Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №277/2018

Про внесення змін до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України

1. Внести до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153 (зі змінами, внесеними Указами від 12 червня 2009 року № 430, від 26 жовтня 2012 року № 613, від 3 грудня 2012 року № 672, від 28 березня 2014 року № 347, від 14 липня 2015 року № 417, від 14 листопада 2016 року № 503, від 3 травня 2017 року № 126), такі зміни:

1) пункт 23 викласти в такій редакції:

"23. Строк контракту про проходження військової служби обчислюється з дня набрання ним чинності.

Контракт про проходження військової служби набирає чинності:

1) з дня присвоєння військового звання офіцерського складу:

з військовослужбовцями, які закінчили вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти за програмою підготовки для проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу;

з особами сержантського і старшинського складу, які приймаються на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу;

2) з дня призначення на посаду сержантського і старшинського складу:

з військовослужбовцями, які закінчили вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти за програмою підготовки для проходження військової служби на посадах осіб сержантського і старшинського складу;

з особами рядового складу, які приймаються на військову службу за контрактом осіб сержантського і старшинського складу;

3) з дня укладення контракту, визначеного в наказі по особового складу:

з військовослужбовцями, в яких закінчився строк контракту про проходження військової служби;

з військовослужбовцями, в яких в особливий період дія контракту про проходження військової служби продовжена понад установлений строк у разі продовження військової служби за новим контрактом після оголошення демобілізації;

з військовослужбовцями, які в умовах особливого періоду вислужили не менше 18 місяців з дати продовження дії контракту;

з військовослужбовцями, які в особливий період були прийняті на військову службу за контрактом, укладеним на умовах, передбачених абзацом другим частини третьої статті 23 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", в разі продовження військової служби за новим контрактом після оголошення демобілізації;

з військовослужбовцями, які в умовах особливого періоду уклали контракт до оголошення демобілізації та вислужили не менше 24 місяців військової служби за контрактом;

з військовослужбовцями, в яких дія контракту про проходження військової служби продовжена понад установлений строк на час проведення мобілізації та/або дії воєнного стану в разі продовження військової служби за новим контрактом;

з військовослужбовцями, в яких дія контракту про проходження військової служби продовжена понад установлений строк у випадках, визначених пунктами 31 – 33 цього Положення;

4) з дня видання наказу про прийняття на військову службу за контрактом:

з особами офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом осіб офіцерського складу;

з особами офіцерського складу, які проходять кадрову військову службу;

з військовослужбовцями, які мають спеціальні звання або класні чини, під час прийняття на військову службу за контрактом з одночасним присвоєнням відповідних військових звань;

з військовослужбовцями військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період;

з військовослужбовцями строкової військової служби;

5) з дня зарахування до списків особового складу військової частини:

із громадянами, прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі з військовозобов’язаними, які проходять збори, та резервістами під час мобілізації;

з військовослужбовцями, які прибули для проходження військової служби у Збройних Силах України з інших військових формувань, з виключенням їх зі списків особового складу цих військових формувань.

Контракт про навчання набирає чинності з дня призначення особи на посаду курсанта вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти";

2) пункт 27 доповнити абзацами такого змісту:

"вислуги 18 місяців з дати продовження дії контракту на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення демобілізації;

вислуги 24 місяці військової служби за контрактом, укладеного на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення демобілізації.

В особливий період військовослужбовці, які вислужили 18 місяців з дати продовження дії контракту та які вислужили 24 місяці військової служби за контрактом, укладеного на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення демобілізації, за бажанням можуть продовжувати військову службу без укладення нового контракту";

3) пункт 34 доповнити абзацом такого змісту:

"у день видачі свідоцтва про смерть військовослужбовця на підставі проведеної генетичної експертизи, якщо військовослужбовця не було визнано судом безвісно відсутнім чи оголошено померлим";

4) пункт 36 викласти в такій редакції:

"36. Контракт про навчання припиняється (розривається), а курсант відраховується з вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти:

за рішенням керівника вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти за наявності підстав, передбачених підпунктами "б", "г", "д", "е", "є", "з" та "і" пункту 1, підпунктами "б", "г", "д", "е", "є", "ж" та "з" пункту 2, підпунктами "б" та "в" пункту 3 частини п’ятої статті 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу";

з ініціативи курсанта за наявності підстав, передбачених підпунктами "б", "ґ", "ж" пункту 1, підпунктами "б" та "ґ" пункту 2 частини п’ятої статті 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу".

