Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №296/2016

Питання координації євроатлантичної інтеграції України

З метою забезпечення координації заходів щодо інтеграції України у євроатлантичний безпековий простір, підвищення ефективності виконання пріоритетних завдань із досягнення критеріїв, необхідних для набуття членства в Організації Північноатлантичного договору (НАТО), у тому числі в рамках річних національних програм співробітництва Україна - НАТО, та відповідно до пунктів 3, 17 і 28 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Визначити, що до національної системи координації євроатлантичної інтеграції України входять центральні органи виконавчої влади, інші державні органи, діяльність яких пов'язана з виконанням завдань у сфері євроатлантичної інтеграції України і співробітництва з НАТО.

2. Утворити Комісію з питань координації євроатлантичної інтеграції України як допоміжний орган при Президентові України.

3. Призначити головою Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України КЛИМПУШ-ЦИНЦАДЗЕ Іванну Орестівну - Віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

4. Затвердити такі, що додаються:

Положення про Комісію з питань координації євроатлантичної інтеграції України;

склад Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України.

5. Визнати такими, що втратили чинність:

Указ Президента України від 18 листопада 2010 року № 1039 "Про забезпечення продовження конструктивного партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору";

Указ Президента України від 3 березня 2011 року № 265 "Про внесення зміни до Положення про національних координаторів з питань партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору";

Указ Президента України від 3 березня 2011 року № 266 "Питання партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору";

Указ Президента України від 23 листопада 2011 року № 1055 "Про внесення змін до деяких актів Президента України";

Указ Президента України від 20 травня 2013 року № 293 "Про внесення змін до Указу Президента України від 18 листопада 2010 року № 1039";

Указ Президента України від 14 січня 2014 року № 6 "Про внесення змін до Указів Президента України від 18 листопада 2010 року № 1039 та від 3 березня 2011 року № 266".

6. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України  П.ПОРОШЕНКО

8 липня 2016 року 


ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 8 липня 2016 року № 296/2016

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Комісію з питань координації євроатлантичної інтеграції України

1. Комісія з питань координації євроатлантичної інтеграції України (далі - Комісія) є допоміжним органом при Президентові України.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

1) проведення моніторингу, аналіз та оцінка стану діяльності, пов'язаної з виконанням завдань у сфері євроатлантичної інтеграції України і співробітництва з НАТО, зокрема діяльності центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, залучених до виконання річних національних програм співробітництва Україна - НАТО, індивідуальних програм, галузевих планів співробітництва з Організацією Північноатлантичного договору;

2) підготовка та внесення в установленому порядку Президентові України пропозицій щодо розвитку співробітництва між Україною та НАТО, визначення шляхів та способів вирішення проблемних питань у сфері євроатлантичної інтеграції України, підвищення ефективності діяльності центральних органів виконавчої влади, інших державних органів щодо виконання завдань у зазначеній сфері, удосконалення нормативно-правової бази з питань співробітництва між Україною та НАТО;

3) сприяння узгодженому виконанню центральними органами виконавчої влади, іншими державними органами, що входять до національної системи координації євроатлантичної інтеграції України, завдань щодо розвитку співробітництва України з НАТО;

4) напрацювання пропозицій щодо спрямування діяльності українських частин спільних робочих груп Україна - НАТО, міжвідомчих робочих груп співробітництва України з НАТО.

4. Комісія для виконання покладених на неї завдань має право в установленому порядку:

1) готувати рекомендації щодо виконання центральними органами виконавчої влади, іншими державними органами завдань у сфері євроатлантичної інтеграції України та співробітництва з НАТО;

2) запитувати та одержувати від центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, державних підприємств, установ, організацій необхідні інформацію, документи і матеріали;

3) залучати до участі в роботі Комісії представників центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, державних підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), незалежних експертів, представників Представництва НАТО в Україні (за згодою);

4) створювати в разі потреби постійні або тимчасові робочі групи;

5) організовувати проведення конференцій, симпозіумів, семінарів, нарад, інших заходів з питань, віднесених до компетенції Комісії.

5. Комісія у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє в установленому порядку з центральними органами виконавчої влади, іншими державними органами, державними підприємствами, установами, організаціями, громадськими об'єднаннями, науковими установами, діяльність яких пов'язана із розвитком співробітництва між Україною та НАТО, а також із Представництвом НАТО в Україні.

6. Комісія утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря, інших членів Комісії, які беруть участь у її роботі на громадських засадах.

Головою Комісії є за посадою Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Заступником голови Комісії визначається перший заступник або один із заступників Міністра закордонних справ України, або заступник Міністра закордонних справ України - керівник апарату.

