей період. Протягом трьох кварталів 2020 року від найменш соціально захищених категорій громадян надійшло 3930 звернень і питома вага їх складала 8,1 відсотка.

Окремо слід відзначити надходження 223 звернень від внутрішньо переміщених осіб з окремих районів Донецької та Луганської областей, і Автономної Республіки Крим, що складає 0,5 відсотка від загальної кількості звернень до Президента України за січень – вересень 2021 року, та у два рази менше порівняно з попереднім роком.

6. У зверненнях до Президента України громадяни протягом трьох кварталів 2021 року порушили 51117 різноманітних питань, що на 9,6 відсотка менше аналогічного показника попереднього року (у 2020 році – 56568 питань).

Насамперед, за актуальністю, це питання щодо забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, соціального захисту, комунального господарства та охорони здоров’я.

Найчастіше у звітному періоді громадяни порушували у своїх зверненнях питання забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізації прав і свобод громадян, запобігання дискримінації − 9620 питань означеної тематики (18,8 відсотка від загальної кількості).

Проблеми, які найчастіше порушуються у зверненнях громадян з правоохоронної тематики:

 • прохання відкрити кримінальне провадження (435 питань, що складає 4,5 відсотка від загальної кількості питань цієї тематики);
 • невиконання судових рішень (346, або 3,6 відсотка);
 • неправомірні дії працівників поліції (283, або 2,9 відсотка);
 • скарги на дії суддів (195, або 2,0 відсотка).

Найбільше таких питань у розрахунку на 100 тис. населення порушувалося жителями м. Києва (61 звернення), Одеської (39), Вінницької (28), Київської (23) та Черкаської (22) областей, при середньому показнику по країні – 18 звернень. Найменше – жителями Волинської та Донецької (по 6), Луганської (3) областей.

На другому місці за актуальністю – питання соціального захисту –  4492 питання, що складає 8,8 відсотка від загальної кількості порушених питань. Кількість цих питань зменшилася на 21,4 відсотка порівняно з попереднім роком (у 2020 році – 5718 питань).

У розрахунку на 100 тисяч населення найбільше звернень з питань соціального захисту надійшло до Офісу Президента України від жителів Харківської (21) області, міста Києва (17), Житомирської, Київської, Полтавської і Черкаської (по 11) областей, при середньому показнику по Україні – 9 звернень. Найменше питань цієї категорії порушувалося жителями Волинської (6), Донецької (5) та Луганської (3) областей.

Найчастіше у цій тематичній групі порушувалися питання:

 • призначення та перегляду розміру пенсій (1175 питань, що складає 26,2 відсотка від загальної кількості питань даної тематики);
 • надання матеріальної допомоги (612, або 13,6 відсотка);
 • виплати пенсії (238, або 5,3 відсотка);
 • призначення і виплата соціальної допомоги (156, або 3,2 відсотка).

На третьому місці за актуальністю перебувають питання комунального господарства – 3593 питання, або 7,0 відсотків від загальної кількості порушених питань. Кількість цих питань зменшилася на 11,5 відсотка, а питома вага практично не змінилася порівняно із попереднім роком  (у 2020 році – 4060 питань).

У розрахунку на 100 тис. населення найбільше звернень з питань комунального господарства надійшло до Офісу Президента України з міста Києва (27 звернень), Харківської (14), Львівської (12), Запорізької та Сумської (по 8) областей, при середньому показнику по Україні – 7 звернень. Найменше питань цієї категорії порушувалося жителями Донецької (3), Луганської (2) та Волинської (1) областей.

Найчастіше у цій тематичній групі порушувалися питання:

 • плати за житло та комунальні послуги, у тому числі підвищення тарифів (1183 питання, що складає 32,9 відсотка від загальної кількості питань даної тематики);
 • санітарного стану, благоустрою населених пунктів, ремонту доріг (524, або 14,6 відсотка);
 • оформлення субсидій для відшкодування витрат на житлово-комунальні послуги (386, або 10,7 відсотка);
 • експлуатації та ремонту житла (175, або 4,9 відсотка).