Курсанти чоловічої статі, відраховані з вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, з якими припинено (розірвано) контракт про навчання з підстав, визначених підпунктами "б", "г", "ґ" чи "ж" пункту 1 частини п’ятої статті 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", або які вислужили строки строкової військової служби, чи яким не виповнилося 18 років, звільняються з військової служби (навчання) курсантів вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти.

Курсанти чоловічої статі, відраховані з вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, які не вислужили строки строкової військової служби (за винятком випадків, передбачених підпунктами "б", "г", "ґ" чи "ж" пункту 1 частини п’ятої статті 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу") та яким виповнилося 18 років, продовжують проходити військову службу.

Курсанти жіночої статі, відраховані з вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти вищих навчальних закладів, звільняються з військової служби (навчання) курсантів вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти";

5) доповнити Положення пунктом 391 такого змісту:

"391. Особи сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом, які мають бойовий досвід і не мають вищої освіти, та в умовах особливого періоду призначаються на посади офіцерського складу у випадку, визначеному пунктом 104 цього Положення, продовжують проходити військову службу за контрактом осіб сержантського і старшинського складу";

6) у пункті 43:

абзаци четвертий і п’ятий викласти в такій редакції:

"до майора (капітана 3 рангу) включно – командувачем військ (сил) Збройних Сил України, що не входять до складу видів Збройних Сил України;

до підполковника (капітана 2 рангу) включно – командувачами видів Збройних Сил України, командиром військової частини А0515, керівниками служб персоналу Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України";

абзац дванадцятий доповнити словами "(крім військовослужбовців, призначення на посади яких здійснюється Міністром оборони України)";

абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції:

"Присвоєння військових звань військовослужбовцям, відрядженим до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних навчальних закладів, здійснюється наказами по особовому складу посадових осіб, визначених пунктом 153 цього Положення";

7) абзац другий пункту 45 викласти в такій редакції:

"В особливий період чергові військові звання до полковника (капітана 1 рангу) включно присвоюються Міністром оборони України в порядку заохочення військовослужбовцям, які захищають незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та відповідно до законодавства є учасниками бойових дій, незалежно від займаних посад та строків вислуги у військовому званні, але не більше ніж на один ступінь. Такі військові звання може бути присвоєно одноразово за весь строк проходження військової служби або посмертно. У воєнний час таке право надано начальнику Генерального штабу – Головнокомандувачу Збройних Сил України";

8) абзац двадцять третій пункту 46 доповнити реченням такого змісту: "Для осіб сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за другим або наступним контрактом, мають вищу освіту, атестовані до присвоєння первинного військового звання офіцерського складу, після прийняття на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу, строк вислуги у військовому званні молодшого лейтенанта становить один рік";

9) абзац восьмий пункту 48 викласти в такій редакції:

"Для громадян, які прийняті на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу з одночасним присвоєнням військових звань у порядку переатестації, строки вислуги у військовому званні обчислюються з дня підписання наказу про присвоєння їм спеціального звання (класного чину), яке вони мали до переатестації";

10) підпункти 1 та 5 пункту 51 виключити;

11) у пункті 65 слова "для присвоєння чергового військового звання" замінити словами "у військовому званні";

12) пункти 67 та 74 викласти відповідно в такій редакції:

"67. За військовослужбовцями, військовозобов’язаними та резервістами під час прийняття на військову службу за контрактом зберігаються військові звання, присвоєні до прийняття на військову службу за контрактом";

"74. Чергові військові звання до полковника запасу (капітана 1 рангу запасу) включно присвоюються офіцерам запасу, які отримали позитивні висновки атестації і пройшли навчальні збори у відповідному військовому званні, за умови відповідності військовому званню штатній категорії посади, на яку приписані на особливий період, та офіцерам запасу, які перебувають на спеціальному військовому обліку.