До складу Комісії як члени включаються, зокрема, перший заступник або один із заступників Міністра закордонних справ України, Міністра оборони України, Міністра економічного розвитку і торгівлі України, Міністра фінансів України, Міністра юстиції України, Міністра освіти і науки України, Міністра інформаційної політики України, один із заступників Голови Служби безпеки України, Голова або один із заступників Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Голова або один із заступників Голови Національного агентства України з питань державної служби, до компетенції яких відповідно до розподілу обов'язків віднесені питання євроатлантичної інтеграції України, а також перші заступники та один із заступників Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, до компетенції яких відповідно до розподілу обов'язків віднесені питання оборони, оборонної промисловості, реформування сектору безпеки і оборони України.

З числа членів Комісії визначаються національні координатори з питань співробітництва України з НАТО, які забезпечують реалізацію Комісією завдання зі сприяння узгодженому виконанню відповідними центральними органами виконавчої влади, іншими державними органами завдань щодо розвитку співробітництва України з НАТО.

Національними координаторами у складі Комісії визначаються:

Національним координатором з питань співробітництва України з НАТО у сфері зовнішньої політики - перший заступник або один із заступників Міністра закордонних справ України, або заступник Міністра закордонних справ України - керівник апарату, до компетенції якого відповідно до розподілу обов'язків віднесені питання євроатлантичної інтеграції України;

Національним координатором з питань співробітництва України з НАТО у сфері оборони та військовій сфері - перший заступник або один із заступників Міністра оборони України, до компетенції якого відповідно до розподілу обов'язків віднесені питання євроатлантичної інтеграції України;

Національним координатором з питань співробітництва України з НАТО в економічній сфері - перший заступник або один із заступників Міністра економічного розвитку і торгівлі України, до компетенції якого відповідно до розподілу обов'язків віднесені питання євроатлантичної інтеграції України;

Національним координатором з питань співробітництва України з НАТО у сфері ресурсного (фінансового) забезпечення - перший заступник або один із заступників Міністра фінансів України, до компетенції якого відповідно до розподілу обов'язків віднесені питання євроатлантичної інтеграції України;

Національним координатором з питань співробітництва України з НАТО у правовій сфері - перший заступник або один із заступників Міністра юстиції України, до компетенції якого відповідно до розподілу обов'язків віднесені питання євроатлантичної інтеграції України;

Національним координатором з питань співробітництва України з НАТО у сфері науки - перший заступник або один із заступників Міністра освіти і науки України, до компетенції якого відповідно до розподілу обов'язків віднесені питання євроатлантичної інтеграції України;

Національним координатором з питань співробітництва України з НАТО у сфері стратегічних комунікацій - перший заступник або один із заступників Міністра інформаційної політики України, до компетенції якого відповідно до розподілу обов'язків віднесені питання євроатлантичної інтеграції України;

Національним координатором з питань співробітництва України з НАТО у сфері оборони - Перший заступник або один із заступників Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, до компетенції якого відповідно до розподілу обов'язків віднесені питання оборони;

Національним координатором з питань співробітництва України з НАТО у сфері оборонної промисловості - Перший заступник або один із заступників Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, до компетенції якого відповідно до розподілу обов'язків віднесені питання оборонної промисловості;

Національним координатором з питань співробітництва України з НАТО у сфері реформування сектору безпеки і оборони України - Перший заступник або один із заступників Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, до компетенції якого відповідно до розподілу обов'язків віднесені питання реформування сектору безпеки і оборони України;

Національним координатором з питань співробітництва України з НАТО у сфері інформаційної безпеки та боротьби з тероризмом - один із заступників Голови Служби безпеки України, до компетенції якого відповідно до розподілу обов'язків віднесені питання євроатлантичної інтеграції України;

Національним координатором з питань співробітництва України з НАТО у сфері надзвичайних ситуацій - Голова або один із заступників Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій, до компетенції якого відповідно до розподілу обов'язків віднесені питання євроатлантичної інтеграції України;

Національним координатором з питань виконання Програми Україна-НАТО з професійного розвитку цивільного персоналу сектору безпеки і оборони - Голова або один із заступників Голови Національного агентства України з питань державної служби, до компетенції якого відповідно до розподілу обов'язків віднесені питання євроатлантичної інтеграції України.

Персональний склад Комісії затверджує Президент України за поданням голови Комісії.

7. Основною організаційною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на три місяці.

Засідання Комісії є правомочним у разі присутності на ньому більше половини від її складу.

Засідання Комісії скликає і веде голова Комісії, а за його відсутності - заступник голови Комісії.

Підготовку матеріалів до розгляду на засіданнях Комісії забезпечує секретар Комісії.

8. За результатами розгляду питань Комісія ухвалює рішення.

Рішення Комісії приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним.

Рішення Комісії оформляються протоколом засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем Комісії і надсилається усім членам Комісії. Якщо член Комісії не підтримує рішення Комісії, він може викласти у письмовій формі окрему думку, що додається до протоколу засідання.