Питання охорони здоров’я перебувають на п’ятому місці – 1790 питань, що складає 3,5 відсотка від загальної кількості порушених питань. Кількість цих питань зменшилася на 18,2 відсотка порівняно з аналогічним показником попереднього року, а питома вага дорівнює аналогічному показнику попереднього року  (у 2020 році – 2187 питань, п’яте місце).

Найчастіше у цій тематичній групі порушувалися питання:

 • надання безоплатної медичної допомоги (262 питання, або 14,6 відсотка від загальної кількості питань даної тематики);
 • роботи МСЕК, встановлення групи інвалідності (103, або 5,8 відсотка);
 • забезпечення ліками (95, або 5,3 відсотка);
 • неправомірних дій працівників закладів охорони здоров’я (92, або 5,1 відсотка).

Питання фінансової, податкової, митної політики посіли шосте місце – 1370 питань, що складає 2,7 відсотка від загальної кількості порушених питань. Кількість цих питань зменшилася на 37,8 відсотка, а питома вага зменшилася на 1,2 відсотка порівняно із аналогічними показниками попереднього року.  При цьому за підсумками січня – вересня 2021 року кількість звернень з питань повернення вкладів із банків порівняно з попереднім роком зменшилася у два рази.

Найчастіше громадяни зверталися з питань податкової політики (220, або 16,1 відсотка від загальної кількості питань цієї тематики), кредитування (216, або 15,8 відсотка), повернення вкладів, цінних паперів із банків, довірчих товариств (96, або 7,0 відсотків).

Сьоме місце за актуальністю посіли питання житлової політики 1257 питань, що складає 2,5 відсотка від загальної кількості порушених питань. У порівнянні з аналогічним періодом попереднього року кількість цих питань зменшилася на 37,1 відсотка.

У цій тематичній групі найчастіше порушувалися питання:

 • забезпечення житлом (401 питання, що складає 31,9 відсотка від загальної кількості питань даної тематики);
 • поліпшення житлових умов (182, або 14,5 відсотка);
 • порушення житлового законодавства (179, або 14,2 відсотка).

На восьмому місці за актуальністю перебувають питання праці і заробітної плати – 1227 питань, що складає 2,4 відсотка від загальної кількості порушених питань. Кількість цих питань зменшилася на 43,4 відсотка, а питома вага – на 1,4 відсотка порівняно із попереднім роком.

У цій тематичній групі громадяни найчастіше порушували питання:

 • працевлаштування (210, або 17,1 відсотка від загальної кількості питань даної тематики);
 • порушення трудового законодавства (194, або 15,8 відсотка).

На дев’ятому місці за актуальністю перебувають питання аграрної політики і земельних відносин – 1129 питань, що складає 2,2 відсотка від загальної кількості порушених питань. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість цих питань зменшилася на 28,9 відсотка. У цій тематичній групі громадяни найчастіше порушували питання:

 • індивідуального землекористування (340 питань, або 30,1 відсотка від загальної кількості питань даної тематики);
 • паювання земель та видачі майнових паїв (94, або 8,3 відсотка);
 • приватизації земельних ділянок (56, або 5,0 відсотків).

На десятому місці за актуальністю перебувають питання обороноздатності, суверенітету, міждержавних і міжнаціональних відносин – 855 питань, що складає 1,7 відсотка від загальної кількості порушених питань. Кількість цих питань зменшилася на 40,1 відсотка, а питома вага практично не змінилася порівняно із показниками попереднього року (у 2020 році − 1428 питань, також десяте місце). Найчастіше громадяни зверталися з питань неправомірних дій військовослужбовців (69, або 8,1 відсотків від загальної кількості питань цієї тематики); функціонування мов (66, або 7,7 відсотка); забезпечення житлом військовослужбовців (45, або 5,2 відсотка).

