Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №1103/2006

Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2006 року

На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки постановляю:

1. Присудити Державні премії України в галузі науки і техніки 2006 року:

за «Атлас української мови»: У 3-х т.: Т.1. Полісся, Середня Наддніпрянщина і суміжні землі. – К.: Наукова думка, 1984; Т.2. Волинь, Наддністрянщина, Закарпаття і суміжні землі. – К.: Наукова думка, 1988; Т.З. Слобожанщина, Донеччина, Нижня Наддніпрянщина, Причорномор'я і суміжні землі. – К.: Наукова думка, 2001:

МАТВІЯСУ Івану Григоровичу – докторові філологічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту української мови НАН України
ПРИЛИПКО Надії Павлівні – кандидатові філологічних наук, колишньому старшому науковому співробітникові Інституту української мови НАН України
ГРИГОРЧУК Лідії Михайлівні – докторові філологічних наук, колишньому старшому науковому співробітникові Інституту українознавства імені І.Крип'якевича НАН України
ЖИЛКУ Федоту Трохимовичу – докторові філологічних наук (посмертно)
ЗАКРЕВСЬКІЙ Ярославі Василівні – докторові філологічних наук (посмертно)
ВАРЧЕНКУ Івану Олексійовичу – кандидатові філологічних наук (посмертно)
ЗАЛЕСЬКОМУ Антону Миколайовичу – кандидатові філологічних наук (посмертно)
МАРЧУК Ніні Йосипівні – кандидатові філологічних наук (посмертно)
НАЗАРОВІЙ Тетяні Вікторівні – кандидатові філологічних наук (посмертно);

за розробку фізичних основ підвищення ефективності і завадозахищеності радіолокаційних систем надвисокої частоти діапазону та їх реалізація при створенні сучасних радіолокаційних комплексів:

РАЗСКАЗОВСЬКОМУ Вадиму Борисовичу – докторові технічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту радіофізики та електроніки імені О.Я.Усикова НАН України
МОКЕЄВУ Юрію Геннадійовичу – кандидатові технічних наук, генеральному директорові товариства з обмеженою відповідальністю «Український центр інновацій та технологій»
КОНОНОВИЧУ Віктору Яковичу – кандидатові технічних наук, начальникові відділення казенного підприємства «Науково-виробничий комплекс «Іскра»
МАЮ Ігорю Дмитровичу – кандидатові технічних наук, начальникові. відділу казенного підприємства «Науково-виробничий комплекс «Іскра»
ПРЕСНЯКУ Ігорю Степановичу – директорові казенного підприємства «Науково-виробничий комплекс «Іскра»
ЛАШКУ Леоніду Олексійовичу – начальникові відділу казенного підприємства «Науково-виробничий комплекс «Іскра»
ТРАІЛІНУ Вячеславу Федоровичу – заступникові директора казенного підприємства «Науково-виробничий комплекс «Іскра»
НОВИКОВУ Олексію Прокоповичу – начальникові відділення казенного підприємства «Науково-виробничий комплекс «Іскра»
ФІЛЕНКУ Сергію Івановичу – начальникові сектору казенного підприємства «Науково-виробничий комплекс «Іскра»
КУЛЄМІНУ Геннадію Петровичу – докторові технічних наук (посмертно);

за розробку приладів та систем контролю, організацію їх промислового виробництва та впровадження нових технологій радіаційної безпеки:

ГЕКТІНУ Олександру Вульфовичу – докторові фізико-математичних наук, заступникові директора Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України
НЕКРАСОВУ Василю Володимировичу – кандидатові технічних наук, завідувачу лабораторії Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України
ЛЮБИНСЬКОМУ Вадиму Рувиновичу – завідувачу відділу Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України
БЕРЛІЗОВУ Андрію Миколайовичу – кандидатові фізико-математичних наук, заступникові керівника Центру екологічних проблем атомної енергетики Інституту ядерних досліджень НАН України
РУДИКУ Олександру Фадійовичу – провідному інженерові Інституту ядерних досліджень НАН України
КАЗИМИРОВУ Олександру Сергійовичу – генеральному директорові товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «АтомКомплексПрилад»
РИБАЛКІНУ Леоніду Михайловичу – проректорові недержавного освітнього закладу «Універсальний інститут інноваційних технологій», Російська Федерація
БАБЕНКУ Віталію Вікторовичу – посмертно;

