Президент:

Адміністрація:

Президент:

Адміністрація:

Президент України

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №114/2017-рп

Про призначення грантів Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень на 2017 рік

Відповідно до статті 4 Указу Президента України від 16 травня 2008 року № 444 «Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку наукової сфери» та Указу Президента України від 17 червня 2009 року № 446 «Про Положення про щорічні гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень» призначити на 2017 рік гранти Президента України таким докторам наук:

БИКОВСЬКІЙ Олені Володимирівні – 1974 року народження, докторові педагогічних наук, завідувачеві кафедри Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова для здійснення наукового дослідження «Розроблення сучасної концепції позашкільної освіти в умовах децентралізації»

ЗУЄВУ Олександру Леонідовичу – 1975 року народження, докторові фізико-математичних наук, виконуючому обов'язки завідувача відділу Інституту прикладної математики і механіки Національної академії наук України для здійснення наукового дослідження «Проблеми стійкості та граничні задачі для динамічних розширень нелінійних керованих систем з повільними та швидкоосцилюючими змінними»

ІСАЄВІЙ Олені Валентинівні – 1972 року народження, докторові біологічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту фізіології імені О.О.Богомольця Національної академії наук України для здійснення наукового дослідження «Вплив протеазаактивованих рецепторів на патогенез поведінкових розладів при епілепсії»

КЛИМ Галині Іванівні – 1981 року народження, докторові технічних наук, доцентові кафедри Національного університету «Львівська політехніка» для здійснення наукового дослідження «Модифіковані функціональні середовища на основі наноструктурованих стекол та кераміки для широких приладних застосувань»

КОВАЛЬЦЮ Івану Васильовичу – 1973 року народження, докторові технічних наук, завідувачеві науково-дослідного відділу Інституту проблем математичних машин і систем Національної академії наук України для здійснення наукового дослідження «Комплекс моделей для розрахунку атмосферних забруднень великого міста від регіональних до локальних масштабів: моделі атмосферного перенесення»

КОЛИБУ Денису Володимировичу – 1973 року народження, докторові біологічних наук, заступникові директора з наукової роботи Інституту біохімії імені О.В.Палладіна Національної академії наук України для здійснення наукового дослідження «Імуногенні властивості навантажених антигеном носіїв на основі полі (лактид-ко-гліколіду) для пероральної імунізації»

КОЛОТІЛОВУ Сергію Володимировичу – 1977 року народження, докторові хімічних наук, завідувачеві наукового відділу Інституту фізичної хімії імені Л.В.Писаржевського Національної академії наук України для здійснення наукового дослідження «Фізико-хімічні засади створення нових нанопористих та композитних матеріалів на основі нітриду вуглецю – каталізаторів синтезу біологічно активних речовин для фармацевтики»

МОРОЗОВСЬКІЙ Ганні Миколаївні – 1977 року народження, докторові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Інституту фізики Національної академії наук України для здійснення наукового дослідження «Графен-на-сегнетоелектрику для новітніх комірок енергонезалежної пам'яті і надчутливих сенсорів»

МУСІЄЗДОВУ Олексію Олександровичу – 1976 року народження, докторові соціологічних наук, професору кафедри Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна для здійснення наукового дослідження «Традиційні, модерні та постмодерні цінності в українському мегаполісі (приклад Харкова)»

ПАТИЦІ Миколі Володимировичу – 1976 року народження, докторові сільськогосподарських наук, завідувачеві кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України для здійснення наукового дослідження «Оцінка структури та біорізноманіття мікробного метагеному чорнозему типового та дослідження його функціональних особливостей»

ПАТРИЛЯК Любові Казимирівні – 1974 року народження, докторові хімічних наук, завідувачеві відділу Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії Національної академії наук України для здійснення наукового дослідження «Нікельвмісні каталізатори ізомеризації н-парафінів»

ПРОКОПЕНКО Ользі Володимирівні – 1974 року народження, докторові економічних наук, завідувачеві кафедри Сумського державного університету для здійснення наукового дослідження «Розвиток механізмів управління інноваційною складовою економічної безпеки України»

ПРОКОПЕНКУ Олександру Володимировичу – 1979 року народження, докторові фізико-математичних наук, завідувачеві кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка для здійснення наукового дослідження «Швидкодіючі частотно-селективні мікрохвильові пристрої на основі спінтронних магнітних наноструктур»

САМОЙЛЕНКУ Ігорю Валерійовичу – 1976 року народження, докторові фізико-математичних наук, доценту кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка для здійснення наукового дослідження «Дискретні та неперервні еволюційні структури»

СЕМЕНОВУ Володимиру Вікторовичу – 1977 року народження, докторові фізико-математичних наук, професору кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка для здійснення наукового дослідження «Розробка та дослідження ефективних методів для варіаційних нерівностей та задач оптимального керування»

СИРОТЮКУ Андрію Михайловичу – 1975 року народження, докторові технічних наук, старшому науковому співробітникові Фізико-механічного інституту імені Г.В.Карпенка Національної академії наук України для здійснення наукового дослідження «Оцінювання ризику руйнування та безпека відповідальних компонентів водневої транспортної інфраструктури»

УШЕНКУ Юрію Олександровичу – 1980 року народження, докторові фізико-математичних наук, доценту кафедри Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича для здійснення наукового дослідження «Багатопараметричні методи диференціальної мюллер-матричної томографії оптично-анізотропних шарів біологічних тканин і рідин»

ХАРЛАМПІДІ Дионісу Харлампійовичу – 1975 року народження, докторові технічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту проблем машинобудування імені А.М.Підгорного Національної академії наук України для здійснення наукового дослідження «Розробка вакуумно-випарного термотрансформатора для системи охолодження ТЕС і АЕС»

ЧУДИКУ Ігорю Івановичу – 1978 року народження, докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу для здійснення наукового дослідження «Розроблення методології енергоефективного буріння надглибоких нафтових і газових свердловин».

 

Президент України П.ПОРОШЕНКО

29 травня 2017 року