Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №359/2021

Про внесення змін до Указу Президента України від 17 жовтня 2019 року № 758

1. Внести до Указу Президента України від 17 жовтня 2019 року № 758 «Питання Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим» такі зміни:

1) пункт 6 статті 1 викласти в такій редакції:

«6) розроблення стратегічних програмних документів з питань деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території, відновлення порушених внаслідок окупації прав і свобод людини і громадянина, надання експертної, консультаційної, інформаційної та іншої підтримки реалізації проектів та заходів в рамках діяльності Кримської платформи, а також напрацювання пропозицій щодо концепції перехідного правосуддя, проведення нарад та консультацій з відповідних питань»;

2) у статті 2:

на зміну пункту 1 затвердити структуру Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим (додається);

у пункті 2 цифри «35» замінити цифрами «45»;

3) статтю 3 викласти в такій редакції:

«3. Визнати за доцільне тимчасове розміщення Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим для забезпечення оперативної взаємодії з центральними органами виконавчої влади, консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, у місті Києві, а одного із заступників Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим та окремих працівників Представництва - у місті Херсоні».

2. Кабінету Міністрів України передбачити під час підготовки змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» і розроблення проектів законів про Державний бюджет України на 2022 рік та наступні роки видатки на утримання Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим з урахуванням змін в організації функціонування, визначених цим Указом.

3. Постійному Представникові Президента України в Автономній Республіці Крим забезпечити вирішення в установленому порядку питань, пов'язаних із затвердженням нової структури Представництва.

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

13 серпня 2021 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України
від 17 жовтня 2019 року № 758/2019
(в редакції Указу від 13 серпня 2021 року № 359/2021)

 

СТРУКТУРА

Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим

Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим

Перший заступник Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим

Заступник Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим

Заступник Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим

Керівник апарату Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим

Служба забезпечення діяльності Кримської платформи

Відділ з питань деокупації та реінтеграції Автономної Республіки Крим

Відділ роботи зі зверненнями громадян та документального забезпечення

Відділ правового забезпечення

Відділ аналітичного забезпечення та планування

Відділ інформаційного забезпечення

Відділ управління персоналом

Відділ фінансового та матеріально-технічного забезпечення.

Керівник Офісу Президента України А.ЄРМАК