Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

Інформаційно-аналітичні матеріали за підсумками роботи Приймальні Президента України протягом першого кварталу 2019 року

1. Протягом першого кварталу 2019 року до Президента України надійшло 14220 звернень громадян, при цьому (з урахуванням колективних звернень) звернулося близько 39,3 тис. громадян, якими порушено 16822 різноманітні питання. Із загальної кількості звернень 13452 (94,6 відсотка) надійшло поштою (з яких 4746 звернень – засобами електронного зв’язку) та 768 звернень (5,4 відсотка) отримано на особистому прийомі в приймальні громадян Адміністрації Президента України.

2. Як свідчить аналіз надходження звернень громадян за територіальною ознакою, протягом звітного періоду найбільше звернень до Адміністрації Президента України надійшло від жителів таких регіонів:

 • м. Києва (1831, або 12,9 відсотка від загальної кількості звернень);
 • Дніпропетровської області (1134, або 8,0 відсотків);
 • Харківської області (1021, або 7,2 відсотка);
 • Київської області (729, або 5,1 відсотка);
 • Одеської області (662, або 4,7 відсотка).

Найменша кількість звернень громадян надійшла з таких регіонів:

 • Луганської області (174, або 1,2 відсотка);
 • Чернівецької області (155, або 1,1 відсотка);
 • Автономної Республіки Крим (25, або 0,2 відсотка).

Проте більш наочним є показник зведеної кількості звернень громадян у розрахунку на 100 тис. населення відповідного регіону. У середньому по Україні на 100 тис. населення у січні – березні 2019 року припадало 28 звернень громадян до Президента України, проти 21 звернення за підсумками аналогічного періоду попереднього року. Однак в окремих регіонах цей показник перевищує середній по країні.

Найбільше звернень громадян у розрахунку на 100 тис. населення  протягом першого кварталу 2019 року надійшло до Адміністрації Президента України з таких регіонів: м. Києва (62), Миколаївської (57), Житомирської (42), Київської (41) та Харківської (38) областей. Найменше звернень у розрахунку на 100 тис. населення надійшло із Закарпатської (16), Донецької (14) та Луганської (8) областей.

3. Протягом першого кварталу 2019 року до Адміністрації Президента України надійшло 624 повторні звернення громадян, що складає 4,4 відсотка від загальної кількості звернень за цей період та на 5,9 відсотка менше аналогічного показника минулого року (протягом січня – березня  2018 року надійшло 664 повторні звернення, а їх питома вага складала 4,8 відсотка).

Найбільше повторних звернень надійшло від жителів міста Києва (81 звернення, або 4,4 відсотка від їх загальної кількості з даного регіону), Дніпропетровської (60, або 5,3 відсотка), Запорізької (40, або 6,2 відсотка), Харківської (37, або 3,6 відсотка), Миколаївської (36, або 5,5 відсотків) областей.

4. Протягом першого кварталу 2019 року до Адміністрації Президента України надійшло 690 колективних звернень громадян, що складає 4,8 відсотка від загальної кількості звернень за цей період. У порівнянні з попереднім роком кількість таких звернень та їх питома вага зменшилися у два рази (у 2018 році – 1507 звернень, або 10,9 відсотка).

Найбільше колективних звернень надійшло з м. Києва (135, або 7,4 відсотка від загальної кількості з даного регіону) – 19,6 відсотка від усіх колективних звернень до Президента України протягом січня – березня 2019 року. До першої п’ятірки за цим показником увійшли також Харківська (60, або 5,8 відсотка), Дніпропетровська (44, або 3,9 відсотка), Одеська (44, або 6,6 відсотка), Львівська (42, або 7,4 відсотка) області. Найменше колективних звернень надійшло із Сумської (7) області, Автономної Республіки Крим (4) та Луганської (3) області.

Привертає увагу факт зменшення у тридцять разів кількості та питомої ваги масових (акційних) звернень за підсумками січня – березня 2019 року (83, або 0,6 відсотка від загальної кількості звернень до Президента України), порівняно із попереднім роком.

