Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №122/2021

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 березня 2021 року "Щодо стану справ у сфері надрокористування"

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 березня 2021 року "Щодо стану справ у сфері надрокористування" (додається).

2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

25 березня 2021 року

Введено в дію

Указом Президента України

від 25 березня 2021 року № 122/2021

РІШЕННЯ

Ради національної безпеки і оборони України

від 19 березня 2021 року

Щодо стану справ у сфері надрокористування

Заслухавши доповідь Голови Державної служби геології та надр України, Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

1. Рекомендувати Прем'єр-міністрові України надати доручення Державній службі геології та надр України:

1) забезпечити проведення у 2021 році в установленому порядку позапланових перевірок діяльності суб'єктів господарювання у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, які:

а) поза аукціоном отримали спеціальні дозволи на користування надрами за результатами апробації запасів корисних копалин без спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки;

б) не розпочали видобування корисних копалин, передусім нафти і газу, протягом двох років після отримання спеціальних дозволів на видобування;

в) не розпочали видобування корисних копалин протягом двох років після затвердження балансових запасів вуглеводнів у разі наявності спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки, з подальшим видобуванням;

г) не розпочали видобування корисних копалин протягом десяти років після отримання спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки, з подальшим видобуванням;

2) здійснювати разом із правоохоронними органами щокварталу опрацювання інформації обласних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування про незаконне видобування корисних копалин у межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

2. Державній службі геології та надр України:

1) щокварталу до 15 числа наступного за звітним періоду надавати Апарату Ради національної безпеки і оборони України узагальнені звіти про результати позапланових перевірок за встановленою формою;

2) ужити відповідно до законодавства заходів щодо анулювання спеціальних дозволів на користування надрами, виданих федеральній державній бюджетній установі науки Інституту ядерних досліджень Російської академії наук.

3. Кабінетові Міністрів України забезпечити:

1) супроводження у Верховній Раді України законопроектів:

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за незаконне видобування корисних копалин" (реєстраційний № 3576);

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підтримки            розвитку вітчизняних галузей надрокористування'' (реєстраційний № 4187);

2) у місячний строк – безумовне виконання заходів, передбачених абзацами другим та четвертим підпункту 1 пункту 1 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 грудня 2019 року "Про невідкладні заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки", уведеного в дію Указом Президента України від 2 грудня 2019 року № 874.

4. Державним експертам з питань таємниць Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України у визначеному Законом України "Про державну таємницю" порядку опрацювати у тижневий строк питання щодо скасування рішень про віднесення до державної таємниці інформації у сфері надрокористування (за винятком інформації, визначеної пунктами 2.6.1 – 2.6.4 Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Центрального управління Служби безпеки України від 23 грудня 2020 року № 383, доступ до якої становить загрозу національній безпеці та обороні України) та подати відповідні рішення про скасування Службі безпеки України для внесення необхідних змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

5. Рекомендувати Офісу Генерального прокурора разом з іншими правоохоронними органами вжити додаткових заходів щодо виявлення й розслідування фактів порушення вимог законодавства у сфері надрокористування.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України О.ДАНІЛОВ