Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №301/2018

Про присудження Державних премій України в галузі освіти 2018 року

На підставі подання Комітету з Державної премії України в галузі освіти постановляю:

1. Присудити Державні премії України в галузі освіти 2018 року:

у номінації "Дошкільна і позашкільна освіта" за комплексну науково-прикладну роботу "Освітня технологія "Радість розвитку" – партнерська взаємодія дорослих та дітей":

ЛАДИВІР Світлані Олексіївні – науковому кореспондентові лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г.С.Костюка Національної академії педагогічних наук України, кандидатові психологічних наук, старшому науковому співробітникові, заслуженому працівникові освіти України

ПІРОЖЕНКО Тамарі Олександрівні – завідувачеві лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г.С.Костюка Національної академії педагогічних наук України, докторові психологічних наук, професорові

ХАРТМАН Олені Юріївні – старшому науковому співробітникові лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г.С.Костюка Національної академії педагогічних наук України, кандидатові психологічних наук;

у номінації агальна середня освіта" за роботу "Науково-методичні засади та освітні технології розвитку ключових компетентностей в авторській школі "Акмеологічний ліцей":

ГОЛЬДЕНБЕРГУ Якову Михайловичу – учителеві історії Українського гуманітарного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка, заслуженому вчителеві України

НЕСТЕРЕНКО Наталії Василівні – учителеві української мови, заступникові директора з виховної роботи Українського гуманітарного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка

САЗОНЕНКО Ганні Стефанівні – директорові Українського гуманітарного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидатові педагогічних наук, народному вчителеві України

СКОРОФАТОВІЙ Анні Олександрівні – учителеві зарубіжної та української літератури Українського гуманітарного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидатові філологічних наук, доцентові;

у номінації "Професійно-технічна освіта" за роботу "Розробка та впровадження інноваційних технологій навчання для підготовки кваліфікованих робітничих кадрів за професією "Зварник":

ВИСОКОЛЯНУ Миколі Васильовичу – заступникові головного зварника публічного акціонерного товариства "Крюківський вагонобудівний завод", м.Кременчук, викладачеві Вищого професійного училища № 7 м.Кременчук Полтавської області

ЗАГІРНЯКУ Михайлу Васильовичу – ректорові Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, докторові технічних наук, професорові

КАБАЧЕНКО Ірині Григорівні – викладачеві Вищого професійного училища № 7 м.Кременчук Полтавської області

НЕСЕНУ Миколі Григоровичу – директорові Вищого професійного училища № 7 м.Кременчук Полтавської області, заслуженому працівнику освіти України

ПОПОВУ Олександру Миколайовичу – старшому майстрові Вищого професійного училища № 7 м.Кременчук Полтавської області

ПРОЦЕНКУ Петру Прокоповичу – директорові Державного підприємства "Міжгалузевий учбово-атестаційний центр інституту електрозварювання імені Є.О.Патона Національної академії наук України", кандидатові технічних наук

СЕРГІЄНКУ Сергію Анатолійовичу – проректорові з науково-педагогічної роботи та новітніх технологій в освіті Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, кандидатові технічних наук, доцентові

ЧВЕРТКО Євгенії Петрівні – доцентові зварювального факультету Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", кандидатові технічних наук

ЧОРНОМУ Андрію Вячеславовичу – доцентові зварювального факультету Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", кандидатові технічних наук

ЧОРНОМУ Олексію Петровичу – директорові Навчально-наукового інституту електромеханіки, енергозбереження і систем управління Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, докторові технічних наук, професорові;

у номінації "Вища освіта" за авчально-методичний комплекс "Класичні та сучасні методи обчислювальної та прикладної математики":

АНІСІМОВУ Анатолію Васильовичу – деканові факультету комп'ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, докторові фізико-математичних наук, професорові, членові-кореспондентові Національної академії наук України

ЗАДІРАЦІ Валерію Костянтиновичу – завідувачеві відділу Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова Національної академії наук України, докторові фізико-математичних наук, професорові, академікові Національної академії наук України