Голова Комісії доповідає Президентові України про результати роботи Комісії.

9. Рішення Комісії в разі необхідності реалізуються шляхом видання в установленому порядку актів Президента України.

10. Комісія використовує в роботі бланки зі своїм найменуванням.

Глава Адміністрації Президента України  Б.ЛОЖКІН

 


ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 8 липня 2016 року 296/2016

СКЛАД

Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України

КЛИМПУШ-ЦИНЦАДЗЕ Іванна Орестівна - Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, голова Комісії

ПРИСТАЙКО Вадим Володимирович  - заступник Міністра закордонних справ України - керівник апарату, Національний координатор з питань співробітництва України з НАТО у сфері зовнішньої політики, заступник голови Комісії

АКОПЯН Мері Андраніківна - директор Департаменту міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Міністерства внутрішніх справ України

БАРАН Леонід Михайлович - директор Департаменту аналізу та оцінки інформації Адміністрації Державної прикордонної служби України

БРОВЧЕНКО Юрій Петрович - заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України, Національний координатор з питань співробітництва України з НАТО в економічній сфері

БУШУЄВ Костянтин Володимирович - заступник Голови Національної поліції України - керівник апарату

ВАЩЕНКО Костянтин Олександрович - Голова Національного агентства України з питань державної служби, Національний координатор з питань виконання Програми Україна - НАТО з професійного розвитку цивільного персоналу сектору безпеки і оборони

ГЕНЧЕВ Олексій Валентинович - завідуючий сектором координації взаємодії з НАТО Департаменту міжнародного співробітництва та протоколу Секретаріату Кабінету Міністрів України, секретар Комісії

ГЛАДКОВСЬКИЙ Олег Володимирович - Перший заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, Національний координатор з питань співробітництва України з НАТО у сфері оборонної промисловості

ГОЛОПАТЮК Леонід Станіславович - начальник Головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних Сил України

ДЖАПАРОВА Еміне Айяровна - перший заступник Міністра інформаційної політики України, Національний координатор з питань співробітництва України з НАТО у сфері стратегічних комунікацій

ДІДЕНКО Ігор Миколайович - заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості України

ДОВГАНЬ Віктор Миколайович - заступник Міністра інфраструктури України з питань європейської інтеграції

ДОЛГОВ Ігор Олексійович - заступник Міністра оборони України з питань європейської інтеграції, Національний координатор з питань співробітництва України з НАТО у сфері оборони та військовій сфері

ЖОВКВА Ігор Іванович - Керівник Головного департаменту зовнішньої політики та європейської інтеграції Адміністрації Президента України

КІЛОЧИЦЬКА Тетяна Петрівна - заступник Голови Державної інспекції ядерного регулювання України

КОВАЛЬ Михайло Володимирович - Перший заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, Національний координатор з питань співробітництва України з НАТО у сфері оборони

КОВАЛЬЧУК Андрій Трохимович - перший заступник Голови Державної служби фінансового моніторингу України

КРИВЕНКО Олександр Васильович - перший заступник командувача Національної гвардії України

КУЗЬО Микола Степанович - заступник Міністра екології та природних ресурсів України з питань європейської інтеграції

ЛИТВИНЕНКО Олександр Валерійович - заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, Національний координатор з питань співробітництва України з НАТО у сфері реформування сектору безпеки і оборони України

МАРЧЕНКО Сергій Михайлович - заступник Міністра фінансів України, Національний координатор з питань співробітництва України з НАТО у сфері ресурсного (фінансового) забезпечення

ПЕТРУК Віталій Вікторович - Голова Державного агентства України з управління зоною відчуження

ПЕТУХОВ Сергій Ігорович - заступник Міністра юстиції України з питань європейської інтеграції, Національний координатор з питань співробітництва України з НАТО у правовій сфері

СИНЬКЕВИЧ Володимир Геннадійович - заступник Голови Служби зовнішньої розвідки України

СТРІХА  Максим Віталійович - заступник Міністра освіти і науки України, Національний координатор з питань співробітництва України з НАТО у сфері науки

ФРОЛОВ  Олег Володимирович - заступник Голови Служби безпеки України, Національний координатор з питань співробітництва України з НАТО у сфері інформаційної безпеки та боротьби з тероризмом

ЧАУЗОВ  Олександр Миколайович - перший заступник Голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

ЧЕРВАК  Богдан Остапович - перший заступник Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України

ЧЕЧОТКІН  Микола Олександрович - Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Національний координатор з питань співробітництва України з НАТО у сфері надзвичайних ситуацій

ШЕВЧЕНКО Василь Васильович - перший заступник Міністра соціальної політики України.

Глава Адміністрації Президента України  Б.ЛОЖКІН