5. Значна частина звернень громадян у звітному періоді надійшла до Адміністрації Президента України від громадян, що потребують соціального захисту та підтримки, зокрема:

за соціальним станом: від пенсіонерів – 2627 звернень, або 18,5 відсотка від загальної кількості за цей період;

за категоріями авторів – 1824 звернення, зокрема:

 • від осіб з інвалідністю І, ІІ і ІІІ груп – 850 звернень, або 6,0 відсотків;
 • від осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників війни та бойових дій – 363 звернення, або 2,6 відсотка;
 • від членів багатодітних сімей, одиноких матерів, жінок, що мають звання «Мати-героїня» – 257 звернень, або 1,8 відсотка;
 • від ветеранів праці – 102 звернення, або 0,7 відсотка;
 • від дітей війни – 95 звернень, або 0,7 відсотка;
 • від учасників ліквідації аварії на ЧАЕС та осіб, що потерпіли від Чорнобильської катастрофи – 147 звернень, або 1,0 відсоток.

Питома вага звернень від цих категорій громадян за січень – березень 2019 року склала 12,8 відсотка від їх загальної кількості за цей період. Протягом першого кварталу 2018 року від найменш соціально захищених категорій громадян надійшло 1227 звернень і питома вага їх складала 8,9 відсотка.

Окремо слід відзначити надходження 278 звернень від внутрішньо переміщених осіб, зареєстрованих у зоні проведення ООС, або на території АР Крим, що складає 2,0 відсотка від загальної кількості звернень до Президента України за січень – березень 2019 року, та на 78,2 відсотків більше порівняно із попереднім роком.

6. У зверненнях до Президента України громадяни протягом першого кварталу 2019 року порушили 16822 різноманітні питання, що на 6,0 відсотків більше аналогічного показника попереднього року.

Насамперед, за актуальністю, це питання щодо забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, соціального захисту, комунального господарства, житлової політики та охорони здоров’я.

Найчастіше у звітному періоді громадяни порушували у своїх зверненнях питання забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізації прав і свобод громадян, запобігання дискримінації − 3216 питань означеної тематики (19,1 відсотка від загальної кількості).

Найбільше таких питань у розрахунку на 100 тис. населення порушувалося жителями Миколаївської (24 звернення) області, м. Києва (18), Харківської (12), Черкаської (10) та Київської (9) областей, при середньому показнику по країні – 7 звернень. Найменше – з Волинської, Тернопільської (по 3) та Луганської (1) областей.

Проблеми, які найчастіше порушуються у зверненнях громадян з правоохоронної тематики:

 • невиконання судових рішень (282, що складає 8,8 відсотка від загальної кількості питань цієї тематики);
 • неправомірні дії працівників поліції (148, або 4,6 відсотка);
 • скарги на дії суддів (114, або 3,5 відсотка).

На другому місці за актуальністю – питання соціального захисту –  2511 питань, що складає 14,9 відсотка від загальної кількості порушених питань. Кількість цих питань зросла на 70,1 відсотка, а питома вага – на 5,6 відсотка порівняно із попереднім роком.

У розрахунку на 100 тисяч населення найбільше звернень з питань соціального захисту надійшло до Адміністрації Президента України від жителів м. Києва та Сумської області (по 8 звернень), Житомирської, Київської, Полтавської,  Харківської, Хмельницької та Чернігівської (по 7) областей, при середньому показнику по Україні – 5 звернень. Найменше – із Закарпатської, Миколаївської (по 3) та Луганської (2) областей.

Найчастіше у цій тематичній групі порушувалися питання:

 • надання матеріальної допомоги (652 питання, що складає 26,0 відсотків від загальної кількості питань даної тематики);
 • призначення та перегляду розміру пенсій (616, або 24,5 відсотка);
 • виплати пенсії (254, або 10,1 відсотка);
 • призначення і виплати соціальної допомоги (69, або 2,7 відсотка).

