Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

Інформаційно-аналітичні матеріали за підсумками роботи Приймальні Президента України протягом першого півріччя 2018 року

1. Протягом першого півріччя 2018 року до Президента України надійшло 25203 звернення громадян, при цьому (з урахуванням колективних звернень) звернулося 222,0 тис. громадян, якими порушено 28854 різноманітні питання. Із загальної кількості звернень 23880 (94,8 відсотка) надійшло поштою (з яких 5967 звернень – засобами електронного зв’язку і 1045 – з сайту петицій Офіційного Інтернет-представництва Президента України) та 1323 звернення (5,2 відсотка) отримано на особистому прийомі в приймальні громадян Адміністрації Президента України.

2. Як свідчить аналіз надходження звернень громадян за територіальною ознакою, протягом звітного періоду найбільше звернень до Адміністрації Президента України надійшло від жителів таких регіонів:

 • м. Києва (3459, або 13,7 відсотка від загальної кількості звернень);

 • Дніпропетровської області (1406, або 5,6 відсотка);

 • Харківської області (1385, або 5,5 відсотка);

 • Київської області (1218, або 4,8 відсотка);

 • Одеської області (1201, або 4,8 відсотка).

Найменша кількість звернень громадян надійшла з таких регіонів:

 • Волинської області (241, або 1,0 відсоток);

 • Тернопільської області (239, або 0,9 відсотка);

 • Автономної Республіки Крим (33, або 0,1 відсотка).

Слід зазначити, що тенденції, які спостерігалися у попередньому році, дещо змінилися. До першої п’ятірки увійшли Київська та Одеська області.

Проте більш наочним є показник зведеної кількості звернень громадян у розрахунку на 100 тис. населення відповідного регіону. У середньому по Україні на 100 тис. населення у січні – червні 2018 року припадало 42 звернення громадян до Президента України, проти 53 звернень за підсумками аналогічного періоду попереднього року. Однак в окремих регіонах цей показник перевищує середній по країні.

Найбільше звернень громадян у розрахунку на 100 тис. населення протягом першого півріччя 2018 року надійшло до Адміністрації Президента України з таких регіонів: м. Києва (118), Миколаївської (78), Київської (69), Полтавської (63) та Черкаської (54) областей. Найменше звернень у розрахунку на 100 тис. населення надійшло із Волинської і Тернопільської (по 23), Донецької (20) та Луганської (13) областей.

3. Протягом першого півріччя 2018 року до Адміністрації Президента України надійшло 1319 повторних звернень громадян, що складає 5,2 відсотка від загальної кількості звернень за цей період. При цьому слід зазначити, що наявність повторного звернення не завжди свідчить про невирішеність питання. Іноді заявники надсилають звернення поштою, а потім дублюють його на особистому прийомі, або включають у своє наступне звернення нові питання на додаток до тих, на які одержали відповідь.

Найбільше повторних звернень надійшло від жителів міста Києва (241 звернення, або 6,9 відсотка від їх загальної кількості з даного регіону), Харківської (92, або 6,6 відсотка), Запорізької (80, або 10,3 відсотка), Київської (74, або 6,0 відсотків) та Полтавської (66, або 7,4 відсотка) областей.

4. Протягом першого півріччя 2018 року до Адміністрації Президента України надійшло 2353 колективні звернення громадян, що складає 9,3 відсотка від загальної кількості звернень за цей період. У порівнянні з попереднім роком кількість таких звернень та їх питома вага практично не змінилися.

Найбільше колективних звернень надійшло з м. Києва (342, або 9,9 відсотка від загальної кількості з даного регіону) – 14,5 відсотка від усіх колективних звернень до Президента України протягом січня – червня 2018 року. До першої п’ятірки за цим показником увійшли також Дніпропетровська (94, або 6,7 відсотка), Київська (93, або 7,6 відсотка), Харківська (79, або 5,7 відсотка) і Одеська (71, або 5,9 відсотка) області. Найменше колективних звернень надійшло з Луганської (18), Тернопільської (18) та Закарпатської (16) областей.

