Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

ЗАКОН УКРАЇНИ №2914-VI

Про внесення змін до статті 67 Кодексу законів про працю України

Верховна Рада України    постановляє:

I.   Статтю  67  Кодексу законів  про працю  України  (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375) доповнити частинами четвертою і п'ятою такого змісту:

"З метою створення сприятливих умов для використання святкових та неробочих днів (стаття 73), а також раціонального використання робочого часу Кабінет Міністрів України не пізніше ніж за три місяці до таких днів може рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій перенести вихідні та робочі дні у порядку і на умовах, установлених законодавством, для працівників, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями.

Власник або уповноважений ним орган у разі застосування рекомендації Кабінету Міністрів України не пізніше ніж за два місяці видає наказ (розпорядження) про перенесення вихідних та робочих днів на підприємстві, в установі або організації, погоджений з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником)".

II.  Прикінцеві положення

1.  Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2.  Кабінету Міністрів України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ

11 січня 2011 року