Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №23/2022

Про внесення змін до Положення про проходження військової служби (навчання) військовослужбовцями Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

1. Внести до Положення про проходження військової служби (навчання) військовослужбовцями Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, затвердженого Указом Президента України від 31 липня 2015 року № 463 (зі змінами, внесеними Указами від 21 грудня 2015 року № 715, від 3 вересня 2020 року № 372 та від 17 лютого 2021 року № 57), такі зміни:

1) в абзацах другому, третьому пункту 91 слова "військового комісара" замінити словами "керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки";

2) в абзаці першому пункту 107, абзаці другому пункту 152, абзаці другому пункту 156 та абзаці першому підпункту 1 пункту 167 слова "військовий комісаріат" в усіх відмінках і числах замінити словами "територіальний центр комплектування та соціальної підтримки" у відповідному відмінку і числі;

3) в абзаці першому пункту 164 слова "на обліку у військових комісаріатах Збройних Сил України" замінити словами "на військовому обліку у відповідних районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки";

4) в абзаці другому підпункту 4 пункту 166 слова "військового комісаріату" замінити словами "територіального центру комплектування та соціальної підтримки", а слова "військового комісара" - словами "керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки".

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

21 січня 2022 року