Чергові військові звання таким особам присвоюються після закінчення строків вислуги у військовому званні, визначених пунктом 47 цього Положення, за наявності відповідного рівня вищої освіти та досвіду роботи за фахом, споріднених з наявною військово-обліковою спеціальністю";

13) підпункт 2 пункту 82 доповнити абзацами такого змісту:

"у разі проведення заміни у військових частинах (підрозділах), які виконують завдання в районах ведення воєнних (бойових) дій, у тому числі в районах проведення антитерористичних операцій;

у разі відсутності можливості поновлення на попередній посаді у зв’язку з незаконним звільненням або переміщенням по службі – за рішенням відповідного командира (начальника), прийнятим у порядку, визначеному Міністерством оборони України";

14) абзац перший пункту 85 після слів "у резерві" доповнити словами "з урахуванням рівня фізичної підготовленості";

15) у пункті 88 слова "Об’єднаних сил швидкого реагування" замінити словами "Сил негайного реагування";

16) абзац другий пункту 99 викласти в такій редакції:

"У разі виникнення обставин, що порушують вимоги абзацу першого цього пункту, відповідні військовослужбовці, близькі їм особи вживають заходів до усунення таких обставин у порядку, визначеному частиною другою статті 27 Закону України "Про запобігання корупції";

17) в абзаці першому пункту 114 слово "атестації" замінити словом "атестування";

18) у пункті 116:

у підпункті 3 слово "атестації" замінити словом "атестування";

підпункт 7 викласти в такій редакції:

"7) закінчення строку перебування військовослужбовців на посадах науково-педагогічних і наукових працівників вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, науково-дослідних установ та необрання їх на зазначені посади за результатами нового конкурсу";

доповнити пункт відповідно підпунктами 111 та 121 такого змісту:

"111) офіцери запасу, призвані на військову службу за призовом осіб офіцерського складу, – до призначення на посади";

"121) відсторонення військовослужбовця від посади під час досудового розслідування або судового провадження – до закінчення строку застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження або до його скасування в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, а якщо повідомлено про підозру у вчиненні військовослужбовцем злочину у сфері службової діяльності, – до набрання вироком суду законної сили".

У зв’язку з цим абзаци тринадцятий – двадцять другий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим – двадцять четвертим;

Підпункт 13 доповнити словами "до скасування чи зміни запобіжного заходу або до винесення судом вироку чи відбування покарання";

у підпункті 14 слова "більше десяти днів" замінити словами "понад десять діб", а після слова "померлими" доповнити словами "або до дня набрання законної сили вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі";

в абзаці двадцять першому цифри "1 – 12" замінити цифрами "1 – 121";

19) у пункті 120:

у підпункті 2 слова "чи відсторонення від посади" замінити словами "від виконання службових обов’язків чи відсторонення від виконання службових повноважень";

в абзаці четвертому слова і цифри "за винятком випадку, передбаченого пунктом 137 цього Положення" замінити словами і цифрами "за винятком випадків, передбачених пунктом 137, абзацом одинадцятим пункту 145 цього Положення";

20) у пункті 122:

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

"Військовослужбовці, відсторонені від посад чи від виконання повноважень на посаді, зараховуються у розпорядження відповідної посадової особи з дня, що настає за днем відсторонення, та продовжують проходити військову службу, виконуючи обов’язки військової служби в межах, визначених посадовою особою, у розпорядженні якої вони перебувають (якщо до них не застосовано запобіжних заходів кримінального провадження у виді домашнього арешту або тримання під вартою). Військовослужбовці, усунені або відсторонені від виконання службових обов’язків, продовжують проходити військову службу, виконуючи обов’язки військової служби в межах, визначених командиром військової частини, якщо до них не застосовано запобіжних заходів або покарань, визначених у підпунктах 121, 13 пункту 116 цього Положення";

в абзаці восьмому слова "про адміністративне корупційне правопорушення" замінити словами "про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією";

21) у пункті 145:

доповнити пункт після абзацу десятого новим абзацом такого змісту:

"виконання обов’язків військової служби у складі військових частин, задіяних до ведення воєнних (бойових) дій, у тому числі в антитерористичних операціях".