Привертає увагу факт зменшення на 40,7 відсотка кількості та питомої ваги масових (акційних) звернень за підсумками січня – червня 2018 року (4200, або 16,7 відсотка від загальної кількості звернень до Президента України), порівняно із попереднім роком.

5. Значна частина звернень громадян у звітному періоді надійшла до Адміністрації Президента України від громадян, що потребують соціального захисту та підтримки, зокрема:

за соціальним станом: від пенсіонерів – 3320 звернень, або 13,2 відсотка від загальної кількості за цей період;

за категоріями авторів – 2420 звернень, зокрема:

 • від інвалідів І, ІІ і ІІІ груп – 1128 звернень, або 4,5 відсотка;

 • від інвалідів, учасників війни та бойових дій – 495 звернень, або 2,0 відсотка;

 • від членів багатодітних сімей, одиноких матерів, жінок, що мають звання «Мати-героїня» – 331 звернення, або 1,3 відсотка;

 • від ветеранів праці – 144 звернень, або 0,6 відсотка;

 • від дітей війни – 117 звернення, або 0,5 відсотка;

 • від учасників ліквідації аварії на ЧАЕС та осіб, що потерпіли від Чорнобильської катастрофи – 192 звернення, або 0,8 відсотка.

Питома вага звернень від цих категорій громадян за січень – червень 2018 року склала 9,6 відсотка від їх загальної кількості за цей період.

Окремо слід відзначити надходження 294 звернень від вимушених переселенців, зареєстрованих у зоні проведення операції Об’єднаних сил (АТО), що складає 1,2 відсотка від загальної кількості звернень до Президента України за січень – червень 2018 року, та на 58,9 відсотка більше порівняно із попереднім роком.

6. У зверненнях до Президента України громадяни протягом першого півріччя 2018 року порушили 28854 різноманітні питання, що на 6,7 відсотка більше аналогічного показника попереднього року. Насамперед, за актуальністю, це питання щодо забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, соціального захисту, комунального господарства та охорони здоров’я.

Найчастіше у звітному періоді громадяни порушували у своїх зверненнях питання забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізації прав і свобод громадян, запобігання дискримінації − 5835 питань означеної тематики (20,2 відсотка від загальної кількості).

Найбільше таких питань у розрахунку на 100 тис. населення порушувалося жителями м. Києва (35 звернень), Кіровоградської (32), Миколаївської (28), Київської (20) та Черкаської (16) областей, при середньому показнику по країні – 12 звернень. Найменше питань цієї категорії у розрахунку на 100 тис. населення порушувалося жителями Донецької і Тернопільської (по 6), та Луганської (3) областей.

Проблеми, які найчастіше порушуються у зверненнях громадян з правоохоронної тематики:

 • неправомірні дії працівників національної поліції (396 питань, що складає 6,8 відсотка від загальної кількості питань цієї тематики);

 • невиконання судових рішень (352, або 6,0 відсотків);

 • неправомірні дії працівників прокуратури (228, або 3,9 відсотка);

 • скарги на дії суддів (218, або 3,7 відсотка);

На другому місці за актуальністю – питання соціального захисту – 2791 питання, що складає 9,7 відсотка від загальної кількості порушених питань. Кількість цих питань зросла на 17,2 відсотка порівняно із попереднім роком.

У розрахунку на 100 тисяч населення найбільше звернень з питань соціального захисту надійшло до Адміністрації Президента України від жителів м. Києва (11), Харківської (10), Полтавської (10), Житомирської (9), Київської та Черкаської (по 8) областей, при середньому показнику по Україні – 6 звернень. Найменше питань цієї категорії у розрахунку на 100 тис. населення порушувалося жителями Закарпатської та Луганської по (3) областей. Найчастіше у цій тематичній групі порушувалися питання:

 • призначення та перегляду розміру пенсій (830 питань, що складає 29,7 відсотка від загальної кількості питань даної тематики);

 • надання матеріальної допомоги (619, або 22,2 відсотка);

 • призначення і виплати соціальної допомоги (115, або 4,1 відсотка);

 • виплати пенсії (105, або 3,8 відсотка).

На третьому місці за актуальністю перебувають питання комунального господарства 1945 питань, або 6,7 відсотка від загальної кількості порушених питань. Кількість цих питань зросла на 24,4 відсотка, а питома вага майже дорівнює аналогічному показнику попереднього року.

