Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №440/2016

Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2015 року

На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки постановляю:

1. Присудити Державні премії України в галузі науки і техніки 2015 року:

– за цикл наукових праць "Сучасна динаміка матеріалів та елементів конструкцій":

ГРИГОРЕНКУ Олександру Ярославовичу – докторові фізико-математичних наук, завідувачеві відділу Інституту механіки імені С.П.Тимошенка НАН України

ЛУГОВОМУ Петру Захаровичу – докторові технічних наук, завідувачеві відділу Інституту механіки імені С.П.Тимошенка НАН України

РУЩИЦЬКОМУ Яремі Ярославовичу – докторові фізико-математичних наук, завідувачеві відділу Інституту механіки імені С.П.Тимошенка НАН України

МЕЙШУ Володимиру Федоровичу – докторові фізико-математичних наук, головному науковому співробітникові Інституту механіки імені С.П.Тимошенка НАН України

БАБИЧУ Степану Юрійовичу – докторові технічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту механіки імені С.П.Тимошенка НАН України

КОВАЛЬЧУКУ Петру Савичу – кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту механіки імені С.П.Тимошенка НАН України

КНИШУ Віталію Васильовичу – докторові технічних наук, завідувачеві відділу Інституту електрозварювання імені Є.О.Патона НАН України

БАРНЯКУ Михайлу Якимовичу – докторові фізико-математичних наук, пенсіонерові;

– за цикл наукових праць "Функціональні властивості об'ємних і поверхневих впорядкованих систем та створення нових металовмісних матеріалів і структур":

МАРЧЕНКУ Олександру Анатолійовичу – члену-кореспондентові Національної академії наук України, завідувачеві відділу Інституту фізики НАН України

КОРДЮКУ Олександру Анатолійовичу – члену-кореспондентові Національної академії наук України, завідувачеві відділу Інституту металофізики імені Г.В.Курдюмова НАН України

НАДУТОВУ Володимиру Михайловичу – докторові фізико-математичних наук, заступникові директора Інституту металофізики імені Г.В.Курдюмова НАН України

ТАТАРЕНКУ Валентину Андрійовичу – докторові фізико-математичних наук, заступникові директора Інституту металофізики імені Г.В.Курдюмова НАН України

КАРБІВСЬКОМУ Володимиру Леонідовичу – докторові фізико-математичних наук, завідувачеві відділу Інституту металофізики імені Г.В.Курдюмова НАН України

ГРЕЧНЄВУ Геннадію Євгеновичу – докторові фізико-математичних наук, заступникові директора Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б.І.Вєркіна НАН України

КОЛЕСНІЧЕНКУ Юрію Олексійовичу – докторові фізико-математичних наук, завідувачеві відділу Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б.І.Вєркіна НАН України

НАЙДЮКУ Юрію Георгійовичу – докторові фізико-математичних наук, завідувачеві відділу Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б.І.Вєркіна НАН України

ЗВЯГІНУ Андрію Анатолійовичу – докторові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б.І.Вєркіна НАН України

ГОМОНАЙ Олені Василівні – докторові фізико-математичних наук, професорові Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут";

– за роботу "Сучасні технології синтезу нанодисперсних порошків для матеріалів та виробів конструкційного, функціонального і біомедичного призначення":

РАГУЛІ Андрію Володимировичу – члену-кореспондентові Національної академії наук України, заступникові директора Інституту проблем матеріалознавства імені І.М.Францевича НАН України

МАЛЮКІНУ Юрію Вікторовичу – члену-кореспондентові Національної академії наук України, заступникові директора Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України

КУЛІКОВУ Леоніду Мінейовичу – докторові хімічних наук, завідувачеві відділу Інституту проблем матеріалознавства імені І.М.Францевича НАН України

УВАРОВІЙ Ірині Володимирівні – докторові технічних наук, завідувачеві відділу Інституту проблем матеріалознавства імені І.М.Францевича НАН України

