Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №458/2017

Про присудження премій Президента України для молодих вчених 2017 року

На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки  п о с т а н о в л я ю:

Присудити премії Президента України для молодих вчених 2017 року:

– за роботу "Методи оцінювання роботоздатності елементів конструкцій енергетичного обладнання за наводнювання":

ДОРОШУ Мар'яну Івановичу – кандидатові технічних наук, молодшому науковому співробітникові Фізико-механічного інституту імені Г.В.Карпенка НАН України

ЛИСЕЧКУ Віктору Олеговичу – кандидатові фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітникові Фізико-механічного інституту                імені Г.В.Карпенка НАН України

ЧЕПІЛЬ Ользі Ярославівні – кандидатові технічних наук, молодшому науковому співробітникові Фізико-механічного інституту імені Г.В.Карпенка НАН України;

– за роботу "Застосування методів мультимасштабного моделювання до дослідження систем під опроміненням":

ХАРЧЕНКУ Василю Олеговичу – кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту прикладної фізики НАН України

ЛИСЕНКО Ірині Олегівні – кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Інституту прикладної фізики НАН України;

– за роботу "Задачі стабілізації та планування руху для багатовимірних динамічних систем з некерованим лінійним наближенням":

ГРУШКОВСЬКІЙ Вікторії Василівні – кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Інституту прикладної математики і механіки НАН України;

– за роботу "Застосування нових операторно-функціональних підходів до побудови ефективних чисельних методів розв'язування сучасних задач природознавства":

СИТНИКУ Дмитру Олексійовичу – кандидатові фізико-математичних наук, докторантові Інституту математики НАН України

ЛИСЕНКО Лілії Олексіївні – кандидатові фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту математики НАН України

РОМАНЮК Наталії Миколаївні – кандидатові фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту математики                   НАН України;

– за роботу "Розвиток теорії та комп'ютерне моделювання просторово обмежених об'єктів м'якої речовини":

ПАЦАГАНУ Тарасу Миколайовичу – кандидатові фізико-математичних наук, докторантові Інституту фізики конденсованих систем НАН України

КРАВЦІВУ Івану Ярославовичу – кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Інституту фізики конденсованих систем НАН України

ГАЙДУКІВСЬКІЙ Христині Аркадіївні – кандидатові фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту фізики конденсованих систем НАН України;

– за роботу "Моделювання напружено-деформованого стану кусково-однорідних пружно-пластичних структур з міжконтактними зазорами та тріщинами":

КОЗАЧКУ Олегу Петровичу – кандидатові фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я.С.Підстригача НАН України

КУРОТЧИН Лесі Романівні – кандидатові фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я.С.Підстригача  НАН України

ЯЦИКУ Ігорю Миколайовичу – інженерові І категорії Львівського національного університету імені Івана Франка;

– за роботу "Інформаційні технології обробки експериментальних вимірювань при створенні нових конструкцій ракетно-космічної техніки":

ДЕРЕВЯНКУ Ігорю Ігоровичу – кандидатові технічних наук, начальникові групи державного підприємства "Конструкторське бюро "Південне" імені М.К.Янгеля"

КОЗІС Кристині Вікторівні – провідному інженерові державного підприємства "Конструкторське бюро "Південне" імені М.К.Янгеля";

– за роботу "Системи плівкового охолодження лопаток високотемпературних газових турбін":

ПАНЧЕНКО Надії Анатоліївні – кандидатові технічних наук, науковому співробітникові Інституту технічної теплофізики НАН України

ПЕТЕЛЬЧИЦ Вікторії Юріївні – кандидатові технічних наук, інженерові-конструктору ІІ категорії державного підприємства "Науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря"-"Машпроект"

БЕЗЛЮДНІЙ Марії Володимирівні – кандидатові технічних наук;

– за роботу "Створення нових систем на основі вуглецевих наноматеріалів для енергетики":

КІР'ЯН Інні Михайлівні – кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Інституту металофізики імені Г.В.Курдюмова НАН України