У зв’язку з цим абзаци одинадцятий – п’ятнадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим – шістнадцятим;

в абзаці дванадцятому слова "поранень (контузій, травм або каліцтв)" замінити словами "захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв)";

22) в абзаці другому пункту 148 слова "хвороба, що позбавила" замінити словами "захворювання, поранення (травма, контузія, каліцтво), що позбавили";

23) назву підрозділу "Прикомандирування депутатів, які є військовослужбовцями, відрядження військовослужбовців до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних навчальних (освітніх) закладів із залишенням на військовій службі" розділу V викласти в такій редакції:

"Прикомандирування депутатів, які є військовослужбовцями, відрядження військовослужбовців до державних органів, підприємств, установ, організацій, а також державних та комунальних навчальних закладів із залишенням на військовій службі";

24) абзаци третій і четвертий пункту 186 викласти в такій редакції:

"В особливий період військовослужбовцям надаються відпустки, визначені пунктами 17, 18 статті 101 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

Відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин, у зв’язку з хворобою або для лікування після тяжкого поранення за висновком (постановою) військово-лікарської комісії військовослужбовцям, відрядженим до військових частин, задіяних до ведення воєнних (бойових) дій, у тому числі в антитерористичних операціях, надаються командирами таких військових частин за місцем тимчасового виконання службових обов’язків. Посадова особа, яка надала такі відпустки, письмово інформує про це командира військової частини, який направив військовослужбовця у відрядження";

25) в абзаці першому пункту 216 слово "кількості" замінити словом "чисельності";

26) у пункті 217:

в абзаці першому слова "що передбачені для осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за контрактом, якщо інше не передбачено законодавством" замінити словами "що визначені законодавством";

в абзаці другому слова "після закінчення встановленого строку" замінити словами "після проходження шести місяців";

27) у пункті 225:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

"1) у мирний час після закінчення строку військової служби за призовом осіб офіцерського складу та на підставах, передбачених частинами третьою, п’ятою і шостою статті 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу":

осіб рядового складу, осіб сержантського і старшинського складу за всіма підставами, крім звільнення старшин (головних корабельних старшин) через службову невідповідність, – командирами окремих батальйонів (кораблів 2 рангу) та посадовими особами, які мають рівні з ними права та вищі;

у військових званнях до старшого прапорщика включно за всіма підставами – командирами корпусів, посадовими особами, які мають рівні з ними права та вищі;

військовослужбовців, які займають посади від командирів батальйонів, відповідних їм і нижчих за всіма підставами, крім звільнення осіб офіцерського складу у зв’язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку та у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, – командувачами військ оперативних командувань Збройних Сил України;

у військових званнях до підполковника (капітана 2 рангу) включно за всіма підставами, крім звільнення через службову невідповідність осіб офіцерського складу, які займають посади, вищі за посади командирів батальйонів (кораблів 3 рангу), та крім звільнення у зв’язку з позбавленням військового звання підполковник (капітан 2 рангу) і вище в дисциплінарному порядку, – командувачами видів Збройних Сил України, командувачами військ (сил) Збройних Сил України, що не входять до складу видів Збройних Сил України, командиром військової частини А0515, керівниками служб персоналу Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України;

у військових званнях до полковника (капітана 1 рангу) включно за всіма підставами, крім військовослужбовців, які займають посади номенклатури призначення Міністра оборони України, – начальником Генерального штабу – Головнокомандувачем Збройних Сил України;

у військових званнях до генерал-полковника (адмірала) включно за всіма підставами – Міністром оборони України;

у військовому званні генерала армії України – Президентом України";

абзаци перший, четвертий, п’ятий, сьомий і восьмий підпункту 2 викласти відповідно в такій редакції:

"2) під час дії особливого періоду (крім строку проведення мобілізації) до введення воєнного стану – на підставах, передбачених частинами другою, третьою, пунктом 1 частини четвертої, пунктом 2 частин п’ятої і шостої статті 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу";