ВАСИЛЬКІВУ Олегу Орестовичу – докторові технічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту проблем матеріалознавства імені І.М.Францевича НАН України

ІВАЩЕНКО Олені Андріївні – кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту проблем матеріалознавства імені І.М.Францевича НАН України

КОНСТАНТІНОВІЙ Тетяні Євгенівні – докторові фізико-математичних наук, завідувачеві відділу Донецького фізико-технічного інституту імені О.О.Галкіна НАН України

ДАНІЛЕНКУ Ігорю Анатолійовичу – кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Донецького фізико-технічного інституту імені О.О.Галкіна НАН України

ПРИТУЛІ Ігорю Михайловичу – докторові фізико-математичних наук, директорові Інституту монокристалів НАН України

МАСАЛОВУ Андрію Олександровичу – кандидатові фізико-математичних наук, завідувачеві лабораторії Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України;

– за розробку, побудову та впровадження в експлуатацію сімейства літаків Ан-148-100/Ан-158:

КУДРЯВЦЄВУ Володимиру Олександровичу – головному конструкторові державного підприємства "АНТОНОВ"

ПОДГРЕБЕЛЬНОМУ Миколі Семеновичу – директорові філії державного підприємства "АНТОНОВ" "Серійний завод "АНТОНОВ"

ІЩУКУ Віктору Петровичу – кандидатові технічних наук, головному конструкторові державного підприємства "АНТОНОВ"

ПРОЦЕНКУ Георгію Борисовичу – головному конструкторові державного підприємства "АНТОНОВ"

ПОТАПЕНКУ Павлу Володимировичу (посмертно)

ФЕДОРОВУ Сергію Івановичу – заступникові головного конструктора державного підприємства "АНТОНОВ"

ФІЛІЧЕВУ Олександру Васильовичу – заступникові головного конструктора державного підприємства "АНТОНОВ"

СИДОРОВУ Алєфтіну Сергійовичу – начальникові виробництва державного підприємства "АНТОНОВ"

ВАСИЛЕВСЬКОМУ Євгену Тимофійовичу – кандидатові технічних наук, начальникові відділу державного підприємства "АНТОНОВ"

ПОПОВУ Віктору Васильовичу – кандидатові технічних наук, голові правління публічного акціонерного товариства "ФЕД";

– за цикл наукових праць "Структура і динаміка геофізичних полів як відображення еволюції та взаємодії геосфер в Антарктиці":

БАХМУТОВУ Володимиру Георгійовичу – докторові геологічних наук, завідувачеві відділу Інституту геофізики імені С.І.Субботіна НАН України

ЄГОРОВІЙ Тамарі Петрівні – докторові геологічних наук, головному науковому співробітникові Інституту геофізики імені С.І.Субботіна НАН України

КОРЧАГІНУ Ігнату Миколайовичу – докторові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Інституту геофізики імені С.І.Субботіна НАН України

МАКСИМЧУКУ Валентину Юхимовичу – докторові фізико-математичних наук, директорові Карпатського відділення Інституту геофізики імені С.І.Субботіна НАН України

ЗАЛІЗОВСЬКОМУ Андрію Владиславовичу – докторові фізико-математичних наук, виконувачеві обов’язки завідувача відділу Радіоастрономічного інституту НАН України

КОЛОСКОВУ Олександру Валерійовичу – кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Радіоастрономічного інституту НАН України

ГРЕКУ Рудольфу Харитоновичу – кандидатові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Інституту геологічних наук НАН України

ПРОНЕНКО Вірі Олександрівні – кандидатові технічних наук, завідувачеві відділу Львівського центру Інституту космічних досліджень НАН України та Державного космічного агентства України

ТРЕТЯКУ Корнилію Романовичу – докторові технічних наук, директорові інституту геодезії Національного університету "Львівська політехніка"

ГЛОТОВУ Володимиру Миколайовичу – докторові технічних наук, професорові Національного університету "Львівська політехніка";

