Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №484/2020

Про внесення змін до Указів Президента України від 20 червня 2019 року № 417 та від 25 червня 2019 року № 436

1. Внести до Указів Президента України такі зміни:

1) в Указі Президента України від 20 червня 2019 року № 417 «Питання забезпечення діяльності Президента України» (зі змінами, внесеними Указами від 14 лютого 2020 року № 54, від 12 березня 2020 року № 77 та від 13 квітня 2020 року № 137):

а) у статті 2:

абзаци «Перший заступник Керівника Офісу Президента України», «помічники Президента», «Директорат з питань регіональної політики та децентралізації», «Департамент з питань Державного Протоколу та Церемоніалу» виключити;

абзац «радники Президента» викласти в такій редакції: «радники Президента України»;

після абзацу «Кабінет Керівника Офісу Президента України» доповнити абзацами такого змісту:

«Служба Державного Протоколу та Церемоніалу;

Служба моніторингу та управління ризиками»;

після абзацу «Директорат з питань юстиції та правоохоронної діяльності» доповнити абзацом такого змісту:

«Директорат з питань регіональної політики»;

б) у статті 3 слова «помічник Президента України» виключити;

2) у Положенні про Офіс Президента України, затвердженому Указом Президента України від 25 червня 2019 року № 436 (зі змінами, внесеними Указами від 5 вересня 2019 року № 663 та від 30 квітня 2020 року № 162):

а) у пункті 7:

абзац третій виключити;

абзац шостий викласти у такій редакції:

«Перший помічник Президента України»;

після абзацу дванадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

«служби».

У зв’язку з цим абзаци тринадцятий — шістнадцятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим — сімнадцятим;

в абзаці п’ятнадцятому слова «директорати та департаменти» замінити словами «служби, директорати та департаменти»;

б) у пункті 8 слова «Перший помічник, помічники Президента України» замінити словами «Перший помічник Президента України»;

в) в абзаці першому пункту 9 слова «його Перший заступник та заступники, Перший помічник, помічники Президента України» замінити словами «його заступники, Перший помічник Президента України»;

г) пункт 11 виключити;

ґ) у пункті 12:

в абзаці четвертому слова «Першого заступника» виключити;

в абзаці п’ятому слова «Першого заступника та» виключити;

в абзаці тринадцятому слова «Перший заступник Керівника Офісу Президента України або» виключити;

д) у пункті 13 слова «Перший заступник, заступники Керівника Офісу Президента України» замінити словами «Заступники Керівника Офісу Президента України»;

е) в абзаці другому пункту 16 слова «його Першого заступника та заступників» замінити словами «його заступників».

2. Керівнику Апарату Офісу Президента України здійснити в установленому порядку заходи, що випливають із цього Указу.

З. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

4 листопада 2020 року