Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

одОстанні документи
Пошук документів

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №333/2024

Про внесення змін до Указу Президента України від 18 травня 2007 року № 427/2007 та визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента У країни

1. Внести до Указу Президента України від 18 травня 2007 року № 427 /2007 "Про повноваження та гарантії здійснення постійного контролю за діяльністю Служби безпеки України" (зі змінами, внесеними Указами від 9 листопада 2007 року № 1079/2007 та від 16 липня 2010 року № 775/2010) такі зміни:

1) статтю 2 викласти в такій редакції:

"2. Державна реєстрація нормативно-правових актів Служби безпеки У країни, які зачіпають права, свободи, законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, у тому числі з питань контррозвідки, оперативно-розшукової діяльності та діяльності у сфері охорони державної таємниці, здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";

2) у Положенні про повноваження Уповноваженого Президента України з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України та гарантії його діяльності, затвердженому зазначеним Указом:

у підпункті 2 пункту 4 слова "в установленому порядку реєструє ці нормативно-правові акти і вживає заходів щодо включення їх до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів" виключити;

в абзаці другому пункту 61 та пункті 10 слова "Адміністрації Президента України" замінити словами ''Офісу Президента України".

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк прийняти нормативно-правові акти, що випливають із цього Указу, передбачивши особливості реєстрації нормативно-правових актів Служби безпеки України з питань контррозвідки, оперативно-розшукової діяльності та діяльності у сфері охорони державної таємниці.

3. Службі безпеки України здійснювати подання в установленому порядку на державну реєстрацію нормативно-правових актів Служби безпеки України, які зачіпають права, свободи, законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, у тому числі з питань контррозвідки, оперативно-розшукової діяльності та діяльності у сфері охорони державної таємниці, а також нормативно-правових актів, якими змінюються, визнаються такими, що втратили чинність, нормативно-правові акти Служби безпеки України, які були зареєстровані Уповноваженим Президента України з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України.

4. Визнати такими, що втратили чинність:

Указ Президента України від 29 червня 1999 року № 767/99 "Про порядок реєстрації нормативно-правових актів Служби безпеки України з питань контррозвідки, оперативно-розшукової діяльності та діяльності у сфері охорони державної таємниці";

Указ Президента України від 3 березня 2008 року № 187/2008 "Про внесення змін до Указу Президента України від 29 червня 1999 року №767".

5. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

17 травня 2024 року