– за роботу "Енергоефективні електромеханічні системи широкого технологічного призначення":

МИХАЛЬСЬКОМУ Валерію Михайловичу – докторові технічних наук, головному науковому співробітникові Інституту електродинаміки НАН України

ШАПОВАЛУ Івану Андрійовичу – кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту електродинаміки НАН України

ЗАГІРНЯКУ Михайлу Васильовичу – докторові технічних наук, ректорові Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

САДОВОМУ Олександру Валентиновичу – докторові технічних наук, проректорові Дніпродзержинського державного технічного університету

ПЕРЕСАДІ Сергію Михайловичу – докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"

КЛЕПІКОВУ Володимиру Борисовичу – докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"

ЗАМЯТІНУ Владиславу Валерійовичу – головному енергетикові публічного акціонерного товариства "Металургійний комбінат "Азовсталь"

АНДРІЙЧЕНКУ Сергію Олександровичу – начальникові відділу публічного акціонерного товариства "Металургійний комбінат "Азовсталь"

ВОРОБЕЙЧИКУ Олегу Станіславовичу – директорові товариства з обмеженою відповідальністю "Семіол";

– за роботу "Моніторинг об’єктів в умовах апріорної невизначеності джерел інформації":

БОБАЛУ Юрію Ярославовичу – докторові технічних наук, ректорові Національного університету "Львівська політехніка"

МАКСИМОВИЧУ Володимиру Миколайовичу – докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Національного університету "Львівська політехніка"

СТРИХАЛЮКУ Богдану Михайловичу – докторові технічних наук, доцентові Національного університету "Львівська політехніка"

ПИСАРЧУКУ Олексію Олександровичу – докторові технічних наук, начальникові кафедри Житомирського військового інституту імені С.П.Корольова

КОМАРОВІЙ Ларисі Олексіївні – докторові технічних наук, проректорові Державного університету телекомунікацій

СМУКУ Ростиславу Теодоровичу – генеральному директорові приватного підприємства "Науково-виробниче приватне підприємство "Спаринг-Віст Центр"

СТОРОНСЬКОМУ Юрію Богдановичу – кандидатові технічних наук, директорові – генеральному конструкторові приватного підприємства "Науково-виробниче приватне підприємство "Спаринг-Віст Центр"

ЛУК'ЯНОВУ Олександру Олексійовичу – генеральному директорові товариства з обмеженою відповідальністю "ІСК Трансекспо"

РІППЕНБЕЙНУ Володимиру Володимировичу – головному технологові товариства з обмеженою відповідальністю "ІСК Трансекспо";

– за цикл наукових праць "Наукові основи збереження та відновлення біотичного і ландшафтного різноманіття України в умовах змін навколишнього середовища":

РАДЧЕНКУ Володимиру Григоровичу – академікові Національної академії наук України, директорові державної установи "Інститут еволюційної екології НАН України"

ГРОДЗИНСЬКОМУ Михайлу Дмитровичу – члену-кореспондентові Національної академії наук України, завідувачеві кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ЄМЕЛЬЯНОВУ Ігорю Георгійовичу – члену-кореспондентові Національної академії наук України, директорові Національного науково-природничого музею НАН України

ЗАГОРОДНЮКУ Ігорю Володимировичу – кандидатові біологічних наук, старшому науковому співробітникові Національного науково-природничого музею НАН України

ПРОТОПОПОВІЙ Вірі Вікторівні – докторові біологічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту ботаніки імені М.Г.Холодного НАН України

ШЕВЕРІ Мирославу Васильовичу – кандидатові біологічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту ботаніки імені М.Г.Холодного НАН України

ТКАЧУ Віктору Петровичу – докторові сільськогосподарських наук, директорові Українського ордена "Знак Пошани" науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації імені Г.М.Висоцького Державного агентства лісових ресурсів України та НАН України

ЧЕРІНЬКУ Павлу Миколайовичу – кандидатові фізико-математичних наук, керівникові сектору Президії НАН України