за розробку і впровадження високоефективних технологій видобування та постачання газу для підвищення енергетичної безпеки держави:

КРИЖАНІВСЬКОМУ Євстахію Івановичу – докторові технічних наук, ректорові Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу
ГРУДЗУ Володимиру Ярославовичу – докторові технічних наук, завідувачу кафедри Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу
КОНДРАТУ Роману Михайловичу – докторові технічних наук, завідувачу кафедри Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу
МИСЛЮКУ Михайлу Андрійовичу – докторові технічних наук, професорові Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу
РАЗУМНОМУ Юрію Тимофійовичу – докторові технічних наук, професорові Національного гірничого університету
ФИКУ Іллі Михайловичу – докторові технічних наук, заступникові директора філії «Український науково-дослідний інститут природних газів»
КОЗЛОВУ Анатолію Валентиновичу – кандидатові технічних наук, директорові дирекції державного акціонерного товариства «Чорноморнафтогаз»
ГОНЧАРУКУ Миколі Івановичу – кандидатові технічних наук, начальникові департаменту Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»
РИБЧИЧУ Іллі Йосиповичу – кандидатові технічних наук, головному радникові голови правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»;

за розробку і впровадження засобів неруйнівного контролю і технологій технічної діагностики машинобудівного і нафтогазового обладнання тривалої експлуатації:

ТРОЇЦЬКОМУ Володимиру Олександровичу – докторові технічних наук, завідувачу відділу Інституту електрозварювання імені Є.О.Патона НАН України
НЕДОСЄЦІ Анатолію Яковичу – докторові технічних наук, завідувачу відділу Інституту електрозварювання імені Є.О.Патона НАН України
ПІВТОРАКУ В'ячеславу Автономовичу – кандидатові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Інституту електрозварювання імені Є.О.Патона НАН України
КАРПАШУ Олегу Михайловичу – докторові технічних наук, проректорові Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу
ЗІНЧАКУ Ярославу Михайловичу – кандидатові технічних наук, заступникові директора Науково-дослідного інституту нафтогазових технологій Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу
ДЕВІНУ Леоніду Миколайовичу – докторові технічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту надтвердих матеріалів імені В.М.Бакуля НАН України
КУРИЛЯКУ Дозиславу Богдановичу – докторові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Фізико-механічного інституту імені Г.В.Карпенка НАН України
КРИНИЧНОМУ Петру Яковичу – головному спеціалістові товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича фірма «Зонд»;

за створення та впровадження прогресивних технологій і ефективного обладнання для отримання нових функціональних оздоровчих харчових продуктів:

СНЄЖКІНУ Юрію Федоровичу – члену-кореспондентові Національної академії наук України, заступникові директора Інституту технічної теплофізики НАН України
МАЛЕЦЬКІЙ Кірі Дмитрівні – докторові технічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту технічної теплофізики НАН України
ЧЕРЕВКУ Олександру Івановичу – докторові технічних наук, ректорові Харківського державного університету харчування та торгівлі
ПАВЛЮК Раїсі Юріївні – докторові технічних наук, завідувачу кафедри Харківського державного університету харчування та торгівлі
ПОГАРСЬКІЙ Вікторії Вадимівні – кандидатові технічних наук, доцентові Харківського державного університету харчування та торгівлі
СОКОЛОВІЙ Лорі Михайлівні – кандидатові технічних наук, доцентові Харківського державного університету харчування та торгівлі
СІМАХІНІЙ Галині Олександрівні – докторові технічних наук, завідувачу кафедри Національного університету харчових технологій
СИМОНОВІЙ-ПУШКАР Ларисі Іванівні – докторові медичних наук, завідувачу лабораторії Інституту медичної радіології імені С.П.Григор'єва
ГАЛЬЧИНЕЦЬКІЙ Юлії Лазарівні – кандидатові технічних наук, директорові товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Кріас–1»
МАКСИМЕНКУ Георгію Івановичу – директорові приватної фірми «Фіпар»;