ЗУБУ Станіславу Сергійовичу – старшому науковому співробітникові науково-дослідної лабораторії обчислювальних методів у механіці суцільних середовищ факультету комп'ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, докторові фізико-математичних наук

КЛЮШИНУ Дмитру Анатолійовичу – професорові кафедри обчислювальної математики факультету комп'ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, докторові фізико-математичних наук

ЛЯШКУ Сергію Івановичу – завідувачеві кафедри обчислювальної математики факультету комп'ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, докторові фізико-математичних наук, професорові, членові-кореспондентові Національної академії наук України

СЕМЕНОВУ Володимиру Вікторовичу – професорові кафедри обчислювальної математики факультету комп'ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, докторові фізико-математичних наук

СЕРГІЄНКУ Івану Васильовичу – директорові Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова Національної академії наук України, докторові фізико-математичних наук, професорові, академікові Національної академії наук України

ХІМІЧУ Олександру Миколайовичу – заступникові директора Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова Національної академії наук України, докторові фізико-математичних наук, професорові, членові-кореспондентові Національної академії наук України

ЧИКРІЮ Аркадію Олексійовичу – завідувачеві відділу Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова Національної академії наук України, докторові фізико-математичних наук, професорові, академікові Національної академії наук України

ШКІЛЬНЯКУ Степану Степановичу – професорові кафедри теорії та технології програмування факультету комп'ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, докторові фізико-математичних наук;

у номінації "Наукові досягнення в галузі освіти" за роботу "Реформування військово-медичної освіти України: теоретико-методологічне обґрунтування і практичне впровадження системи підготовки медичних фахівців для сил оборони та медицини катастроф":

БАДЮКУ Михайлу Івановичу – начальникові кафедри організації медичного забезпечення збройних сил Української військово-медичної академії, докторові медичних наук, професорові

БІЛОМУ Володимиру Яковичу – професорові кафедри військової хірургії Української військово-медичної академії, докторові медичних наук, професорові

ГАЛУШЦІ Андрію Миколайовичу – начальникові Науково-дослідного інституту проблем військової медицини Української військово-медичної академії, докторові медичних наук, старшому науковому співробітникові

ГУДИМІ Арсену Арсеновичу – завідувачеві кафедри медицини катастроф та військової медицини Державного вищого навчального закладу "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України", докторові медичних наук, професорові

ЗАРУЦЬКОМУ Ярославу Леонідовичу – начальникові кафедри військової хірургії Української військово-медичної академії, докторові медичних наук, професорові

ЛАЗОРИШИНЦЮ Василю Васильовичу – директорові Державної установи "Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М.Амосова НАМН України", докторові медичних наук, професорові, академікові Національної академії медичних наук України, завідувачеві кафедри хірургії серця та магістральних судин Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика

ЛУРІНУ Ігорю Анатолійовичу – заступникові Керівника Головного департаменту з питань гуманітарної політики – керівникові департаменту Адміністрації Президента України, докторові медичних наук, членові-кореспондентові Національної академії медичних наук України, професорові кафедри військової хірургії Української військово-медичної академії

РОЩІНУ Георгію Георгійовичу – завідувачеві кафедри медицини катастроф та військово-медичної підготовки Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, докторові медичних наук, професорові

САВИЦЬКОМУ Валерію Леонідовичу – начальникові Української військово-медичної академії, докторові медичних наук, професорові

УСЕНКУ Олександру Юрійовичу – директорові Державної установи "Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова" Національної академії медичних наук України, докторові медичних наук, професорові, членові-кореспондентові Національної академії медичних наук України, завідувачеві кафедри хірургії та трансплантології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика.

2. Установити розмір Державної премії України в галузі освіти на 2018 рік сто тисяч гривень кожна.

3. Державному управлінню справами забезпечити виплату грошової частини Державної премії України в галузі освіти.

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

4 жовтня 2018 року