Президент:

Адміністрація:

Президент:

Адміністрація:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №315/2016

Питання Комітету з Державної премії України в галузі освіти

Відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Внести до Указу Президента України від 30 вересня 2010 року № 929 "Про Державну премію України в галузі освіти" (зі змінами, внесеними Указами від 13 березня 2013 року № 129 та від 2 квітня 2013 року № 178) такі зміни:

1) на зміну статті 2 призначити ГРИНЕВИЧ Лілію Михайлівну - Міністра освіти і науки України - головою Комітету з Державної премії України в галузі освіти;

2) на часткову зміну статті 3 затвердити новий персональний склад Комітету з Державної премії України в галузі освіти (додається);

3) у статті 5 слова "та призначити керівника секретаріату" виключити.

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України  П.ПОРОШЕНКО

29 липня 2016 року


ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 29 липня 2016 року

№315/2016

СКЛАД

Комітету з Державної премії України в галузі освіти

ГРИНЕВИЧ Лілія Михайлівна - Міністр освіти і науки України, голова Комітету

КРЕМЕНЬ Василь Григорович - президент Національної академії педагогічних наук України, заступник голови Комітету (за згодою)

ПАВЛЕНКО Ростислав Миколайович - Заступник Глави Адміністрації Президента України, заступник голови Комітету

ХОБЗЕЙ Павло Кузьмович - заступник Міністра освіти і науки України, заступник голови Комітету

АНДРУЩЕНКО Віктор Петрович - ректор Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, голова Асоціації ректорів педагогічних університетів (за згодою)

БАЛУЩАК Ганна Федорівна - директор Львівського вищого професійного училища ресторанного сервісу і туризму (за згодою)

БЕЗГІН Олексій Ігорович - ректор Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого (за згодою)

БЕХ Іван Дмитрович - директор Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України (за згодою)

БОБАЛО Юрій Ярославович - ректор Національного університету "Львівська політехніка" (за згодою)

БОЛЮБАШ Ярослав Якович - відповідальний секретар Спілки ректорів вищих навчальних закладів України (за згодою)

БОСЕНКО Маріанна Іванівна - директор гімназії № 48 міста Києва (за згодою)

ГАЛАШЕВСЬКА Світлана Вікторівна - директор Білоцерківського будинку художньої творчості Київської області (за згодою)

ГОРБУЛІН Володимир Павлович - перший віце-президент Національної академії наук України, директор Національного інституту стратегічних досліджень, Радник Президента України

ГУБЕРСЬКИЙ Леонід Васильович - ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, голова Спілки ректорів вищих навчальних закладів України (за згодою)

ДМИТРИЧЕНКО Микола Федорович - ректор Національного транспортного університету (за згодою)

ДРУМ Тетяна Петрівна - директор Вищого професійного училища № 41 міста Тульчина Вінницької області (за згодою)

ЗГУРОВСЬКИЙ Михайло Захарович - ректор Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут",
голова Асоціації ректорів вищих технічних навчальних закладів України (за згодою)

ІВАСЮК Ігор Дмитрович - заступник голови Вінницької обласної державної адміністрації - директор департаменту освіти і науки

ІЛЬЧЕНКО Тамара Сергіївна - завідувач дошкільного навчального закладу №54 міста Києва (за згодою)

КАРАНДІЙ Вадим Анатолійович - директор Українського центру оцінювання якості освіти (за згодою)

КАЧАЛОВСЬКИЙ Петро Іванович - директор Київського вищого професійного училища будівництва і архітектури (за згодою)

КОНОНЕНКО Ольга Борисівна - начальник відділу планування, зв'язків з громадськістю та доступу до публічної інформації правління з питань інформаційної політики та комунікацій Міністерства освіти і науки України

КОСИЛО Михайло Юрійович - директор Івано-Франківського обласного державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді (за згодою)

КРИШЕМІНСЬКА Лідія Дмитрівна - директор Вищого комерційного училища Київського національного торговельно- економічного університету (за згодою)

ЛЕВКІВСЬКИЙ Казимир Михайлович - заступник директора державної наукової установи "Інститут модернізації змісту освіти" (за згодою)

