Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №3/2002

Про відзначення державними нагородами України наукових працівників

За визначні особисті заслуги в розвитку вітчизняної науки, створення національних наукових шкіл, зміцнення науково-технічного потенціалу України постановляю:
Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого ІV ступеня
МИТРОПОЛЬСЬКОГО
Юрія Олексійовича
-радника президії НАН України, доктора технічних наук, академіка НАН України, м.Київ
Нагородити орденом "За заслуги" ІІ ступеня
ПОХОДНЮ
Ігоря Костянтиновича
-академіка-секретаря Відділення фізико-технічних проблем матеріало-знавства НАН України, доктора технічних наук, академіка НАН України, м.Київ
Нагородити орденом "За заслуги" ІІІ ступеня
ДОЛІНСЬКОГО
Анатолія Андрійовича
-директора Інституту технічної теплофізики НАН України, доктора технічних наук, академіка НАН України, м.Київ
ПОТУРАЄВА
Валентина Микитовича
-почесного директора Інституту геотехнічної механіки НАН України, доктора технічних наук, академіка НАН України, м.Дніпропетровськ
Присвоїти почесне звання
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ"
ІЩЕНКУ
Анатолію Яковичу
-завідувачу відділу Інституту електрозварювання імені Є.О.Патона НАН України, докторові технічних наук, члену-кореспонденту НАН України, м.Київ
КУХАРЮ
Валерію Павловичу
-директорові Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України,докторові хімічних наук, академікові НАН України, м.Київ.