БУРДІ Раїсі Іванівні – докторові біологічних наук, пенсіонерові;

– за розробку та впровадження технологій забезпечення техногенної та екологічної безпеки вугледобувних регіонів при ліквідації гірничих підприємств України:

БУЗИЛУ Володимиру Івановичу – докторові технічних наук, директорові інституту державного вищого навчального закладу "Національний гірничий університет"

ПАВЛИЧЕНКУ Артему Володимировичу – кандидатові біологічних наук, доцентові державного вищого навчального закладу "Національний гірничий університет"

КОСТЕНКУ Віктору Климентовичу – докторові технічних наук, завідувачеві кафедри державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет"

УЛИЦЬКОМУ Олегу Андрійовичу – докторові геологічних наук, директорові інституту Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління

ЄРМАКОВУ Віктору Миколайовичу – кандидатові технічних наук, директорові центру Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління

КОРЖУ Павлу Петровичу – кандидатові технічних наук, директорові товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-проектний центр ДТЕК"

НЕДОЛУЖКУ Валерію Миколайовичу – керівникові департаменту товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-проектний центр ДТЕК"

НАЛИВАЙКУ Ярославу Михайловичу – кандидатові технічних наук, виконувачеві обов'язки генерального директора державного підприємства "Львіввугілля" Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

АКІМОВУ Олегу Анатолійовичу – технічному директорові – першому заступникові генерального директора державного підприємства "Львіввугілля" Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

ДЯЧЕНКУ Андрію Павловичу – заступникові генерального директора державного підприємства "Львіввугілля" Міністерства енергетики та вугільної промисловості України;

– за цикл наукових праць "Моноклональні та рекомбінантні антитіла для експериментальної біології, медицини і ветеринарії":

СИДОРЕНКО Світлані Павлівні – члену-кореспондентові Національної академії наук України, завідувачеві відділу Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р.Є.Кавецького НАН України

ЛУГОВСЬКОМУ Едуарду Віталійовичу – члену-кореспондентові Національної академії наук України, завідувачеві відділу Інституту біохімії імені О.В.Палладіна НАН України

КОЛИБІ Денису Володимировичу – докторові біологічних наук, заступникові директора Інституту біохімії імені О.В.Палладіна НАН України

КОЛЕСНІКОВІЙ Ірині Миколаївні – кандидатові біологічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту біохімії імені О.В.Палладіна НАН України

ОЛІЙНИК Олені Сергіївні – кандидатові біологічних наук

КОСТЮЧЕНКО Олені Петрівні – молодшому науковому співробітникові Інституту біохімії імені О.В.Палладіна НАН України

ГЛУЗМАНУ Данилу Фішелевичу – докторові медичних наук, виконувачеві обов’язки завідувача відділу Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р.Є.Кавецького НАН України

СКЛЯРЕНКО Лілії Михайлівні – докторові медичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р.Є.Кавецького НАН України

ШЛАПАЦЬКІЙ Ларисі Миколаївні – кандидатові біологічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р.Є.Кавецького НАН України;

– за цикл наукових праць "Мініінвазивні хірургічні втручання при захворюваннях печінки, жовчних шляхів та підшлункової залози":

СКУМСУ Анатолію Васильовичу – докторові медичних наук, завідувачеві відділу державної установи "Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова" Національної академії медичних наук України

МОШКІВСЬКОМУ Геннадію Юрійовичу – докторові медичних наук (посмертно)

ХОМЯКУ Ігорю Васильовичу – докторові медичних наук, головному науковому співробітникові державної установи "Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова" Національної академії медичних наук України

ЛИТВИНЕНКУ Олександру Миколайовичу – докторові медичних наук, провідному науковому співробітникові державної установи "Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова" Національної академії медичних наук України

ОГОРОДНІКУ Петру Васильовичу – докторові медичних наук, провідному науковому співробітникові державної установи "Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова" Національної академії медичних наук України