за розробку теорії та практичне впровадження нетрадиційного процесу – прокатка-розділяння:

ЖУЧКОВУ Сергію Михайловичу – докторові технічних наук, заступникові директора Інституту чорної металургії імені З.І.Некрасова НАН України
ГУБАЙДУЛІНУ В'ячеславу Фуатовичу – кандидатові технічних наук, заступникові проректора Донецького національного технічного університету
НЕЧЕПОРЕНКУ Володимиру Андрійовичу – кандидатові технічних наук, голові правління закритого акціонерного товариства «Макіївський металургійний завод»
КЕКУХУ Анатолію Володимировичу – кандидатові технічних наук, начальникові управління відкритого акціонерного товариства «Міттал Стіл Кривий Ріг»
МАНШИЛІНУ Олександру Гейнійовичу – кандидатові технічних наук, генеральному директорові Науково-виробничого товариства з обмеженою відповідальністю «Донікс»
КУКУЮ Давиду Пенхусовичу – кандидатові технічних наук, технічному директорові Науково-виробничого товариства з обмеженою відповідальністю «Донікс»
КОРЕНЮ Андрію Олександровичу – начальникові відділення Науково-виробничого товариства з обмеженою відповідальністю «Донікс»
БАБЕНКУ Михайлу Антоновичу – начальникові департаменту товариства з обмеженою відповідальністю «Евертон»
ШУЛЬГІНУ Григорію Митрофановичу – докторові технічних наук (посмертно);

– за наукову розробку, організацію та впровадження системи санаторно-курортного оздоровлення і лікування вагітних в Україні:

ВЛАДИМИРОВУ Олександру Аркадійовичу – докторові медичних наук, головному лікареві клінічного санаторію «Жовтень»
ТОФАН Наталії Іванівні – докторові медичних наук, завідувачу відділення клінічного санаторію «Жовтень»
СТЕПАНКІВСЬКІЙ Галині Костянтинівні – члену-кореспондентові Національної академії наук України, професорові Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
ГОЛОТІ Владиславу Яковичу – докторові медичних наук, завідувачу кафедри Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
ДАШКЕВИЧ Валентині Євдокимівні – докторові медичних наук, керівникові відділення Інституту педіатрії, акушерства та гінекології
ЛУК'ЯНОВІЙ Ірині Сергіївні – докторові медичних наук, завідувачу відділення Інституту педіатрії, акушерства та гінекології
ГОЙДІ Ніні Григорівні – докторові медичних наук, проректорові Київської медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика
ЛОБОДІ Михайлу Васильовичу – докторові медичних наук, президентові Всеукраїнської асоціації фізіотерапевтів і курортологів
ЖАРКІХ Анатолію Васильовичу – кандидатові медичних наук, завідувачу кафедри Запорізького державного медичного університету;

за розробку новітніх електронно-променевих зварювальних установок на основі модельно-орієнтованого управління:

НАЗАРЕНКУ Олегу Кузьмовичу – члену-кореспондентові Національної академії наук України, завідувачу відділу Інституту електрозварювання імені Є.О.Патона НАН України
НЕСТЕРЕНКОВУ Володимиру Михайловичу – докторові технічних наук, заступникові завідувача відділу Інституту електрозварювання імені Є.О.Патона НАН України
ГУМОВСЬКОМУ Василю Валентиновичу – провідному інженерові Інституту електрозварювання імені Є.О.Патона НАН України
ГАЛУШЦІ Віктору Васильовичу – провідному інженерові-електроніку Інституту електрозварювання імені Є.О.Патона НАН України
ЛИТВИНОВУ Віталію Васильовичу – докторові технічних наук, завідувачу відділу Інституту проблем математичних машин і систем НАН України
КАЗИМИРУ Володимиру Вікторовичу – докторові технічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту проблем математичних машин і систем НАН України
МІРОШНИЧЕНКУ Андрію Вікторовичу – молодшому науковому співробітникові Інституту проблем математичних машин і систем НАН України;

