Президент:

Адміністрація:

Президент:

Адміністрація:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №273/2010

Про утворення Комітету з економічних реформ

З метою впровадження системних економічних реформ, що спрямовані на вихід із фінансової та економічної кризи, забезпечення сталого економічного розвитку України як передумови зростання добробуту її населення, відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Утворити Комітет з економічних реформ (далі – Комітет) як консультативно-дорадчий орган при Президентові України.

2. Визначити основними завданнями Комітету:

опрацювання з урахуванням нинішньої соціально-економічної ситуації в Україні та на основі кращого світового досвіду загальнодержавної стратегії економічних реформ, спрямованих на впровадження передвиборної програми «Україна – для людей»;

визначення напрямів, пріоритетів, механізмів здійснення необхідних економічних реформ та підготовка відповідних законопроектів для внесення Президентом України на розгляд Верховної Ради України;

забезпечення проведення громадських обговорень загальнодержавної стратегії економічних реформ та механізмів її впровадження з метою досягнення суспільного консенсусу;

здійснення постійного моніторингу ефективності реалізації загальнодержавної стратегії економічних реформ та підготовка пропозицій щодо необхідного її коригування.

3. Установити, що:

Комітет утворюється у складі Голови, виконавчого секретаря та інших членів;

Головою Комітету є Президент України;

персональний склад Комітету затверджується Президентом України за поданням виконавчого секретаря Комітету.

4. Призначити АКІМОВУ Ірину Михайлівну – Першого заступника Глави Адміністрації Президента України – виконавчим секретарем Комітету.

5. Виконавчому секретареві Комітету внести у двотижневий строк проект Положення про Комітет з економічних реформ та пропозиції щодо його персонального складу, передбачивши входження в установленому порядку до його складу керівників відповідних державних органів, представників профільних комітетів Верховної Ради України, провідних вітчизняних та іноземних фахівців, у тому числі експертів міжнародних організацій, консалтингових та аудиторських компаній.

6. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ

26 лютого 2010 року