Президент:

Адміністрація:

Президент:

Адміністрація:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №303/2016

Про внесення змін до Указів Президента України від 18 вересня 1996 року № 841 та від 31 грудня 2005 року № 1901

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Внести до указів Президента України такі зміни:

1) в Указі Президента України від 18 вересня 1996 року № 841 "Про заходи щодо вдосконалення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин" (із змінами, внесеними Указами від 22 серпня 2005 року № 1188 та від 31 травня 2010 року № 648):

а) у частині першій статті 1 слова "міністерств та інших центральних органів виконавчої влади" замінити словами "таких органів";

б) у статті 41:

частину першу викласти в такій редакції:

"41. З метою забезпечення підвищення ефективності реалізації державної зовнішньої політики та координації заходів органів виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин у разі необхідності в органах виконавчої влади в установленому порядку запроваджуються посади дипломатичних радників у межах затвердженої граничної чисельності працівників таких органів";

у частині другій слова "центральних органах виконавчої влади" замінити словами "органах виконавчої влади", а слова "центральним органом виконавчої влади" - словами "органом виконавчої влади";

в) у статті 61:

частину першу доповнити словами "за участю керівника іншого органу виконавчої влади - за рішенням Міністра закордонних справ України - представник Міністерства закордонних справ України";

у частинах другій - четвертій слова "міністра, керівника іншого центрального органу виконавчої влади" замінити словами "керівника органу виконавчої влади";

у частині четвертій слова "центральних та місцевих органів виконавчої влади" замінити словами "органів виконавчої влади", а слова "відповідне міністерство, інший центральний орган виконавчої влади" - словами "відповідний орган виконавчої влади";

г) у частині другій статті 7 слова "з урахуванням позицій заінтересованих центральних органів виконавчої влади" виключити;

д) у статті 11 вилучити слова "міністерствами, іншими";

е) у частині другій статті 12 слова "міністерств, інших центральних" виключити;

2) в Указі Президента України від 31 грудня 2005 року № 1901 "Про Положення про дипломатичного радника центрального органу виконавчої влади":

а) статтю 2 викласти в такій редакції:

"2. Органам виконавчої влади забезпечити здійснення заходів, що випливають із цього Указу";

б) у назві, преамбулі, статті 1 Указу та назві і тексті Положення, затвердженого зазначеним Указом, слова "центральний" та "центральні" у всіх відмінках виключити.

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

18 липня 2016 року