за комплекс ресурсо- і енергозберігаючих геотехнологій видобутку та переробки мінеральної сировини, технічних засобів їх моніторингу із системою управління і оптимізації гірничорудних виробництв:

ПІЛОВУ Петру Івановичу – докторові технічних наук, першому проректорові Національного гірничого університету
СИДОРЕНКУ Віктору Дмитровичу – докторові технічних наук, проректорові Криворізького технічного університету
ТЕМЧЕНКУ Анатолію Георгійовичу – докторові технічних наук, ректорові Криворізького технічного університету
КАПЛЕНКУ Юрію Петровичу – докторові технічних наук, завідувачу кафедри Криворізького технічного університету
МОРКУНУ Володимиру Станіславовичу – докторові технічних наук, начальникові науково-дослідної частини Криворізького технічного університету
АЗАРЯНУ Альберту Арамаісовичу – докторові технічних наук, завідувачу лабораторії Міністерства промислової політики України при Криворізькому технічному університеті
КОЛОСОВУ Валерію Олександровичу – докторові технічних наук, генеральному директорові асоціації «Укррудпром»
КАРАМАНИЦЮ Федору Івановичу – голові правління відкритого акціонерного товариства «Криворізький залізорудний комбінат»;

за ефекти спонтанного порушення симетрії і фазові переходи у фізиці елементарних частинок та фізиці конденсованого стану:

ФОМІНУ Петру Івановичу – члену-кореспондентові Національної академії наук України, завідувачу відділу Інституту теоретичної фізики імені М.М.Боголюбова НАН України
СИТЕНКУ Юрію Олексійовичу – докторові фізико-математичних наук, завідувачу відділу Інституту теоретичної фізики імені М.М.Боголюбова НАН України
ГУСИНІНУ Валерію Павловичу – докторові фізико-математичних наук, головному науковому співробітникові Інституту теоретичної фізики імені М.М.Боголюбова НАН України
МІРАНСЬКОМУ Володимиру Адольфовичу – докторові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Інституту теоретичної фізики імені М.М.Боголюбова НАН України
ОМЕЛЬЯНЧУКУ Олександру Миколайовичу – докторові фізико-математичних наук, завідувачу відділу Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б.І.Вєркіна НАН України
КРІВЕ Іллі Валентиновичу – докторові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б.І.Вєркіна НАН України
ШЕВЧЕНКУ Сергію Івановичу – докторові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б.І.Вєркіна НАН України;

за створення новітньої газопаротурбінної технології «Водолій», її обладнання та впровадження в енергетичну галузь країни для радикального зменшення споживання палива та забруднення навколишнього середовища:

РОМАНОВУ Віктору Івановичу – докторові технічних наук, провідному конструкторові державного підприємства «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря» –«Машпроект»
БОНДІНУ Юрію Миколайовичу – генеральному директорові державного підприємства «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря»–«Машпроект»
ІСАКОВУ Борису Володимировичу – першому заступникові генерального директора державного підприємства «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря»–«Машпроект»
КРІВУЦІ Вілю Андрійовичу – колишньому провідному інженеру-конструкторові державного підприємства «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря»–«Машпроект»
КРУШНЕВИЧУ Тадеушу Казиміровичу – кандидатові технічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту газу НАН України
КОЛОМЄЄВУ Валентину Миколайовичу – колишньому першому заступникові голови Ради директорів дочірньої компанії «Укртрансгаз» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»
КСЕНДЗЮКУ Миколі Васильовичу – начальникові відділу дочірньої компанії «Укртрансгаз» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»
МАРТИНЮКУ Володимиру Мефодійовичу – заступникові начальника газокомпресорної станції «Ставищанська» дочірньої компанії «Укртрансгаз» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»
ІЩЕНКУ Вячеславу Олексійовичу – технічному директорові закритого акціонерного товариства «Струм» державної корпорації «Укрмонтажспецбуд»
УВАРИЧЕВУ Олександру Миколайовичу – технічному директорові підприємства «Енергопроект»;

