Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №338/2024

Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня науки

За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України в умовах воєнного стану, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм постановляю:

Нагородити орденом «За заслуги» III ступеня

БАЗИКУ Сергія Костянтиновича — голову наглядової ради Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку, м.Одеса

БОРЯКА Костянтина Федоровича — професора кафедри Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку, м.Одеса

БОРЯКА Максима Костянтиновича — наукового розробника військового спорядження, м.Одеса

ІЗОТОВА Юрія Івановича — головного наукового співробітника Інституту теоретичної фізики імені М.М.Боголюбова Національної академії наук України, академіка НАН України

Нагородити орденом княгині Ольги III ступеня

ЛУК’ЯНОВУ Ларису Борисівну — директора Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України

Нагородити орденом Данила Галицького

СЕГЕДУ Сергія Павловича — заступника начальника навчально-наукового інституту воєнної історії Національного університету оборони України, полковника

Нагородити медаллю «За працю і звитягу»

АРТИМИШИНА Павла Івановича — старшого наукового співробітника Інституту українознавства імені І.Крип’якевича Національної академії наук України

ВОЛКОВА Олександра Євгеновича — директора Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України

ГОНЧАРЕНКО Аліну Володимирівну — молодшого наукового співробітника Інституту мовознавства імені О.О.Потебні Національної академії наук України

ДЖАБРАІЛОВА Руслана Аятшаховича — заступника директора Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К.Мамутова Національної академії наук України»

ДУБІКОВСЬКОГО Олександра Володимировича — старшого наукового співробітника Інституту фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова Національної академії наук України

ЗАГОРОДНЬОГО Романа Івановича — викладача кафедри Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

ЗОЛОТАРЕНКА Анатолія Дмитровича — виконувача обов’язків завідувача лабораторії Інституту проблем матеріалознавства імені І.М.Францевича Національної академії наук України

ЗОЛОТАРЕНКА Олександра Дмитровича — старшого наукового співробітника Інституту хімії поверхні імені О.О.Чуйка Національної академії наук України

КОВАЛЬОВА Артема Андрійовича — студента Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

КОВАЧ Валерію Омелянівну — провідного наукового співробітника Центру інформаційно-аналітичного та технічного забезпечення моніторингу об’єктів атомної енергетики Національної академії наук України

КРИВСУНА Романа Юрійовича — провідного конструктора відділу державного підприємства «Конструкторське бюро «Південне» імені М.К.Янгеля», м.Дніпро

КУШНІРА Дмитра Юрійовича — асистента кафедри Українського католицького університету

ЛЕОНТЬЄВА Петра Володимировича — завідувача кафедри Сумського державного університету

МАЄВСЬКОГО Олександра Олеговича — старшого наукового співробітника Інституту історії України Національної академії наук України

МАКСИМЮК Юлію Валеріївну — студентку Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

ПОПОВА Олександра Олександровича — виконувача обов’язків директора Центру інформаційно-аналітичного та технічного забезпечення моніторингу об’єктів атомної енергетики Національної академії наук України

ТОЛСТОВА Олександра Леонідовича — завідувача відділу Інституту хімії високомолекулярних сполук Національної академії наук України

ФЕДОРЯЧЕНКА Сергія Олександровича — завідувача кафедри Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»

ФЕСЮКА Івана Івановича — аспіранта кафедри Національного університету «Львівська політехніка»

ЦЕРНЕ Едуарда Олексійовича — наукового співробітника кафедри Національного аерокосмічного університету імені М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

ЧЕРНИШЕНКА Володимира Олександровича — заступника директора Інституту біохімії імені О.В.Палладіна Національної академії наук України

Присвоїти почесні звання:

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ВИНАХІДНИК УКРАЇНИ»

ОПЕНЬКУ Павлу Вікторовичу — начальникові кафедри інституту авіації та протиповітряної оборони Національного університету оборони України

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ»

АНДРУЩАКУ Анатолію Степановичу — завідувачеві кафедри Національного університету «Львівська політехніка», доктору технічних наук

БОДЯНСЬКОМУ Євгенію Володимировичу — професору кафедри Харківського національного університету радіоелектроніки, доктору технічних наук

ВОРОБЙОВУ Олегу Михайловичу — професорові кафедри інституту логістики та підтримки військ (сил) Національного університету оборони України, доктору технічних наук

ГУТЛЯНСЬКОМУ Володимиру Яковичу — радникові при дирекції Інституту прикладної математики і механіки Національної академії наук України, доктору фізико-математичних наук

ЖЕРДЬОВІЙ Надії Миколаївні — завідувачеві відділу Державної наукової установи «Центр інноваційних медичних технологій Національної академії наук України», доктору медичних наук

ЖУЧЕНКУ Олексію Анатолійовичу — проректорові Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», доктору технічних наук

МИЩАКУ Івану Миколайовичу — завідувачеві відділу Інституту законодавства Верховної Ради України, доктору історичних наук

НАЙДЬОН Юліані Олегівні — проректорові Національної академії Служби безпеки України, доктору юридичних наук

НОСОВСЬКОМУ Анатолію Володимировичу — директорові Інституту проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України, доктору технічних наук, академіку НАН України

РАХМЕТОВУ Джамалу Бахлул-огли — заступникові директора Національного ботанічного саду імені М.М.Гришка Національної академії наук України, доктору сільськогосподарських наук

ТОЛМАЧОВУ Олександру Володимировичу — заступникові директора Інституту монокристалів Національної академії наук України, доктору фізико-математичних наук

ТОРБІНУ Григорію Мирославовичу — професорові кафедри, проректору Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, докторові фізико-математичних наук

ХОМІКУ Миколі Миколайовичу — провідному науковому співробітникові відділу центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України, доктору технічних наук

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ»

НОСЕНКО Анні Іванівні — завідувачеві кафедри державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського»

САМОЙЛЕНКО Олександрі Іванівні — професорові кафедри, проректору Одеської національної музичної академії імені А.В.Нежданової, докторові мистецтвознавства

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ОСВІТИ УКРАЇНИ»

АФАНАСЬЄВІЙ Людмилі Володимирівні — доцентові кафедри Київського національного університету будівництва і архітектури

ГУРАКУ Руслану Васильовичу — голові Державної служби якості освіти України

ДАДАКУ Роману Михайловичу — директорові відокремленого структурного підрозділу «Технологічний фаховий коледж Національного лісотехнічного університету України»

КИРИЧЕНКУ Миколі Олексійовичу — ректорові державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України

МЕЛЬНИЧЕНКУ Анатолію Анатолійовичу — проректорові Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

МИРОНОВІЙ Валентині Миколаївні — доцентові кафедри Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

МОРКЛЯНИКУ Богдану Васильовичу — старшому науковому співробітникові лабораторії Першого науково-методичного центру Воєнної академії імені Євгенія Березняка.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

18 травня 2024 року