КОПЧАКУ Костянтину Володимировичу – докторові медичних наук, старшому науковому співробітникові державної установи "Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова" Національної академії медичних наук України

КАШТАЛЬЯНУ Михайлу Арсеньєвичу – докторові медичних наук, завідувачеві кафедри Одеського національного медичного університету

ШУДРАКУ Анатолію Анатолійовичу – докторові медичних наук, заступникові головного лікаря Національного інституту раку;

– за роботу "Система енергоефективних технологій зберігання зерна та його переробки в харчові і кормові продукти":

ЄГОРОВУ Богдану Вікторовичу – докторові технічних наук, ректорові Одеської національної академії харчових технологій

БУРДО Олегу Григоровичу – докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Одеської національної академії харчових технологій

ГАПОНЮКУ Олегу Івановичу – докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Одеської національної академії харчових технологій

ІОРГАЧОВІЙ Катерині Георгіївні – докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Одеської національної академії харчових технологій

СТАНКЕВИЧУ Георгію Миколайовичу – докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Одеської національної академії харчових технологій

КОВБАСІ Володимиру Миколайовичу – докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Національного університету харчових технологій

ДРОБОТ Вірі Іванівні – докторові технічних наук, професорові Національного університету харчових технологій

ЖУКОТАНСЬКОМУ Олександру Васильовичу – голові правління публічного акціонерного товариства "Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів"

БУЦЕНКУ Івану Миколайовичу – голові правління приватного акціонерного товариства "Укрелеваторпром"

ГУЛАВСЬКОМУ Володимиру Тадеушевичу – кандидатові технічних наук, пенсіонерові;

– за роботу "Система сертифікованого виноградного розсадництва України":

ВЛАСОВУ Вячеславу Всеволодовичу – докторові сільськогосподарських наук, директорові Національного наукового центру "Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є.Таїрова" Національної академії аграрних наук України

МУЛЮКІНІЙ Ніні Анатоліївні – докторові сільськогосподарських наук, заступникові директора Національного наукового центру "Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є.Таїрова" Національної академії аграрних наук України

ДЖАБУРІЇ Людмилі Вікторівні – кандидатові технічних наук, ученому секретареві Національного наукового центру "Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є.Таїрова" Національної академії аграрних наук України

ЗЕЛЕНЯНСЬКІЙ Наталі Миколаївні – кандидатові сільськогосподарських наук, завідувачеві відділу Національного наукового центру "Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є.Таїрова" Національної академії аграрних наук України

КОВАЛЬОВІЙ Ірині Анатоліївні – кандидатові сільськогосподарських наук, завідувачеві відділу Національного наукового центру "Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є.Таїрова" Національної академії аграрних наук України

КОНУП Людмилі Олександрівні – кандидатові біологічних наук, завідувачеві лабораторії Національного наукового центру "Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є.Таїрова" Національної академії аграрних наук України

ЧІСНІКОВУ Віталію Степановичу – кандидатові сільськогосподарських наук, завідувачеві лабораторії Національного наукового центру "Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є.Таїрова" Національної академії аграрних наук України

ГЕРУС Людмилі Василівні – кандидатові сільськогосподарських наук, старшому науковому співробітникові Національного наукового центру "Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є.Таїрова" Національної академії аграрних наук України

ГАДЗАЛУ Ярославу Михайловичу – докторові сільськогосподарських наук, президентові Національної академії аграрних наук України

ТУЛАЄВІЙ Майї Іванівні – кандидатові біологічних наук, пенсіонерові;

– за підручник "Техніка та технологія буріння гідрогеологічних свердловин". – Дніпропетровськ: НГУ, 2007. – 399 с.

ДУДЛІ Миколі Андрійовичу – кандидатові технічних наук (посмертно).

2. Установити розмір Державної премії України в галузі науки і техніки на 2015 рік двісті п'ятдесят тисяч гривень кожна.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

11 жовтня 2016 року