Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №169/2020

Питання Національної ради реформ і Виконавчого комітету реформ

Відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Внести зміни до таких указів Президента України:

1) в Указі Президента України від 23 липня 2014 року № 614 «Про забезпечення впровадження єдиної державної політики реформ в Україні» (зі змінами, внесеними Указами від 19 січня 2015 року № 22, від 13 травня 2015 року № 267, від 24 жовтня 2016 року № 471, від 13 вересня 2018 року № 281 та від 18 травня 2019 року № 281):

абзаци третій та четвертий статті 2 викласти в такій редакції:

«до складу Національної ради реформ входять: Голова Верховної Ради України (за згодою), Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр України, віце-прем'єр-міністри України та інші члени Кабінету Міністрів України, які очолюють міністерства, - за погодженням із Прем'єр-міністром України, Секретар Ради національної безпеки і оборони України, Керівник Офісу Президента України, голова Виконавчого комітету реформ та його заступник, а також за згодою: Голова Національного банку України, голови комітетів Верховної Ради України, чотири представники від громадських об'єднань;

Виконавчий комітет реформ утворюється у складі голови та заступника голови Виконавчого комітету реформ. Голову Виконавчого комітету реформ та його заступника призначає Президент України»;

в абзаці шостому слова «співголови Виконавчого комітету реформ» замінити словами «голова Виконавчого комітету реформ та його заступник»;

статтю 3 визнати такою, що втратила чинність;

2) в Указі Президента України від 13 серпня 2014 року № 644 «Питання Національної ради реформ і Виконавчого комітету реформ» (зі змінами, внесеними Указами від 22 грудня 2014 року № 947, від 19 січня 2015 року № 22, від 13 травня 2015 року № 267, від 3 червня 2015 року № 310, від 24 жовтня 2016 року № 471 та від 13 вересня 2018 року № 281):

а) у Положенні про Національну раду реформ, затвердженому зазначеним Указом:

у пункті 4:

в абзаці другому слова «цільові експертні команди» замінити словами «цільові експертні групи», а слово «командах» виключити;

в абзаці п'ятому слова «голову Міжнародної дорадчої ради, співголів Виконавчого комітету реформ» виключити;

абзац третій пункту 6 викласти в такій редакції:

«До складу Національної ради реформ входять: Голова Верховної Ради України (за згодою), Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр України, віце-прем'єр-міністри України та інші члени Кабінету Міністрів України, які очолюють міністерства, - за погодженням із Прем'єр-міністром України, Секретар Ради національної безпеки і оборони України, Керівник Офісу Президента України, голова Виконавчого комітету реформ та його заступник, а також за згодою: Голова Національного банку України, голови комітетів Верховної Ради України, чотири представники від громадських об'єднань»;

пункт 8 доповнити абзацом такого змісту:

«Рішення Національної ради реформ можуть бути представлені Виконавчим комітетом реформ у відносинах з органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, з політичними партіями і громадськими об'єднаннями та засобами масової інформації»;

у пункті 10 слова «Адміністрацією Президента України» замінити словами «Офісом Президента України»;

б) у Положенні про Виконавчий комітет реформ, затвердженому зазначеним Указом:

в абзаці другому пункту 4 слова «цільові команди», «цільових команд» замінити відповідно словами «робочі групи», «робочих груп»;

пункти 6, 7, 9 і 10 викласти відповідно в такій редакції:

«6. Комітет утворюється у складі голови Комітету та його заступника. Голову Виконавчого комітету реформ та його заступника призначає Президент України.

Голова Комітету та його заступник беруть участь у роботі Комітету на громадських засадах.

Голова Комітету та його заступник можуть бути призначені радниками Президента України.

7. Голова Комітету:

ініціює у встановленому порядку засідання Національної ради реформ та розгляд на таких засіданнях питань за окремими напрямами реформ;

забезпечує за окремими напрямами реформ виконання завдань, покладених на Комітет;

представляє Комітет у взаємодії з іншими допоміжними органами і службами, створеними Президентом України, державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями, підприємствами, установами, іншими організаціями;

представляє за дорученням Національної ради реформ рішення Національної ради реформ у відносинах з органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, з політичними партіями і громадськими об'єднаннями та засобами масової інформації;

розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності Національної ради реформ, Комітету та подає їх у встановленому порядку на розгляд Президентові України;

утворює робочі групи для розроблення, детального опрацювання окремих напрямів реформ, моніторингу упровадження та ефективності реалізації в Україні реформ, досягнення цілей реформ, ходу виконання рішень Національної ради реформ, формує персональний склад таких робочих груп та приймає рішення щодо визначення їх керівників.

У разі відсутності голови Комітету або за його дорученням повноваження голови Комітету виконує його заступник";

«9. Засідання Комітету проводяться за необхідності, але не рідше одного разу на місяць.

10. Рішення Комітету оформлюється протоколом, який підписують голова Комітету та його заступник»;

у пункті 12 слова «Адміністрацією Президента України» замінити словами «Офісом Президента України»;

3) у Положенні про Міжнародну дорадчу раду, затвердженому Указом Президента України від 16 грудня 2015 року № 706 «Про Міжнародну дорадчу раду»:

в абзаці четвертому пункту 4 слова «співголів Виконавчого комітету реформ» замінити словами «голову Виконавчого комітету реформ та його заступника»;

абзац третій пункту 5 викласти в такій редакції:

«Заступником Голови Ради є Керівник Офісу Президента України (за посадою), а координатором Ради - Заступник Керівника Офісу Президента України, до відання якого віднесено питання забезпечення реалізації Президентом України визначених Конституцією України повноважень у зовнішньополітичній сфері (за посадою)»;

у пункті 9 слова «Адміністрацією Президента України» замінити словами «Офісом Президента України».

2. Призначити:

СААКАШВІЛІ Міхеіла Ніколозовича головою Виконавчого комітету реформ (за згодою);

ОЛЬШАНСЬКОГО Олександра Яковича заступником голови Виконавчого комітету реформ (за згодою).

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

7 травня 2020 року