7. Після спроби анексії Російською Федерацією у березні 2014 року Автономної Республіки Крим суттєво зменшилася кількість звернень до Глави держави від жителів цього регіону порівняно з попередніми роками. Так, протягом січня – вересня 2021 року до Офісу Президента України надійшло: з Автономної Республіки Крим – 24 звернення (у січні – вересні  2020 року – 23, за три квартали 2014 року – 806), з міста Севастополя – 5 звернень (у січні – вересні 2020 року – 9, за три квартали 2014 року – 129).

Не зважаючи на продовження проведення операції Об’єднаних сил на Сході України, завдяки поступовій імплементації Мінських угод (перш за все з боку керівництва нашої держави в контексті припинення вогню в окремих районах Донецької та Луганської областей України) ситуація з надходженням звернень від жителів цих регіонів залишається стабільною та відповідає загальним тенденціям надходження звернень громадян до Глави держави. 

За підсумками трьох кварталів 2021 року порівняно з 2020 роком кількість звернень з Донецької області зменшилася на 42,9 відсотка, а з Луганської області – на 12,2 відсотка. При цьому до Глави держави надійшло 223 звернення від вимушених переселенців (майже у два рази менше, ніж у січні – вересні 2020 року), у яких 29,5 відсотка порушених питань стосувалося соціального захисту та 32,5 відсотка – забезпечення житлом.

8. За підсумками трьох кварталів 2021 року вирішено позитивно 18,2 відсотка питань, порушених у 747 зверненнях громадян, розгляд яких органами державної влади перебував на контролі в Офісі Президента України, на 81,4 відсотка питань – надано роз’яснення.

У розрізі органів влади, на рівні облдержадміністрацій позитивно вирішено 23,4 відсотка звернень громадян, які надсилались на розгляд до місцевих органів виконавчої влади, на рівні міністерств та інших центральних органів виконавчої влади – 13,3 відсотка, на рівні органів прокуратури – 2,6 відсотка.

Протягом звітного періоду працівниками Департаменту взято на контроль 758 звернень громадян.

9. Протягом трьох кварталів 2021 року працівниками Департаменту з питань звернень громадян проведена відповідна робота з учасниками 156 акцій (у вересні – 28) біля адміністративних будівель Офісу Президента України, отримувалися звернення, подані відповідні матеріали та пропозиції керівництву Офісу Президента України. Працівники Департаменту залучалися до 13 заходів на 13 об’єктах за участю Глави держави.

З початку року призупинено особисті прийоми громадян, у тому числі посадовими особами Офісу Президента України, у зв’язку із запровадженням додаткових заходів із запобігання поширенню коронавірусу COVID-19.

На довідковий телефон відділу-приймальні Департаменту протягом січня – вересня 2021 року надійшло 5505 дзвінків від громадян щодо стану опрацювання їхніх звернень до Глави держави та з інших питань.

10. За підсумками січня – вересня 2021 року до Офісу Президента України надійшло 1794 листи (протягом вересня – 162 листи) з пропозиціями громадян з різних сфер суспільно-політичного життя та соціально-економічних питань країни.

11. 28 серпня 2015 року видано Указ Президента України № 523 «Про Порядок розгляду електронної петиції, адресованої Президентові України», яким, зокрема, затверджено Порядок розгляду електронної петиції, адресованої Президентові України. Працівники Департаменту організовують опрацювання електронних петицій громадян до Глави держави.

Загалом, станом на 01.10.2021 опрацьовано 73925 петицій, з яких: на 89 петицій було надано відповідь Президента України; триває збір підписів 2061 петиції; в установлений строк не набрало необхідну кількість голосів 58547 петицій.

12. За підсумками трьох кварталів 2021 року до Офісу Президента України надійшло 3543 запити на отримання публічної інформації (протягом вересня – 356 запитів), які були опрацьовані в Управлінні доступу до публічної інформації Департаменту з питань звернень громадян.

Департамент з питань звернень громадян