На третьому місці за актуальністю перебувають питання комунального господарства 1772 питання, або 10,5 відсотка від загальної кількості порушених питань. Кількість цих питань зросла на 74,8 відсотка, а питома вага – на 4,1 відсотка порівняно з показниками попереднього року.

У розрахунку на 100 тис. населення найбільше звернень з питань комунального господарства надійшло до Адміністрації Президента України з м. Києва (12 звернень), Запорізької (7), Миколаївської (6), Київської та Кіровоградської (по 5) областей, при середньому показнику по Україні – 4 звернення. Найменше – із Донецької, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької (по 2) та Луганської (1) областей.

Найчастіше у цій тематичній групі порушувалися питання:

 • оформлення субсидій для відшкодування витрат на житлово-комунальні послуги (512 питань, що складає 28,9 відсотка від загальної кількості питань даної тематики);
 • плати за житло та комунальні послуги, у тому числі підвищення тарифів (346, або 19,5 відсотка);
 • експлуатації та ремонту житла (204, або 11,5 відсотка);
 • благоустрою населених пунктів, ремонту доріг (151, або 8,5 відсотка).

Четверте місце за актуальністю посіли питання житлової політики 729 питань, що складає 4,3 відсотка від загальної кількості порушених питань. У порівнянні з аналогічним періодом попереднього року кількість цих питань зросла на 47,6 відсотка.

У цій тематичній групі найчастіше порушувалися питання:

 • забезпечення житлом (394 питання, що складає 54,0 відсотка від загальної кількості питань даної тематики);
 • поліпшення житлових умов (111, або 15,2 відсотка);
 • порушення житлового законодавства (60, або 8,2 відсотка).

Питання охорони здоров’я перебувають на п’ятому місці – 715 питань, що складає 4,3 відсотка від загальної кількості порушених питань. Кількість цих питань зросла на 31,0 відсоток порівняно з аналогічним показником попереднього року, а питома вага майже дорівнює аналогічному показнику 2018 року.

Найчастіше у цій тематичній групі порушувалися питання:

 • надання безоплатної медичної допомоги (289 питань, або 40,4 відсотка від загальної кількості питань даної тематики);
 • неправомірних дій працівників закладів охорони здоров’я (57, або 8,0 відсотків);
 • роботи МСЕК, встановлення групи інвалідності (52, або 7,3 відсотка);
 • забезпечення ліками (48, або 6,7 відсотка).

Питання фінансової, податкової, митної політики посіли сьоме місце – 522 питання, що складає 3,1 відсотка від загальної кількості порушених питань. Кількість цих питань зросла на 22,5 відсотка, а питома вага практично дорівнює аналогічному показнику попереднього року.

Найчастіше громадяни зверталися з питань повернення вкладів, цінних паперів з банків, довірчих товариств (183 питання, або 35,1 відсотка від загальної кількості питань цієї тематики), кредитування (170, або 32,6 відсотка), повернення грошових заощаджень вкладникам Ощадбанку СРСР  (59, або 11,3 відсотка). При цьому за підсумками січня – березня 2019 року кількість звернень з питань повернення вкладів з банків порівняно з 2018 роком зменшилася на 30,7 відсотка.

На восьмому місці за актуальністю перебувають питання аграрної політики і земельних відносин – 506 питань, що складає 3,0 відсотка від загальної кількості порушених питань. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість цих питань зросла на 40,2 відсотка.

У цій тематичній групі громадяни найчастіше порушували питання:

 • індивідуального землекористування (255 питань, або 50,4 відсотка від загальної кількості питань даної тематики);
 • паювання земель та видача майнових паїв (65, або 12,8 відсотка);
 • передача в оренду земельних та майнових паїв (40, або 7,9 відсотка).

На дев’ятому місці за актуальністю перебувають питання праці і заробітної плати – 373 питання, що складає 2,2 відсотка від загальної кількості порушених питань. Кількість цих питань зросла на 3,3 відсотка, а питома вага практично дорівнює аналогічному показнику попереднього року.

