Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №367/2021

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 липня 2021 року ’’Про окремі питання реалізації державної політики у сфері захисту державного кордону"

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 липня 2021 року "Про окремі питання реалізації державної політики у сфері захисту державного кордону" (додається, таємно, без підпунктів "в", "г", "ґ" підпункту 1 пункту 1 - нетаємно).

2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

18 серпня 2021 року

Введено в дію
Указом Президента України
від 18 серпня 2021 року № 367/2021

РІШЕННЯ

Ради національної безпеки і оборони України

від 30 липня 2021 року

Про окремі питання реалізації державної політики у сфері захисту державного кордону

Розглянувши загрози національній безпеці у сфері захисту державного кордону України, що пов'язані із незавершеністю його договірно-правового оформлення, неналежним облаштуванням прикордонної інфраструктури та утриманням державного кордону, з метою забезпечення реалізації завдань, визначених Стратегією національної безпеки України, затвердженою Указом Президента України від 14 вересня 2020 року № 392, щодо розвитку та удосконалення загальнодержавної системи захисту державного кордону, зокрема, імплементації європейських стандартів прикордонної безпеки, скоординованої діяльності державних органів України та військових формувань для системного розвитку інтегрованого управління кордонами, створення сприятливих умов для розвитку транскордонного співробітництва, Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

1. Кабінету Міністрів України:

1) забезпечити виконання у двомісячний строк заходів, визначених рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2020 року "Про результати проведення огляду громадської безпеки та цивільного захисту", введеним в дію Указом Президента України від 29 грудня 2020 року № 597, та внесення в установленому порядку звіту на розгляд Ради національної безпеки і оборони України, в якому передбачити:

а) результати імплементації Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення інженерно-технічного облаштування та утримання державного кордону";

б) оцінку результатів виконання плану заходів на 2020 - 2022 роки щодо реалізації Стратегії інтегрованого управління кордонами на період до 2025 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2019 року № 1409-р, та заходи з його актуалізації;

в) таємно;

г) таємно;

ґ) таємно;

д) потреби бюджетного фінансування, достатні для досягнення визначених цілей і виконання передбачених завдань, та основні напрями використання фінансових ресурсів, інші показники, необхідні для планування діяльності та розвитку Державної прикордонної служби України;

е) державні програми, галузеві стратегії та програми, які мають бути спрямовані на забезпечення реалізації державної політики у сфері захисту державного кордону;

2) забезпечити протягом шести місяців спільно з органами місцевого самоврядування:

а) проведення інвентаризації земельних ділянок шириною 30-50 метрів уздовж лінії державного кордону на суші, по берегу української частини прикордонної річки, озера або іншої водойми, із визначенням власників і користувачів земельних ділянок, кадастрових номерів (за наявності), цільового призначення та форми власності;

б) організацію роботи щодо припинення права постійного користування земельними ділянками (або їх частинами) земель природно- заповідного та іншого природоохоронного призначення, земель історико- культурного призначення шириною 30 - 50 метрів уздовж лінії державного кордону на суші, по берегу української частини прикордонної річки, озера або іншої водойми, передбачивши забезпечення в установленому порядку погодження зміни меж земельних ділянок зазначеного вище призначення для їх передачі в постійне користування військовим частинам Державної прикордонної служби України;

в) вжиття заходів щодо вилучення (відчуження) земельних ділянок (або їх частин), наданих землекористувачам у постійне або тимчасове користування із земель державної та комунальної власності шириною 30 - 50 метрів уздовж лінії державного кордону на суші, по берегу української частини прикордонної річки, озера або іншої водойми, зміни цільового призначення цих земельних ділянок та їх передачі в постійне користування військовим частинам Державної прикордонної служби України;

г) вжиття заходів щодо викупу з метою подальшої передачі в постійне користування військовим частинам Державної прикордонної служби України земельних ділянок (або їх частин) та розміщених на них об'єктів нерухомого майна (або їх частин), які перебувають у власності юридичних та фізичних осіб і знаходяться в межах земельних ділянок шириною 30 - 50 метрів уздовж лінії державного кордону на суші, по берегу української частини прикордонної річки, озера або іншої водойми;

ґ) вжиття заходів щодо примусового відчуження з метою подальшої передачі в постійне користування військовим частинам Державної прикордонної служби України земельних ділянок (або їх частин) та розміщених на них об'єктів нерухомого майна (або їх частин), які перебувають у власності юридичних та фізичних осіб і знаходяться в межах земельних ділянок шириною 30-50 метрів уздовж лінії державного кордону на суші, по берегу української частини прикордонної річки, озера або іншої водойми, у разі недосягнення згоди з власниками зазначених земельних ділянок та розміщених на них об'єктів нерухомого майна щодо їх викупу;

3) забезпечити вжиття заходів щодо передачі в установленому порядку зі сфери управління Міністерства оборони України до сфери управління Адміністрації Державної прикордонної служби України спеціальних транспортних засобів для виконання земляних робіт з облаштування інженерно-технічних і фортифікаційних споруд;

4) забезпечити в 2021 - 2022 роках фінансування заходів, пов'язаних із викупом або примусовим відчуженням з метою подальшої передачі в постійне користування військовим частинам Державної прикордонної служби України земельних ділянок (або їх частин) та розміщених на них об'єктів нерухомого майна (або їх частин), які перебувають у власності юридичних та фізичних осіб і знаходяться в межах земельних ділянок шириною 30-50 метрів уздовж лінії державного кордону на суші, по берегу української частини прикордонної річки, озера або іншої водойми;

5) забезпечити розроблення за участю органів місцевого самоврядування та затвердити державну цільову програму облаштування державного кордону, передбачивши в державному бюджеті необхідні видатки для її реалізації, зокрема щодо:

а) завершення договірно-правового оформлення державного кордону та його облаштування, встановлення прикордонних знаків, прикордонних просік, будівництва інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, комунікацій Державної прикордонної служби України та їх утримання;

6) укріплення берегів української частини прикордонних водних об'єктів, повернення їхнього русла у попереднє положення відповідно до документів, зазначених у міжнародних договорах про режим державного кордону, та забезпечення стабільності лінії державного кордону України, що проходить по річці (ручаю), озеру чи іншій водоймі.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України О.ДАНІЛОВ