У розрахунку на 100 тис. населення найбільше звернень з питань комунального господарства надійшло до Адміністрації Президента України з м. Києва (17 звернень), Київської (8), Запорізької, Миколаївської та Полтавської (по 6) областей, при середньому показнику по Україні – 4 звернення. Найменше питань цієї категорії у розрахунку на 100 тис. населення порушувалося жителями Волинської, Івано-Франківської та Луганської (по 1) областей. Найчастіше у цій тематичній групі порушувалися питання:

 • плати за житло та комунальні послуги, у тому числі підвищення тарифів (337 питань, що складає 17,3 відсотка від загальної кількості питань даної тематики);

 • санітарного стану, благоустрою населених пунктів, ремонту доріг (252, або 13,0 відсотків);

 • експлуатації та ремонту житла (229, або 11,8 відсотка);

 • оформлення субсидій для відшкодування витрат на житлово-комунальні послуги (195, або 10,0 відсотків).

Питання охорони здоров’я перебувають на четвертому місці – 1007 питань, що складає 3,5 відсотка від загальної кількості порушених питань. Кількість цих питань зросла на 15,0 відсотків порівняно з аналогічним показником попереднього року, а питома вага майже дорівнює аналогічному показнику попереднього. Найчастіше у цій тематичній групі порушувалися питання:

 • надання безоплатної медичної допомоги (335 питань, або 33,3 відсотка від загальної кількості питань даної тематики);

 • неправомірних дій працівників закладів охорони здоров’я (112, або 11,1 відсотка);

 • роботи МСЕК, встановлення групи інвалідності (87, або 8,6 відсотка);

 • забезпечення ліками (78, або 7,7 відсотка).

П’яте місце за актуальністю посіли питання житлової політики 921 питання, що складає 3,2 відсотка від загальної кількості порушених питань. У порівнянні з аналогічним періодом попереднього року кількість цих питань зросла на 13,1 відсотка. У цій тематичній групі найчастіше порушувалися питання:

 • забезпечення житлом (466 питань, що складає 50,6 відсотка від загальної кількості питань даної тематики);

 • поліпшення житлових умов (123, або 13,4 відсотка);

 • порушення житлового законодавства (113, або 12,3 відсотка).

На сьомому місці за актуальністю перебувають питання аграрної політики і земельних відносин – 706 питань, що складає 2,4 відсотка від загальної кількості порушених питань. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість цих питань зросла на 11,0 відсотків. У цій тематичній групі громадяни найчастіше порушували питання:

 • індивідуального землекористування (349 питань, або 49,4 відсотка від загальної кількості питань даної тематики);

 • паювання земель та видачі майнових паїв (76, або 10,8 відсотка);

 • передачі в оренду земельних та майнових паїв (70, або 9,9 відсотка).

Питання фінансової, податкової, митної політики посіли восьме місце – 689 питань, що складає 2,4 відсотка від загальної кількості порушених питань. Кількість цих питань зменшилася на 28,0 відсотків, а питома вага – на 1,1 відсотка порівняно із аналогічними показниками попереднього року.

Найчастіше громадяни зверталися з питань повернення вкладів, цінних паперів з банків, довірчих товариств (248 питань, або 36,0 відсотків від загальної кількості питань цієї тематики), кредитування (152, або 22,1 відсотка), повернення грошових заощаджень вкладникам Ощадбанку СРСР (94, або 13,6 відсотка). При цьому за підсумками січня – червня 2018 року кількість звернень з питань повернення вкладів з банків порівняно з 2017 роком зменшилася майже у два рази.

На дев’ятому місці за актуальністю перебувають питання праці і заробітної плати – 685 питань, що складає 2,4 відсотка від загальної кількості порушених питань. Кількість цих питань зросла на 33,0 відсотка, а питома вага практично дорівнює аналогічному показнику попереднього року. У цій тематичній групі громадяни найчастіше порушували питання:

 • працевлаштування (155 питань, або 22,6 відсотка від загальної кількості питань даної тематики);

 • оплати праці, виплати зарплати (134, або 19,6 відсотка).

