Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

одОстанні документи
Пошук документів

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №236/2019

Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня науки

За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм постановляю:

Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня

СІРЕНКА Василя Федоровича - головного наукового співробітника Інституту держави і права імені В.М.Корецького Національної академії наук України

Нагородити орденом "За заслуги" І ступеня

РЕЄНТА Олександра Петровича - заступника директора Інституту історії України Національної академії наук України

СЛЮСАРЕВСЬКОГО Миколу Миколайовича - директора Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України

ШЕВЧЕНКА Анатолія Івановича - директора Інституту проблем штучного інтелекту Міністерства освіти і науки України і Національної академії наук України

Нагородити орденом "За заслуги" ІІ ступеня

РУДЕНКА Анатолія Вікторовича - заступника директора державної установи "Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М.Амосова Національної академії медичних наук України"

Нагородити орденом "За заслуги" ІІІ ступеня

АДАМЧУКА Валерія Васильовича - директора Національного наукового центру "Інститут механізації та електрифікації сільського господарства", Київська область

АНДРУСИШИНА Богдана Івановича - декана факультету Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова

КИСЕЛЬОВА Сергія Сергійовича - завідувача відділу Національного інституту стратегічних досліджень, м.Київ

МАЛИШЕВУ Наталію Рафаелівну - завідувача відділу Інституту держави і права імені В.М.Корецького Національної академії наук України

РОЖКА Олександра Дмитровича - проректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ЧЕРНЕНКА Сергія Миколайовича - завідувача відділу Національного інституту стратегічних досліджень, м.Київ

Нагородити орденом княгині Ольги ІІІ ступеня

ЗЕРНЕЦЬКУ Ольгу Василівну - завідувача відділу державної установи "Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України"

ЗНАМЕНСЬКУ Тетяну Костянтинівну - заступника директора державної установи "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М.Лук'янової Національної академії медичних наук України"

ШИНКАРУК Оксану Анатоліївну - завідувача кафедри Національного університету фізичного виховання і спорту України, м.Київ

Присвоїти почесні звання:

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ"

МОСЕНКІСУ Юрію Леонідовичу - віце-президентові Всеукраїнської громадської організації "Академія наук вищої освіти України", доктору філологічних наук

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ"

АРАНЧІЙ Валентині Іванівні - ректорові Полтавської державної аграрної академії, кандидату економічних наук, професорові

БЕШТІ Олександру Степановичу - проректорові Національного технічного університету "Дніпровська політехніка", доктору технічних наук, професорові

ГОРИЦЬКОМУ Віктору Михайловичу - голові Національного агентства з акредитації України, доктору технічних наук, професорові

ДОРОНІНУ Володимиру Аркадійовичу - професорові кафедри Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, доктору сільськогосподарських наук, професору

ЗАРІЧНОМУ Михайлу Михайловичу - професорові кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка, доктору фізико-математичних наук, професорові

КАРНАУХОВУ Івану Михайловичу - заступникові генерального директора Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут", доктору фізико-математичних наук, професорові

КУЛИНИЧУ Павлу Федотовичу - провідному науковому співробітникові Інституту держави і права імені В.М.Корецького Національної академії наук України, доктору юридичних наук, професорові

ЛАЗАРЄВІЙ Олені Борисівні - завідувачеві кафедри Національного університету фізичного виховання і спорту України, доктору наук з фізичного виховання та спорту, професорові, м.Київ

ЛИТВИНЕНКУ Володимиру Івановичу - завідувачеві кафедри Херсонського національного технічного університету, доктору технічних наук, професорові

МАРКІНІЙ Ірині Анатоліївні - завідувачеві кафедри Полтавської державної аграрної академії, доктору економічних наук, професорові

МОКЛЯЧУК Лідії Іванівні - завідувачеві відділу Інституту агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України, доктору сільськогосподарських наук, професорові

ПАСТУРУ Леоніду Андрійовичу - головному науковому співробітникові Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б.І.Вєркіна, доктору фізико-математичних наук, професорові

РЕГЕЙЛО Ірині Юріївні - начальникові відділу апарату Президії Національної академії педагогічних наук України, доктору педагогічних наук, старшому науковому співробітникові

ТАРАСЮКУ Сергію Івановичу - завідувачеві відділу Інституту рибного господарства Національної академії аграрних наук України, доктору сільськогосподарських наук, професору

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ЕКОНОМІСТ УКРАЇНИ"

СОХАЦЬКІЙ Олені Миколаївні - завідувачеві кафедри Тернопільського національного економічного університету

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ОСВІТИ УКРАЇНИ"

АНДРЮЩЕНКО Катерині Анатоліївні - професорові кафедри державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

БАРНІ Ользі Василівні - доцентові кафедри Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

ДЕНИСОВІЙ Світлані Павлівні - професорові кафедри Київського національного лінгвістичного університету

ДИЧКОВСЬКОМУ Роману Омеляновичу - начальникові науково-дослідної частини Національного технічного університету "Дніпровська політехніка"

ЗИМІ Олександру Григоровичу - проректорові Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

ЗУЛЯКУ Івану Степановичу - завідувачеві кафедри Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

ДОЦЕНКО Парасці Петрівні - заступникові начальника відділу Національної академії педагогічних наук України

НИКИПАНЧУКУ Михайлу Васильовичу - професорові кафедри Національного університету "Львівська політехніка"

ПРИЙМАКУ Йосипу Дмитровичу - доцентові кафедри Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв, Івано-Франківська область

РОССІХІНУ Василю Васильовичу - проректорові Харківського національного університету радіоелектроніки

СКОРОМНІЙ Оксані Іванівні - деканові факультету Вінницького національного аграрного університету

ТЕРЛАКУ Зеновію Михайловичу - професорові кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка

ТКАЧЕНКУ Володимиру Володимировичу - проректорові Київського національного університету будівництва і архітектури

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ЮРИСТ УКРАЇНИ"

ДЕМЕДЮК Тетяні Сергіївні - доцентові кафедри Національної академії внутрішніх справ, м.Київ

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ"

КАЛАШНІКОВ У Олександру Олександровичу - провідному науковому співробітникові відділу державної установи "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"

КОСЮХНУ Сергію Вікторовичу - завідувачеві відділу державної установи "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"

ПОДОЛЬСЬКОМУ Володимиру Васильовичу - завідувачеві відділення державної установи "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М.Лук'янової Національної академії медичних наук України"

ШМАНЬКУ Олександру Павловичу - доцентові кафедри державного вищого навчального закладу "Ужгородський національний університет", Закарпатська область.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

 

17 травня 2019 року