У цій тематичній групі громадяни найчастіше порушували питання:

 • працевлаштування (67, або 27,6 відсотка від загальної кількості питань даної тематики);
 • оплати праці, виплати зарплати  (87, або 233 відсотка).

7. Після анексії Російською Федерацією у березні 2014 року Автономної Республіки Крим суттєво зменшилася кількість звернень до Президента України від жителів цього регіону порівняно із попередніми роками. Так, протягом першого кварталу 2019 року до Адміністрації Президента України надійшло: з Автономної Республіки Крим – 25 звернень (у січні – березні  2018 року – 20, протягом першого кварталу 2014 року – 686), з міста Севастополя – 7 звернень (у січні – березні 2018 року – 0, протягом першого кварталу 2014 року – 93).

Не зважаючи на продовження проведення операції Об’єднаних сил (антитерористичної операції) на сході України, завдяки поступовій імплементації Мінських угод (перш за все з боку керівництва нашої держави в контексті припинення вогню в окремих районах Донецької та Луганської областей України) ситуація з надходженням звернень від жителів Донецької і Луганської областей залишається стабільною.

За підсумками першого кварталу 2019 року порівняно з 2018 роком кількість звернень з Донецької області зросла на 58,1 відсотка, а з Луганської області – на 13,0 відсотків. При цьому до Глави держави надійшло 278 звернень від внутрішньо переміщених осіб (на 78,2 відсотка більше, ніж у січні – березні 2018 року), у яких 55,1 відсотка порушених питань стосувалося соціального захисту та 12,8 відсотка – забезпечення житлом.

8. За підсумками першого кварталу 2019 року вирішено позитивно 22,1 відсотка питань, порушених у 380 зверненнях громадян, розгляд яких органами державної влади перебував на контролі в Адміністрації Президента України, на 77,1 відсотка питань – надано роз’яснення, 0,5 відсотка – відмовлено у задоволенні.

У розрізі органів влади, на рівні облдержадміністрацій вирішено позитивно 28,2 відсотка звернень громадян, які надсилались на розгляд до місцевих органів виконавчої влади, на рівні міністерств та інших центральних органів виконавчої влади – 12,3 відсотка, на рівні органів прокуратури – 1,8 відсотка.

9. Протягом першого кварталу 2019 року працівники Приймальні залучалися у м. Києві до 10 заходів на 10 об’єктах за участю Глави держави. Проведена відповідна робота з учасниками 40 (у березні – 24) акцій пікетування біля адміністративних будівель Адміністрації Президента України, отримувалися звернення, організовувалися особисті прийоми за участю представників профільних структурних підрозділів Адміністрації Президента України, подані відповідні матеріали та пропозиції керівництву Адміністрації.

Організовано проведення шести особистих прийомів посадовими особами Адміністрації Президента України, на яких прийнято 38 громадян.

На довідковий телефон Приймальні протягом січня – березня 2019 року надійшло 2128 дзвінків (у березні – 753) від громадян щодо стану опрацювання їхніх звернень до Глави держави.

10. За підсумками першого кварталу 2019 року до Адміністрації Президента України надійшов 561 лист (протягом березня – 233 листа) з пропозиціями громадян з різних сфер суспільно-політичного життя та соціально-економічних питань країни.

11. 28 серпня 2015 року видано Указ Президента України № 523 «Про Порядок розгляду електронної петиції, адресованої Президентові України», яким, зокрема, затверджено Порядок розгляду електронної петиції, адресованої Президентові України. Працівники Приймальні організовують опрацювання електронних петицій громадян до Глави держави. Загалом, станом на 01.04.2019 опрацьовано 37789 петицій, з яких: на 44 петиції було надано відповідь Президента України; триває збір підписів 799 петицій; в установлений строк не набрало необхідну кількість голосів 31653 петиції.

Приймальня Президента України