Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №214/2019

Про додаткові заходи щодо державної підтримки сім'ї, охорони материнства, батьківства та дитинства

З метою запровадження додаткових державних гарантій, спрямованих на підтримку сімей, народжуваності, покращення умов виховання і розвитку дитини, ураховуючи важливе значення інституту сім'ї, охорони материнства, батьківства та дитинства, постановляю:

1. Кабінету Міністрів України:

1) розробити та внести в шестимісячний строк у встановленому порядку на розгляд Верховної Ради України законопроекти:

а) про основні засади регулювання демографічних та міграційних процесів в Україні на період 2020 - 2030 років, передбачивши, зокрема, шляхи покращення демографічної ситуації і демографічних процесів в Україні, у тому числі створення соціально-економічних передумов для народження у сім'ї двох і більше дітей;

б) про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення додаткових сприятливих умов для зручного поєднання батьками трудової діяльності, виховання і розвитку дітей, передбачивши, зокрема:

унормування, ураховуючи специфіку окремих професій та робіт, можливості виконання працівником роботи дистанційно (у тому числі за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій);

встановлення можливості для вагітних жінок, одного із батьків, які працюють і мають дитину віком до 10 років, скороченої тривалості робочого часу на чотири години на тиждень, роботи за гнучким графіком робочого дня/тижня, який може передбачати, зокрема, індивідуальний час початку і закінчення щоденної роботи (зміни), перерви для відпочинку і харчування, а також індивідуальні вихідні дні з додержанням встановленої законодавством норми тривалості робочого часу та встановлених загального вихідного дня, святкових і неробочих днів;

в) про внесення змін до Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми», передбачивши, зокрема, збільшення розміру:

державної допомоги при народженні дитини;

державної допомоги при усиновленні дитини;

державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

державної допомоги на дітей одиноким матерям;

державної допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет І типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність;

г) про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», передбачивши збільшення видатків на фінансування програм надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла, надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, та на часткову компенсацію відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла;

2) вжити в установленому порядку заходів щодо:

а) посилення державної підтримки:

родин, які виховують дитину з інвалідністю;

родин учасників антитерористичної операції та учасників заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;

б) завершення у тримісячний строк розроблення та затвердити довгострокову державну програму репродуктивного здоров'я нації, спрямовану на популяризацію здорового способу життя, відповідального батьківства, планування народження здорової дитини, грудного вигодовування дитини, а також на вирішення нагальних проблем у сфері охорони здоров'я жінок та дітей, планування сім'ї, післяпологового відновлення жінки, зменшення материнської і дитячої захворюваності та смертності;

в) забезпечення лібералізації умов та порядку надання державної підтримки жінкам та чоловікам, які потребують застосування методик допоміжних репродуктивних технологій за рахунок коштів державного бюджету, зокрема збільшення розміру такої допомоги, запровадження можливості особи неодноразового її отримання та самостійного вибору акредитованого закладу охорони здоров’я, що застосовує методики допоміжних репродуктивних технологій, незалежно від форми власності;

г) відновлення та збереження існуючих, будівництва нових сучасних спортивних об’єктів державних закладів фізичної культури і спорту, у тому числі закладів, що здійснюють фізкультурно-оздоровчу і спортивну діяльність у Збройних Силах України, та їх використання для зайняття спортом дітьми.

2. Обласним, Київській міській державним адміністраціям за участю органів місцевого самоврядування вживати в установленому порядку заходів щодо:

1) забезпечення населених пунктів відповідно до їх потреб мережею закладів дошкільної, загальної середньої освіти передусім державної та комунальної форм власності, розширення мережі закладів позашкільної освіти, у тому числі з використанням існуючих об’єктів державної та комунальної власності;

2) розвитку інфраструктури сучасних спортивних споруд у місцях масового відпочинку, що можуть використовуватися, у тому числі, дітьми різних вікових груп, будівництва нових плавальних басейнів, відновлення та використання існуючих спортивних споруд комунальної власності для зайняття спортом дітьми та підлітками;

3) організації у взаємодії з фізкультурно-спортивними товариствами, національними спортивними федераціями з відповідних видів спорту спортивних секцій у закладах освіти.

3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування передбачати в місцевих бюджетах видатки на:

програми будівництва (придбання) доступного житла громадянами, які потребують поліпшення житлових умов, молодими сім'ями, одинокими молодими громадянами;

забезпечення безкоштовним збалансованим здоровим харчуванням усіх учнів 1-4 класів підпорядкованих закладів загальної середньої освіти.

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

 

11 травня 2019 року