за геохімію техногенезу: токсичні елементи в навколишньому природному середовищі України:

ЖОВИНСЬКОМУ Едуарду Яковичу – члену-кореспондентові Національної академії наук України, заступникові директора Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України
КУРАЄВІЙ Ірині Володимирівні – докторові геологічних наук, завідувачу відділу Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України
САМЧУКУ Анатолію Івановичу – докторові хімічних наук, головному науковому співробітникові Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України
ЄМЕЛЬЯНОВУ Володимиру Олександровичу – докторові геолого-мінералогічних наук, першому заступникові головного вченого секретаря Національної академії наук України
ОРЛОВУ Олександру Олександровичу – кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові Інституту геохімії навколишнього середовища НАН України та МНС України
ШРАМЕНКУ Івану Федоровичу – кандидатові геолого-мінералогічних наук, ученому секретареві Інституту геохімії навколишнього середовища НАН України та МНС України
ДОЛІНУ Віктору Володимировичу – докторові геологічних наук, завідувачу відділу Інституту геохімії навколишнього середовища НАН України та МНС України
КОМОВУ Ігорю Леонтійовичу – докторові геолого-мінералогічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту геохімії навколишнього середовища НАН України та МНС України;

за підручники: «Кримінальне право України: Загальна частина». – К.: Юрінком Інтер; X.: Право, 2001. – 416 с.; «Кримінальне право України: Загальна частина». – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 480 с.; «Кримінальне право України: Особлива частина». – К.: Юрінком Інтер; X.: Право, 2001. – 496 с.; «Кримінальне право України: Особлива частина». – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 544 с.:

ПАНОВУ Миколі Івановичу – докторові юридичних наук, проректорові Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого
СТАШИСУ Володимиру Володимировичу – професорові, першому проректорові Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого
БОРИСОВУ Вячеславу Івановичу – докторові юридичних наук, професорові Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого
КРИВОЧЕНКО Людмилі Миколаївні – кандидатові юридичних наук, професорові Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого
ЛОМАКУ Володимиру Андрійовичу – кандидатові юридичних наук, професорові Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого
БАУЛІНУ Юрію Васильовичу – докторові юридичних наук, директорові Інституту вивчення проблем злочинності
ТИХОМУ Володимиру Павловичу – докторові юридичних наук, завідувачу лабораторії Інституту вивчення проблем злочинності
БАЖАНОВУ Марку Ігоровичу – докторові юридичних наук (посмертно);

– за підручник «Історія економічних учень». – К.: Знання, 2004. –1300 с.:

БАЗИЛЕВИЧУ Віктору Дмитровичу – докторові економічних наук, завідувачу кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ГРАЖЕВСЬКІЙ Надії Іванівні – кандидатові економічних наук, доцентові Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ГАЙДАЙ Тетяні Вікторівні – кандидатові економічних наук, доцентові Київського національного університету імені Тараса Шевченка
НЕСТЕРЕНКО Олені Петрівні – кандидатові економічних наук, доцентові Київського національного університету імені Тараса Шевченка
МАСЛОВУ Анатолію Олександровичу – кандидатові економічних наук, доцентові Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ВЕРНИГОРІ Людмилі Володимирівні – кандидатові економічних наук, доцентові Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ЛЕОНЕНКУ Петру Михайловичу – докторові економічних наук, першому проректорові Українського державного університету економіки і фінансів.

2. Установити на 2006 рік розмір Державної премії України в галузі науки і техніки сто двадцять п'ять тисяч гривень кожна.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО

20 грудня 2006 року