МИХАЙЛОВІЙ Галині Юріївні – кандидатові фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту металофізики                  імені Г.В.Курдюмова НАН України;

– за роботу "Створення нових надтвердих керамічних матеріалів на основі карбіду вольфраму, субоксиду бору та боридів молібдену для роботи в екстремальних умовах":

ТРОСНІКОВІЙ Ірині Юріївні – кандидатові технічних наук, старшому викладачеві Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

СОЛОДКОМУ Євгену Васильовичу – кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського";

– за роботу "Розмірні ефекти в тонкоплівкових матеріалах для термоелектричного перетворення енергії":

МЕНЬШИКОВІЙ Світлані Іванівні – кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"

БУДНИКУ Олександру Валентиновичу – кандидатові фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітникові Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"

ДОРОШЕНКО Ганні Миколаївні – молодшому науковому співробітникові Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"

ОРЛОВІЙ Дар'ї Сергіївні – молодшому науковому співробітникові Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут";

– за роботу "Створення високотехнологічних композиційних матеріалів для роботи в екстремальних умовах та потреб аерокосмічної промисловості":

ГУСАКОВІЙ Крістіні Геннадіївні – кандидатові хімічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України

ПУРІКОВІЙ Ользі Геннадіївні – кандидатові хімічних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України;

– за роботу "Інформаційні технології контролю мережевого трафіку в умовах протидії кібератакам":

КОСТЕНКУ Павлу Павловичу – кандидатові технічних наук, доцентові Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

СЛАВКО Олені Геннадіївні – кандидатові технічних наук, доцентові Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;

– за роботу "Перспективна інтегрована навігація безпілотних авіаційних систем":

МУХІНІЙ Марині Петрівні – докторові технічних наук, професорові Національного авіаційного університету

ІЛЬНИЦЬКІЙ Світлані Іванівні – кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Національного авіаційного університету;

– за роботу "Створення енергоефективної когенераційної установки малої потужності на біомасі":

СЕНЕЦЬКОМУ Олександру Володимировичу – кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту проблем машинобудування імені А.М.Підгорного НАН України

РУСАНОВУ Роману Андрійовичу – науковому співробітникові Інституту проточних машин імені Р.Шевальського Польської академії наук;

– за роботу "Підвищення паливної ефективності та екологічності газотурбінних і газопоршневих двигунів застосуванням плазмохімічних та термосорбційних технологій":

КОНОВАЛОВУ Андрію Вікторовичу – кандидатові технічних наук, молодшому науковому співробітникові Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

ГРИЧУ Артему Вікторовичу – кандидатові технічних наук, асистентові Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

КОЗЛОВСЬКОМУ Артему Вікторовичу – кандидатові технічних наук, асистентові Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

ОСТАПЕНКУ Олексію Валерійовичу – кандидатові технічних наук, асистентові Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова;

– за роботу "Енергоефективні системи у спорудах закритого ґрунту":

ДУДНИК Аллі Олексіївні – кандидатові технічних наук, доцентові Національного університету біоресурсів і природокористування України

ЛЕНДЄЛУ Тарасу Івановичу – кандидатові технічних наук, старшому викладачеві Національного університету біоресурсів і природокористування України;

– за роботу "Технологічне забезпечення якості офсетного друку захищеної поліграфічної продукції":

ЗОЛОТУХІНІЙ Катерині Ігорівні – кандидатові технічних наук, доцентові Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського

КЛИМЕНКО Тетяні Євгенівні – кандидатові технічних наук, старшому викладачеві Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

ТАЛІМОНОВІЙ Надії Леонідівні – кандидатові технічних наук, старшому викладачеві Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського";

– за роботу "Інноваційні технології харчової продукції, одержаної шляхом сферифікації":

ГРИНЧЕНКО Наталі Геннадіївні – кандидатові технічних наук, докторантові Харківського державного університету харчування та торгівлі

НЕКЛЕСІ Ользі Павлівні – кандидатові технічних наук, докторантові Харківського державного університету харчування та торгівлі

НАГОРНОМУ Олександру Юрійовичу – кандидатові технічних наук, старшому викладачеві Харківського державного університету харчування та торгівлі

