Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №127/2021

Про внесення змін до Указу Президента України від 24 червня 2010 року № 724

1. Внести до Указу Президента України від 24 червня 2010 року № 724 «Про Експертну комісію з підготовки проектів міжнародних договорів України про правові відносини та правову допомогу у цивільних, кримінальних справах» (зі змінами, внесеними Указами від 22 квітня 2011 року № 496, від 25 липня 2011 року № 779, від 20 серпня 2012 року № 478, від 2 вересня 2013 року № 474, від 19 жовтня 2015 року № 594, від 29 серпня 2016 року № 359 та від 15 листопада 2019 року № 848) такі зміни:

1) на часткову зміну статті 1 Указу перейменувати Експертну комісію з підготовки проектів міжнародних договорів України про правові відносини та правову допомогу у цивільних, кримінальних справах на Експертну комісію з підготовки проектів міжнародних договорів України про правові відносини та правову допомогу у цивільних, кримінальних і адміністративних справах.

У зв’язку з цим у назві та тексті Указу, назві та тексті Положення про Експертну комісію з підготовки проектів міжнародних договорів України про правові відносини та правову допомогу у цивільних, кримінальних справах, затвердженого зазначеним Указом, слова «Експертна комісія з підготовки проектів міжнародних договорів України про правові відносини та правову допомогу у цивільних, кримінальних справах» у всіх відмінках замінити словами «Експертна комісія з підготовки проектів міжнародних договорів України про правові відносини та правову допомогу у цивільних, кримінальних і адміністративних справах» у відповідному відмінку;

2) у преамбулі, статтях 4 і 5 слова «у цивільних, кримінальних справах» замінити словами «у цивільних, кримінальних і адміністративних справах», а слова «вироків за кордоном» — словами «судових рішень, а також з інших питань правового співробітництва у відповідних сферах»;

3) у статті 2 слова «заступника Міністра юстиції України» замінити словами «заступника Міністра юстиції України з питань європейської інтеграції»;

4) на часткову зміну статті 3 затвердити новий персональний склад Експертної комісії з підготовки проектів міжнародних договорів України про правові відносини та правову допомогу у цивільних, кримінальних і адміністративних справах (додається);

5) у Положенні про Експертну комісію з підготовки проектів міжнародних договорів України про правові відносини та правову допомогу у цивільних, кримінальних і адміністративних справах, затвердженому зазначеним Указом:

а) пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Експертна комісія з підготовки проектів міжнародних договорів України про правові відносини та правову допомогу у цивільних, кримінальних і адміністративних справах (далі — Експертна комісія) утворена для вдосконалення організації роботи з опрацювання проектів міжнародних договорів України про правові відносини та правову допомогу у цивільних, кримінальних і адміністративних (зокрема, у зв’язку з провадженням в адміністративних справах та у справах про вчинення адміністративних правопорушень, за винятком митних і податкових справ) справах, про видачу правопорушників та про передачу засуджених осіб і виконання судових рішень, а також з інших питань правового співробітництва у відповідних сферах (далі — міжнародні договори України про правову допомогу), підвищення ефективності переговорів з уповноваженими органами, представниками іноземних держав, міжнародних організацій щодо погодження проектів таких міжнародних договорів»;

б) у пункті 3:

в абзаці третьому після слова «зауважень» доповнити словами «компетентних органів», а слова «правових відносин та правової допомоги у цивільних і кримінальних справах» замінити словами «міжнародного правового співробітництва у цивільних, кримінальних і адміністративних справах»;

доповнити абзацом такого змісту:

«участь у консультаціях з уповноваженими представниками компетентних органів іноземних держав щодо укладення міжнародних договорів України про правову допомогу, а також щодо застосування укладених міжнародних договорів України про правову допомогу;

в) у пункті 5:

абзац перший доповнити реченням такого змісту: «Керівник Експертної комісії має заступника, який у разі відсутності керівника Експертної комісії організовує роботу Експертної комісії»;

абзац другий викласти в такій редакції:

«До складу Експертної комісії входять представники Міністерства закордонних справ України, Міністерства юстиції України, Офісу Президента України, Верховного Суду (за згодою) та Офісу Генерального прокурора (за згодою)»;

г) абзац третій пункту 6 виключити;

ґ) абзац другий пункту 7 викласти в такій редакції:

«На засіданнях Експертної комісії головує її керівник, а у разі його відсутності — заступник керівника Експертної комісії»;

д) в абзаці другому пункту 8 слова «керівник Експертної комісії» замінити словами «головуючий на засіданні».

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

30 березня 2021 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 24 червня 2010 року № 724/2010
(в редакції Указу Президента України
від 30 березня 2021 року № 127/2021)

СКЛАД
Експертної комісії з підготовки проектів міжнародних договорів України про правові відносини та правову допомогу у цивільних, кримінальних і адміністративних справах

КОЛОМІЄЦЬ Валерія Рудольфівна — заступник Міністра юстиції України з питань європейської інтеграції, керівник Експертної комісії

ШЕВЧЕНКО Катерина Георгіївна — заступник директора департаменту — начальник управління міжнародної правової допомоги Департаменту міжнародного права Міністерства юстиції України, заступник керівника Експертної комісії

АНОШИНА Наталія-Тереза Юріївна — заступник завідувача відділу торговельно-економічного співробітництва Головного управління з питань зовнішньої політики Директорату з питань зовнішньої політики Офісу Президента України

БРИНЗАНСЬКА Ольга Василівна — начальник відділу вивчення судової практики правового управління (ІІІ) департаменту аналітичної та правової роботи Верховного Суду (за згодою)

ГОМАНЮК Олексій Олексійович — начальник відділу правової допомоги управління правової допомоги Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу Генерального прокурора (за згодою)

КОВАЛЕНКО Олександр Володимирович — начальник відділу міжнародного співробітництва управління екстрадиції та співробітництва Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу Генерального прокурора (за згодою)

МАРЧЕНКО Людмила Іванівна — завідувач відділу з питань військового законодавства та Міжнародного права Головного управління законодавства з питань державного будівництва Директорату з питань правової політики Офісу Президента України

РОМАНЮК Олена Степанівна — начальник управління правового забезпечення Департаменту організаційно-контрольної діяльності, правового та аналітичного забезпечення Офісу Генерального прокурора (за згодою)

РУДА Людмила Романівна — заступник начальника управління — начальник відділу укладення міжнародних договорів про правову допомогу управління міжнародної правової допомоги Департаменту міжнародного права Міністерства юстиції України

ТИМОШЕНКО Дмитро Геннадійович — перший секретар відділу міжнародних договорів Департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ України

ШУМИЛО Михайло Миколайович — заступник керівника департаменту аналітичної та правової роботи — начальник правового управління (IV) Верховного Суду (за згодою).

Керівник Офісу Президента України А.ЄРМАК