Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №347/2019

Про внесення змін до Указів Президента України Від 2 квітня 2010 року № 504 та від 14 липня 2014 року № 592

Відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Внести до Указів Президента України такі зміни:

1) y Положенні про Адміністрацію Президента України, затвердженому Указом Президента України від 2 квітня 2010 року № 504 (зі змінами, внесеними Указами від 13 серпня 2010 року № 815, від 5 квітня 2011 року № 352, від 5 травня 2011 року № 548, від 30 червня 2011 року № 722, від 8 липня 2011 року № 739, від 29 листопада 2011 року № 1081, від 16 січня 2013 року № 23, від 16 грудня 2013 року № 686, від 9 квітня 2014 року № 387, від 10 червня 2014 року № 522, від 3 липня 2014 року № 558, від 9 липня 2014 року № 588, від 14 липня 2014 року № 592, від 26 грудня 2014 року № 958, від 28 квітня 2016 року № 181, від 29 квітня 2016 року № 186 та від 2 липня 2016 року № 283):

a) y пункті 7 абзаци шостий і сьомий замінити п’ятьма абзацами такого змісту:

«перший помічник, помічники Президента України;

Радник Президента України — Представник Президента України у Верховній Раді України;

радники Президента України;

Прес-секретар Президента України;

представники Президента України».

У зв’язку з цим абзаци восьмий і дев’ятий вважати відповідно абзацами одинадцятим і дванадцятим;

6) абзац перший пункту 8 викласти в такій редакції:

«8. Глава Адміністрації Президента України, його Перший заступник та заступники, Керівник апарату Адміністрації Президента України, перший помічник, помічники Президента України, Радник Президента України — Представник Президента України у Верховній Раді України, радники Президента України, Прес-секретар Президента України, представники Президента України, уповноважені Президента України призначаються на посади і звільняються з посад Президентом України»;

2) статтю 2 Указу Президента України від 14 липня 2014 року № 592 «Питання Адміністрації Президента України» (зі змінами, внесеними Указами від 20 серпня 2014 року № 656, від 26 грудня 2014 року № 958, від 30 травня 2015 року № 305, від 25 вересня 2015 року № 561, від 28 квітня 2016 року № 181, від 29 квітня 2016 року № 186 та від 22 листопада 2018 року № 384):

після абзацу «Керівник апарату Адміністрації Президента України» доповнити абзацами такого змісту:

«перший помічник, помічники Президента України;

Радник Президента України — Представник Президента України у Верховній Раді України»;

після абзацу «Прес-секретар Президента України» доповнити абзацом такого змісту:

«представники Президента України».

2. Главі Адміністрації Президента України здійснити в установленому порядку заходи, що випливають із цього Указу.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

31 травня 2019 року