ПЛОТНІКОВІЙ Раїсі Валеріївні – кандидатові технічних наук, старшому викладачеві Харківського державного університету харчування та торгівлі;

– за роботу "Сталий розвиток територій у зоні видобутку корисних копалин (на прикладі шахт Західного Донбасу)":

ЗАБОЛОТНІЙ Юлії Олександрівні – кандидатові технічних наук, доцентові державного вищого навчального закладу "Національний гірничий університет"

ТИМОШЕНКУ Євгену Вікторовичу – кандидатові технічних наук, доцентові державного вищого навчального закладу "Національний гірничий університет"

ЛОГУНОВІЙ Олександрі Олегівні – кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові державного вищого навчального закладу "Національний гірничий університет"

ПРОКУДІНУ Олександру Зотиковичу – науковому співробітникові державного вищого навчального закладу "Національний гірничий університет";

– за роботу "Алгоритми цілісної оцінки річкових та лиманних екосистем України":

БІЛОУС Олені Петрівні – кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові Інституту гідробіології НАН України

ІВАНОВІЙ Наталії Олександрівні – провідному інженерові Інституту гідробіології НАН України

СОКОЛОВУ Євгену Володимировичу – кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові державної установи "Інститут морської біології НАН України"

ГУЛЯЄВІЙ Оксані Олександрівні – кандидатові географічних наук, провідному фахівцеві приватного акціонерного товариства "Укргідроенерго";

– за роботу "Вплив брасиностероїдів на стійкість рослинної складової природних екосистем":

ДЕРЕВ'ЯНЧУКУ Михайлу Вікторовичу – кандидатові біологічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України;

– за роботу "Еколого-економічні імперативи розвитку органічного сільського господарства в Україні":

ШКУРАТОВУ Олексію Івановичу – докторові економічних наук, заступникові директора Інституту агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України

КИПОРЕНКУ Віктору Васильовичу – кандидатові економічних наук, завідувачеві лабораторії Інституту агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України

ЧУДОВСЬКІЙ Вікторії Анатоліївні – кандидатові економічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України

ВДОВИЧЕНКУ Андрію Васильовичу – кандидатові сільськогосподарських наук, директорові державного підприємства  "Дослідне господарство "Сквирське" Інституту агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України;

– за роботу "Обґрунтування пріоритету селекційно-технологічних розробок для сталого виробництва сої в Україні":

ПОСИЛАЄВІЙ Оксані Олександрівні – кандидатові сільськогосподарських наук, старшому науковому співробітникові Інституту рослинництва імені В.Я.Юр'єва Національної академії аграрних наук України

ЧЕРНИШЕНКУ Павлу Володимировичу – кандидатові сільськогосподарських наук, старшому науковому співробітникові Інституту рослинництва імені В.Я.Юр'єва Національної академії аграрних наук України;

– за роботу "Конформаційна гнучкість циклів як новий вимір ароматичності: роль структурних факторів":

ОМЕЛЬЧЕНКО Ірині Владиславівні – кандидатові хімічних наук, виконуючому обов'язки молодшого наукового співробітника державної наукової установи "Науково-технологічний комплекс "Інститут монокристалів" НАН України;

– за роботу "Флуоровмісні амінокислоти, аміни та діазоалкани: синтез та застосування в медичній хімії і агрохімії":

МИХАЙЛЮКУ Павлу Костянтиновичу – докторові хімічних наук, старшому науковому співробітникові Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

– за роботу "Молекулярні механізми регуляції міжклітинних взаємодій":

ЯНКУ Роману Васильовичу – кандидатові біологічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту фізіології імені О.О.Богомольця                  НАН України

КУЗНЕЦОВУ Кирилу Ігоровичу – кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові Інституту фізіології імені О.О.Богомольця                 НАН України

КУЛИКУ Вячеславу Борисовичу – кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові Інституту фізіології імені О.О.Богомольця              НАН України

САВОТЧЕНКО Аліні Володимирівні – кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові Інституту фізіології імені О.О.Богомольця              НАН України;