"військовослужбовців, які займають посади від командирів батальйонів, відповідних їм і нижчих за всіма підставами, крім звільнення осіб офіцерського складу у зв’язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку та у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, – командувачами військ оперативних командувань Збройних Сил України, керівниками органів військового управління Збройних Сил України, які під час особливого періоду мають право призначення на посади осіб офіцерського складу;

у військових званнях до підполковника (капітана 2 рангу) включно за всіма підставами, крім звільнення через службову невідповідність осіб офіцерського складу, які займають посади, вищі за посади командирів батальйонів (кораблів 3 рангу), та крім звільнення у зв’язку з позбавленням військового звання підполковник (капітан 2 рангу) і вище в дисциплінарному порядку, – командувачами видів Збройних Сил України, командувачами військ (сил) Збройних Сил України, що не входять до складу видів Збройних Сил України, командиром військової частини А0515, керівниками служб персоналу Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, начальником Національного університету оборони України імені Івана Черняховського";

"у військових званнях до генерал-полковника (адмірала) включно за всіма підставами – Міністром оборони України;

у військовому званні генерала армії України – Президентом України";

у підпункті 3:

абзац перший викласти в такій редакції:

"3) під час воєнного стану та строку проведення мобілізації – на підставах, передбачених пунктом 2 частини четвертої, пунктом 3 частини п’ятої, пунктом 2 частини шостої статті 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу";

в абзаці четвертому:

слова і цифру "майора (капітана 3 рангу)" замінити словами і цифрою "підполковника (капітана 2 рангу)";

доповнити абзац словами "які під час дії воєнного стану мають право призначення на посади осіб офіцерського складу";

в абзаці п’ятому слова і цифру "підполковника (капітана 2 рангу)" замінити словами і цифрою "полковника (капітана 1 рангу)";

в абзаці шостому слова і цифру "полковника (капітана 1 рангу)" замінити словами "генерал-майора (контр-адмірала)";

в абзаці сьомому слова "генерал-лейтенанта (віце-адмірала)" замінити словами "генерал-полковника (адмірала)";

абзац восьмий викласти в такій редакції:

"у військовому званні генерала армії України – Президентом України";

підпункт 4 виключити;

28) у пункті 227:

абзац перший викласти в такій редакції:

"227. У разі припинення (розірвання) контракту про навчання у випадках, передбачених пунктом 36 цього Положення, військовослужбовці звільняються з військової служби, за винятком тих курсантів чоловічої статі, які не вислужили встановленого строку строкової військової служби або були прийняті на навчання під час проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період та військової служби за контрактом (крім випадків, передбачених підпунктами "б", "г", "ґ" чи "ж" пункту 1 частини п’ятої статті 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу")";

в абзаці третьому слова "та не виконують навчальний план чи не бажають продовжувати навчання" та "за їх бажанням, як правило" виключити;

29) абзац третій пункту 228 виключити;

30) у пункті 230 слова "а також особи, позбавлені військового звання" та "і вище" виключити;

31) у пункті 235:

абзац перший доповнити реченням такого змісту: "Військовослужбовці, про залишення яких на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі рішення не прийнято, з досягненням граничного віку перебування на військовій службі підлягають звільненню з військової служби на підставі документів, визначених Міністерством оборони України";

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"Військовослужбовці за їх бажанням можуть не направлятися на обстеження військово-лікарською комісією в разі";

доповнити пункт абзацами такого змісту:

"звільнення у зв’язку з небажанням проходити військову службу в особливий період військовослужбовцем-жінкою, яка має дитину (дітей) віком до 18 років;

звільнення з військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період;

звільнення з військової служби за призовом осіб офіцерського складу";

32) друге речення абзацу першого пункту 238 виключити;

33) абзац другий пункту 242 викласти в такій редакції:

"У разі звільнення з військової служби на військовослужбовця оформлюється службова характеристика, в якій відповідний командир (начальник) визначає посаду для проходження служби у військовому резерві Збройних Сил України. Зазначена характеристика додається до особової справи військовослужбовця";

34) в абзаці другому пункту 244 цифри "225" замінити цифрами "153";

