Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №30/2021

Про деякі заходи щодо забезпечення права громадян на якісні та безпечні соціальні послуги

З метою забезпечення права громадян на якісні та безпечні соціальні послуги, повагу до честі і гідності, уважне та гуманне ставлення, стимулювання розвитку ринку соціальних послуг, запровадження дієвого механізму державного контролю за дотриманням державних стандартів соціальних послуг, їх якістю та безпекою постановляю:

1. Кабінету Міністрів України:

1) вжити в установленому порядку невідкладних заходів щодо:

організації та проведення перевірки дотримання в установах/закладах надання соціальних послуг встановлених правил пожежної безпеки, державних санітарних норм, державних будівельних норм, у тому числі щодо доступності для маломобільних груп населення;

виявлення суб’єктів, що фактично надають соціальні послуги з догляду, перебування/проживання особам, сім’ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, з метою приведення діяльності таких суб’єктів у відповідність із вимогами законодавства;

забезпечення фактичного створення та належного функціонування Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг як автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи, передбачивши, зокрема, можливість внесення до Реєстру інформації про надавачів соціальних послуг засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг «Портал Дія»;

2) забезпечити розроблення та внести у тримісячний строк у встановленому порядку на розгляд Верховної Ради України законопроекти, спрямовані на:

удосконалення системи надання соціальних послуг з урахуванням складності життєвих обставин та потреб особи/сім’ї у соціальних послугах;

запровадження переходу від інституційного фінансування установ/закладів надання соціальних послуг державного/комунального секторів до фінансування соціальних послуг за принципом «гроші ходять за отримувачем соціальних послуг»;

удосконалення фінансування соціальних послуг, зокрема механізмів співфінансування соціальних послуг з державного та місцевого бюджетів, соціального замовлення у надавачів соціальних послуг різних організаційно-правових форм;

запровадження дієвих механізмів стимулювання розвитку ринку соціальних послуг, у тому числі, спрямованих на розвиток недержавного сектору надавачів соціальних послуг, мотивацію надавачів соціальних послуг із підвищення рівня якості надання соціальних послуг;

узгодження положень Закону України «Про соціальні послуги» та інших законів України, якими регулюються питання надання соціальних послуг окремим категоріям громадян;

перетворення установ/закладів надання соціальних послуг державного/комунального секторів у державні/комунальні підприємства, які надають соціальні послуги;

закріплення обов’язковості реєстрації надавачів соціальних послуг (юридичних та фізичних осіб, фізичних осіб – підприємців) у Реєстрі надавачів та отримувачів соціальних послуг;

запровадження державного нагляду (контролю) за дотриманням надавачами соціальних послуг вимог законодавства про соціальні послуги, якості наданих соціальних послуг, їх відповідності державним стандартам;

встановлення відповідальності за порушення вимог законодавства про соціальні послуги;

3) вжити у двомісячний строк в установленому порядку заходів щодо:

приведення у відповідність із Законом України «Про соціальні послуги» підзаконних нормативно-правових актів у сфері соціальних послуг;

удосконалення процедури проведення зовнішньої оцінки якості соціальних послуг;

запровадження ефективної системи підвищення професійної компетентності/кваліфікації фахівців соціальної роботи, соціальних працівників та соціальних робітників;

вдосконалення забезпечення осіб, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, сучасними реабілітаційними, технічними, іншими допоміжними засобами, пристосуваннями, застосунками для покращення умов їх повноцінної участі у суспільному житті, мобільності;

4) забезпечити реалізацію пілотного проекту «Розвиток соціальних послуг».

2. Обласним, Київській міській, районним державним адміністраціям вжити в установленому порядку заходів щодо:

забезпечення визначення потреб населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці/територіальної громади у соціальних послугах;

підвищення ефективності координації діяльності суб’єктів системи надання соціальних послуг на місцевому рівні;

здійснення моніторингу надання соціальних послуг, оцінки їх якості та оприлюднення відповідних результатів;

інформування населення про перелік соціальних послуг, їх зміст і порядок надання у доступній формі, у тому числі розміщення інформації про надавачів соціальних послуг на офіційних вебсайтах;

забезпечити за участю органів місцевого самоврядування в установленому порядку фінансування видатків на соціальне замовлення соціальних послуг та компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності.

З. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

29 січня 2021 року