– за роботу "Нові сполуки з рослинних флаваноїдів та субстанцій наночастинок срібла та золота":

СТАРОСИЛІ Дар'ї Борисівні – кандидатові біологічних наук, старшому науковому співробітникові державної установи "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В.Громашевського" Національної академії медичних наук України

РИБАЧУК Анні Володимирівні – кандидатові медичних наук, асистентові Національного медичного університету імені О.О.Богомольця;

– за роботу "Роль диспластичних деформацій кісткових компонентів колінного суглоба у формуванні гонартрозу, прогноз його розвитку":

ПУСТОВОЙТ Катерині Борисівні – кандидатові медичних наук, асистентові Харківської медичної академії післядипломної освіти;

– за роботу "Розробка та створення нового лікарського засобу на основі похідного адамантану для терапії гострої ішемії головного мозку та серця":

ХОДАКІВСЬКОМУ Олексію Анатолійовичу – докторові медичних наук, професорові Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова;

– за роботу "Молекулярно-генетичні та клінічні дослідження пост-Чорнобильського і спорадичного папілярного раку щитоподібної залози":

ДІНЦЮ Андрію Володимировичу – кандидатові медичних наук, начальникові науково-дослідної частини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця;

– за роботу "Молекулярні механізми коригувальної дії нікотинаміду та холекальциферолу за метаболічних порушень, індукованих цукровим діабетом":

ГУЗИКУ Михайлу Михайловичу – кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові Інституту біохімії імені О.В.Палладіна НАН України

ЛАБУДЗИНСЬКОМУ Дмитру Олеговичу – молодшому науковому співробітникові Інституту біохімії імені О.В.Палладіна НАН України

ТИХОНЕНКО Тетяні Михайлівні – молодшому науковому співробітникові Інституту біохімії імені О.В.Палладіна НАН України;

– за роботу "Система комбінованого навчання майбутніх фахівців з програмної інженерії":

СТРЮКУ Андрію Миколайовичу – кандидатові педагогічних наук, докторантові Інституту інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України;

– за роботу "Молодіжний політичний радикалізм та екстремізм в Україні: причини ескалації, ідеологія, механізми діагностики, запобігання та протидії":

ВАСИЛЬЧУКУ Євгену Олеговичу – докторові політичних наук, доцентові Київського національного університету технологій та дизайну;

– за роботу "Маркетинг у механізмах державного управління":

РОМАНЕНКУ Євгену Олександровичу – докторові наук з державного управління, завідувачеві кафедри приватного акціонерного товариства "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна академія управління персоналом"

ЧАПЛАЙ Ірині Віталіївні – кандидатові наук з державного управління, докторантові приватного акціонерного товариства "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна академія управління персоналом";

– за роботу "Шлюбно-сімейні відносини у Гетьманщині 18 століття":

ПЕТРЕНКО Ірині Миколаївні – докторові історичних наук, професорові вищого навчального закладу Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі";

– за роботу "Договірні зобов’язання з виконання робіт: проблеми теорії та практики":

ГРИНЯКУ Андрію Богдановичу – докторові юридичних наук, завідувачеві відділу Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г.Бурчака Національної академії правових наук України;

– за роботу "Захист сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства":

ЧУРПІТІ Ганні Вікторівні – докторові юридичних наук, професорові Національної академії внутрішніх справ;

– за роботу "Оцінка вартісних характеристик водних ресурсів України":

СУНДУКУ Анатолію Миколайовичу – докторові економічних наук, завідувачеві відділу державної установи "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України"

МАНДЗИКУ Валерію Миколайовичу – кандидатові економічних наук, старшому науковому співробітникові державної установи "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України";

– за роботу "Мобільні туристичні інформаційні технології з рекомендаційною безпековою компонентою":

ВИКЛЮКУ Ярославу Ігоровичу – докторові технічних наук, проректорові приватного вищого навчального закладу "Буковинський університет"

САВЧУК Валерії Володимирівні – аспірантові Національного університету "Львівська політехніка".

Президент України П.ПОРОШЕНКО

29 грудня 2017 року