На десятому місці за актуальністю перебувають питання сім’ї, дітей, молоді, фізичної культури і спорту – 664 питання, що складає 2,3 відсотка від загальної кількості порушених питань. Кількість цих питань зросла на 27,2 відсотка, а питома вага практично дорівнює аналогічному показнику попереднього року. Найчастіше громадяни зверталися з питань порушення прав дітей (407 питань, або 61,3 відсотка від загальної кількості питань цієї тематики), виплати допомоги на дитину (118, або 17,8 відсотка).

7. Після анексії Російською Федерацією у березні 2014 року Автономної Республіки Крим суттєво зменшилася кількість звернень до Президента України від жителів цього регіону порівняно із попередніми роками. Так, протягом першого півріччя 2018 року до Адміністрації Президента України надійшло: з Автономної Республіки Крим – 33 звернення (у січні – червні 2017 року – 15, за перше півріччя 2014 року – 752), з міста Севастополя – 0 звернень (у січні – червні 2017 року – 3, за перше півріччя 2014 року – 111).

Не зважаючи на продовження проведення операції Об’єднаних сил (Антитерористичної операції) на сході України, завдяки поступовій імплементації Мінських угод (перш за все з боку керівництва нашої держави в контексті припинення вогню в окремих районах Донецької та Луганської областей України) ситуація з надходженням звернень від жителів цих регіонів залишається стабільною.

За підсумками першого півріччя 2018 року порівняно з 2017 роком кількість звернень з Донецької області зросла на 21,1 відсотка, а з Луганської області – на 7,6 відсотка. При цьому до Глави держави надійшло 294 звернення від вимушених переселенців (на 58,9 відсотка більше, ніж у січні –червні 2017 року), у яких 35,5 відсотка порушених питань стосувалося соціального захисту та 14,2 відсотка – забезпечення житлом.

8. За підсумками першого півріччя 2018 року вирішено позитивно 29,3 відсотка питань, порушених у 878 зверненнях громадян, розгляд яких органами державної влади перебував на контролі в Адміністрації Президента України, на 68,8 відсотка питань – надано роз’яснення, 1,0 відсоток – відмовлено у задоволенні.

У розрізі органів влади, на рівні облдержадміністрацій вирішено 35,9 відсотка звернень громадян, які надсилались на розгляд до місцевих органів виконавчої влади, на рівні міністерств та інших центральних органів виконавчої влади – 18,3 відсотка, на рівні органів прокуратури – 5,5 відсотка.

9. Протягом першого півріччя 2018 року працівники Приймальні залучалися у м. Києві до 19 заходів на 24 об’єктах за участю Глави держави. Проведена відповідна робота з учасниками 58 (у червні – 11) акцій пікетування біля адміністративних будівель Адміністрації Президента України, отримувалися звернення, організовувалися особисті прийоми за участю представників профільних структурних підрозділів Адміністрації Президента України, подані відповідні матеріали та пропозиції керівництву Адміністрації.

Організовано проведення дев’яти планових та одного позапланового особистих прийомів посадовими особами Адміністрації Президента України, на яких прийнято 39 осіб.

На довідкові телефони Приймальні протягом січня – червня 2018 року надійшло 3077   (у червні – 426) дзвінків від громадян щодо стану опрацювання їх звернень до Глави держави та з інших питань.

10. За підсумками першого півріччя 2018 року до Адміністрації Президента України надійшло 748 листів (протягом червня – 150 листів) з пропозиціями громадян з різних сфер суспільно-політичного життя та соціально-економічних питань країни.

11. 28 серпня 2015 року видано Указ Президента України № 523 «Про Порядок розгляду електронної петиції, адресованої Президентові України», яким, зокрема, затверджено Порядок розгляду електронної петиції, адресованої Президентові України. Працівники Приймальні залучаються до опрацювання електронних петицій громадян до Глави держави. Загалом, станом на 03.07.2018 опрацьовано 34860 петицій, з яких: на 40 петицій було надано відповідь Президента України; триває збір підписів 585 петицій, в установлений строк не набрало необхідну кількість голосів 29525 петицій.

Приймальня Президента України