ЛИТВИНЕНКО Лідія Семенівна - директор спеціального загальноосвітнього дитячого будинку змішаного типу для дітей дошкільного та шкільного віку, дітей 3 затримкою психічного розвитку "Малятко", м.Київ (за згодою)

ЛІСОВИЙ Оксен Васильович - директор Національного центру "Мала академія наук України" (за згодою)

ЛУГОВИЙ Володимир Іларіонович - перший віце-президент Національної академії педагогічних наук України (за згодою)

МАЗАРАКІ Анатолій Антонович - ректор Київського національного торговельно- економічного університету (за згодою)

МАКАРЕНКО Оксана Олександрівна - голова громадської організації "Батьківський контроль" (за згодою)

МАКСИМЕНКО Сергій Дмитрович - академік-секретар відділення психології, вікової фізіології та дефектології Національної академії педагогічних наук України, директор Інституту психології імені Г.С.Костюка Національної академії педагогічних наук України (за згодою)

МЕЛЕШЕВИЧ Андрій Анатолійович - президент Національного університету "Києво-Могилянська академія" (за згодою)

МИХАЛКО Світлана Олексіївна - директор Чернігівського вищого професійного училища побутового обслуговування (за згодою)

МОРОЗ Василь Максимович - ректор Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова (за згодою)

НАКОНЕЧНИЙ Олександр Григорович - завідувач кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
президент громадської організації "Академія наук вищої школи України" (за згодою)

НЕСЕН Микола Григорович - директор Вищого професійного училища № 7 міста Кременчука Полтавської області (за згодою)

ОГНЕВ'ЮК Віктор Олександрович - ректор Київського університету імені Бориса Грінченка (за згодою)

ПАВЛЕНКО Анатолій Федорович - ректор Київського національного економічного університету імені Вадима Г етьмана (за згодою)

ПЕТРОВИЧ Василь Сергійович - директор державного навчального закладу "Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою" (за згодою)

ПІВНЯК Геннадій Григорович  - ректор Національного гірничого університету (за згодою)

ПОХРЕСНИК Анатолій Костянтинович - голова Ради директорів вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації України (за згодою)

ПРИМАКОВА Наталія Ярославівна - завідувач дошкільного навчального закладу санаторного типу № 58 "Лісова казка" Чернігівської міської ради (за згодою)

РУБАН Юрій Григорович - Керівник Головного департаменту з питань гуманітарної політики Адміністрації Президента України

САЗОНЕНКО Ганна Стефанівна - директор Українського гуманітарного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка (за згодою)

СВИРСЬКА Тетяна Іванівна - голова Всеукраїнської асоціації керівників позашкільних навчальних закладів (за згодою)

СВІДЛОВ Юрій Іванович - начальник Державного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою "Кадетський корпус" імені І.Г.Харитоненка (за згодою)

СТАРОСТЕНКО Ганна Вікторівна - заступник голови Київської міської державної адміністрації

СУХОМЛИНСЬКА Ольга Василівна - академік-секретар відділення загальної педагогіки та філософії освіти Національної академії педагогічних наук України (за згодою)

ТЕЛЕЛИМ Василь Максимович - професор кафедри стратегії національної безпеки і оборони Інституту державного військового управління Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

ТЕЛЄГІНА Вікторія Григорівна - директор ліцею № 100 "Поділ" міста Києва (за згодою)

ТОЦЬКА Тетяна Петрівна - завідувач дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу "Ялинка" імені В.О.Сухомлинського Броварської міської ради Київської області (за згодою)

УСАТЕНКО Галина Олегівна - голова Громадської ради при Міністерстві освіти і науки України, віце-президент фонду 
"Європа XXI" (за згодою)

ФАКТОР Людмила Володимирівна - директор спеціалізованого навчально- виховного комплексу "школа-дитячий садок" "Кияночка" міста Києва (за згодою)

ЧЕМБЕРЖІ Михайло Іванович - ректор Київської дитячої академії мистецтв (за згодою)

ШЕВЧЕНКО Валентина Петрівна - директор Березівського вищого професійного училища Одеського національного політехнічного університету (за згодою)

ШИЯН Роман Богданович - директор Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (за згодою)

ЯЩЕНКО Алла Володимирівна - завідувач дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 5 "Капітошка" Бучанської міської ради Київської області (за згодою).

Глава Адміністрації Президента України  Б.ЛОЖКІН