Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №320/2018

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 жовтня 2018 року «Про невідкладні заходи щодо захисту національних інтересів на Півдні та Сході України, у Чорному та Азовському морях і Керченській протоці»

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 жовтня 2018 року «Про невідкладні заходи щодо захисту національних інтересів на Півдні та Сході України, у Чорному та Азовському морях і Керченській протоці» (додається, таємно, без підпунктів «б», «г», «ґ», «е» підпункту 1, підпунктів «а», «в», «г» підпункту 2, підпункту «в» підпункту 3, підпункту 5 пункту 1, підпунктів 1 - 3 пункту 2, пунктів 3-7, підпункту 3 пункту 8 - нетаємно).

2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України П.ПОРОШЕНКО

 

 

 

12 жовтня 2018 року

Введено в дію
Указом Президента України
від 12 жовтня 2018 року
№320/2018

РІШЕННЯ
Ради національної безпеки і оборони України

від 12 жовтня 2018 року

Про невідкладні заходи щодо захисту національних інтересів на Півдні та Сході України, у Чорному та Азовському морях і Керченській протоці

Розглянувши загрози національній безпеці на Півдні та Сході України, в акваторії Чорного та Азовського морів і Керченській протоці, що зумовлені агресивними діями Російської Федерації, Рада національної безпеки і оборони України констатувала наявність умов, що можуть призвести до критичної дестабілізації економічної та суспільно-політичної ситуації, морської блокади узбережжя України, які виникли через:

зловживання з боку Російської Федерації положеннями міжнародних договорів щодо співробітництва в акваторії Азовського моря і Керченській протоці, прагнення до повного домінування в Чорноморському регіоні, нав'язування власних умов розподілу морської акваторії та обмеження портової діяльності й рибного промислу України;

створення Росією наступального військового угруповання поблизу кордонів України;

активізацію діяльності спеціальних служб Російської Федерації проти України;

незаконну господарську діяльність російської сторони з розвідки та видобутку корисних копалин на тимчасово окупованих територіях України, у тому числі на шельфах Чорного і Азовського морів, браконьєрський вилов морепродуктів у територіальному морі та у виключній (морській) економічній зоні України.

З метою захисту національних інтересів, відсічі збройній агресії з боку Російської Федерації, зміцнення бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів України, стабілізації соціально-економічної ситуації на Півдні та Сході України Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

1. Кабінету Міністрів України:

1) невідкладно:

а) ухвалити рішення щодо створення та врегулювання порядку функціонування міжвідомчого координаційного органу з метою узагальнення правової позиції держави з питання підготовки консолідованої претензії України до Російської Федерації щодо реалізації її міжнародно-правової відповідальності за збройну агресію проти України;

підпункт «б» таємно;

в) забезпечити здійснення оцінки впливу на довкілля, прийняття відповідного висновку за фактом забруднення навколишнього природного середовища на півночі тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і відповідного порушення екологічних прав громадян України та можливої причетності до цього заводу «Кримський титан», оприлюднення актуальної екологічної інформації та вжиття заходів для запобігання шкідливому впливу на здоров'я і майно громадян, а також надання їм належної правової допомоги щодо відшкодування заподіяної шкоди у порядку, передбаченому законом;

підпункт «г» - таємно;

підпункт «ґ» - таємно;

д) разом з Донецькою, Запорізькою, Миколаївською, Одеською та Херсонською обласними державними адміністраціями за участю Служби безпеки України розробити механізм взаємодії між органами державної влади, органами місцевого самоврядування і суб'єктами господарювання, які здійснюють рибогосподарську діяльність у внутрішніх водних об'єктах України, внутрішніх морських водах і територіальному морі, континентальному шельфі, виключній (морській) економічній зоні України та відкритому морі, з метою зниження ризиків виникнення кризових ситуацій, зумовлених агресивними діями Російської Федерації;

підпункт «е» - таємно;

2) забезпечити у місячний строк:

підпункт «а» - таємно;

б) затвердження стратегії інформаційної реінтеграції Автономної Республіки Крим;

підпункт «в» - таємно;

підпункт «г» - таємно;

3) ухвалити у місячний строк рішення щодо:

а) внесення до Верховної Ради України проектів законів України про внутрішні води, територіальне море та прилеглу зону України із визначенням координат серединної лінії, про внесення змін до деяких законів України щодо захисту державного кордону, зокрема стосовно визначення порядку та способів залучення підрозділів Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів України до виконання завдань з посилення охорони (прикриття) державного кордону і суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні;

б) затвердження державної цільової програми створення державної інтегрованої інформаційної системи висвітлення надводної та підводної обстановки в акваторії Чорного і Азовського морів та басейнах річок Дніпро і Дунай, забезпечення фінансування заходів щодо її функціонування у необхідних обсягах у 2019 році;

підпункт «в» - таємно;

4) проаналізувати стан реалізації заходів, передбачених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 1179 «Про схвалення Концепції Державної цільової правоохоронної програми «Облаштування та реконструкція державного кордону» на період до 2020 року», та визначити їх актуальність;

підпункт 5 - таємно;

6) забезпечувати відповідно до обов'язків України як прибережної держави, визначених Конвенцією Організації Об'єднаних Націй з морського права 1982 року, інформування в установленому порядку про небезпеку судноплавства в територіальному морі та внутрішніх водах України у Чорному та Азовському морях і Керченській протоці, зумовлену тимчасовою окупацією частини території України та агресивними діями Російської Федерації;

7) забезпечити безумовне виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року «Про Стратегію національної безпеки України», уведеного в дію Указом Президента України від 26 травня 2015 року № 287, в частині затвердження Морської доктрини України, передбачивши, зокрема, заходи щодо формування інтегрованої морської політики на основі відповідних положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, розвитку торговельного судноплавства, портової інфраструктури, суднобудування і судноремонту, приморської рекреаційної діяльності, освоєння природних ресурсів Чорного та Азовського морів, охорони та відтворення їх екосистеми;

8) проаналізувати у місячний строк наслідки створення Російською Федерацією умов, що ускладнили провадження Україною економічної діяльності в Чорному та Азовському морях і Керченській протоці, та за результатами проведеного аналізу вжити заходів щодо стабілізації соціально-економічної ситуації, активізації господарської діяльності та сприяння залученню інвестицій.

2. Міністерству закордонних справ України:

підпункт 1 - таємно;

підпункт 2 - таємно;

підпункт 3 - таємно;

4) оприлюднити у встановленому порядку, повідомивши Секретаріат Організації Об'єднаних Націй та Російську Федерацію, визначені координати серединної лінії в Азовському морі, Керченській протоці та Чорному морі, яка до укладення двосторонньої угоди є лінією розмежування, тобто лінією державного кордону між українськими і російськими внутрішніми водами.

3. Таємно.

4. Таємно.

5. Таємно.

6. Таємно.

7. Таємно.

8. Міністерству інфраструктури України з урахуванням кризової ситуації, що склалася в Азовському морі та Керченській протоці внаслідок агресивних дій Російської Федерації, її негативного впливу на соціально- економічну ситуацію в Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях України, підготувати у місячний строк плани заходів щодо:

1) розвитку спроможностей морських портів України в Азовському морі, передбачивши, зокрема, здійснення робіт із днопоглиблення;

2) реагування на проблеми у лоцманському обслуговуванні українських та інших суден під час їх проходу через Керченську протоку до/з морських портів України в Азовському морі;

підпункт 3 - таємно.

9. Міністерству екології та природних ресурсів України разом з Міністерством з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України вжити заходів щодо запровадження із залученням міжнародних організацій моніторингу стану навколишнього природного середовища та додержання вимог екологічної безпеки на тимчасово окупованих територіях України, в Чорному та Азовському морях.

10. Створити відповідно до статті 14 Закону України «Про Раду національної безпеки і оборони України» робочу ситуативну групу щодо захисту національних інтересів України у Чорному та Азовському морях і Керченській протоці з метою моніторингу загроз національній безпеці та підготовки відповідних пропозицій.

Секретареві Ради національної безпеки і оборони України подати у місячний строк на затвердження Президентові України проект Положення про робочу ситуативну групу щодо захисту національних інтересів України у Чорному та Азовському морях і Керченській протоці.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України О.ТУРЧИНОВ