35) у пункті 245:

в абзаці першому цифри "225" замінити цифрами "153";

в абзаці четвертому слова "видає їм припис для направлення на військовий облік у відповідному військовому комісаріаті" замінити словами "направляє їх на військовий облік до відповідного військового комісаріату";

36) в абзаці четвертому пункту 246 слова "або військовослужбовці визначеної законодавством категорії, стосовно яких прийнято рішення про звільнення з військової служби через службову невідповідність під час проведення мобілізації" виключити;

37) у пункті 252:

у підпункті 2 слова "на період до оголошення демобілізації" замінити словами "на період проведення мобілізації або введення воєнного стану";

доповнити пункт підпунктом 41 такого змісту:

"41) військовослужбовці з військових частин, не задіяних до ведення воєнних (бойових) дій, у тому числі в антитерористичних операціях, у порядку, визначеному Міністерством оборони України, можуть бути відрядженими для тимчасового заміщення посад у військових частинах, задіяних до ведення воєнних (бойових) дій, у тому числі в антитерористичних операціях, без виключення зі списків особового складу військових частин. Посади відряджених військовослужбовців не підлягають комплектуванню до їх повернення з відрядження або виникнення обставин незворотньої сили, що унеможливлюють таке повернення. Тимчасове виконання обов’язків за такими посадами може бути покладено на інших військовослужбовців або на цивільних осіб у порядку, визначеному пунктом 121 цього Положення. Після виконання завдань у військових частинах, задіяних до ведення воєнних (бойових) дій, у тому числі в антитерористичних операціях, військовослужбовці повертаються до місць проходження служби, з яких були направлені у відрядження".

У зв’язку з цим абзаци восьмий – дванадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим – тринадцятим;

у підпункті 6 слова "за викликом командира військової частини" замінити словами "або до військового комісаріату за місцем проживання";

абзац дванадцятий після слова "військовослужбовці" доповнити словами "та резервісти";

38) пункт 260 після абзацу першого доповнити новими абзацами такого змісту:

"Військовослужбовці, які досягли граничного віку перебування в запасі та у військовому резерві, підлягають звільненню з військової служби. Після прийняття рішення про демобілізацію військовослужбовці, які досягли:

граничного віку перебування в запасі та у військовому резерві, – підлягають звільненню з військової служби у відставку;

граничного віку перебування на військовій службі, – підлягають звільненню з військової служби в запас або продовжують проходження військової служби у порядку, визначеному частиною другою статті 22 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" та розділом XI цього Положення".

У зв’язку з цим абзаци другий – четвертий вважати відповідно абзацами п’ятим – сьомим;

39) у тексті Положення слова "військовий навчальний підрозділ вищого навчального закладу", "державний та комунальний навчальний (освітній) заклад" в усіх відмінках і числах замінити відповідно словами "військовий навчальний підрозділ закладу вищої освіти", "державний та комунальний навчальний заклад" у відповідному відмінку і числі;

40) у додатку 1:

у вступній частині слова "ідентифікаційний номер, а також" замінити словами "реєстраційний номер облікової картки платника податків", а слова "за наявності" виключити;

абзац другий пункту 1 викласти в такій редакції:

"проходити військову службу в Збройних Силах України протягом строку дії Контракту, а в разі настання особливого періоду – і понад встановлений строк Контракту відповідно до вимог, визначених пунктом 2 частини дев’ятої статті 23 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу";

пункт 3 доповнити абзацом такого змісту:

"Контракт може бути достроково припинено (розірвано) з ініціативи Міністерства оборони України або громадянина України в порядку та на підставах, визначених Законом України "Про військовий обов’язок і військову службу" та Положенням про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України";

41) у додатку 2 слова "військовий навчальний підрозділ вищого навчального закладу" в усіх відмінках замінити словами "військовий навчальний підрозділ закладу вищої освіти" у відповідному відмінку, а слова "ідентифікаційний номер" – словами "реєстраційний номер облікової картки платника податків";

42) у додатку 3 слова "ідентифікаційний номер" замінити словами "реєстраційний номер облікової картки платника податків".

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

12 вересня 2018 року