Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №5/2018

Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа

З метою забезпечення додержання прав і законних інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа постановляю:

1. Кабінету Міністрів України:

1) розробити та внести в установленому порядку у шестимісячний строк на розгляд Верховної Ради України законопроекти, спрямовані на врегулювання питань щодо:

запобігання жорстокому поводженню з дітьми, виникненню безпосередньої загрози їхньому життю або здоров'ю та подолання цих явищ;

надання особам із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають інвалідність, можливості проживати та виховуватися у прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу до досягнення такими особами 23-річного віку;

запровадження грошової компенсації дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам із їх числа за належні їм для отримання жилі приміщення, а також відповідної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату такої компенсації;

спрощення процедури надання земельних ділянок державної і комунальної власності для будівництва малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, житла для дитячих будинків сімейного типу;

2) вирішити в установленому порядку питання щодо:

підвищення розміру державної соціальної допомоги на дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в сім'ях громадян;

запровадження програм підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, сертифікації діяльності таких працівників;

3) передбачати щороку у проектах закону України про Державний бюджет України на відповідний рік видатки для будівництва/ремонту малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, житла для дитячих будинків сімейного типу, будівництва/придбання соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа, а також виготовлення відповідної проектно-кошторисної документації;

4) опрацювати питання щодо розроблення типових проектів та вимог для будівництва малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, дитячих будинків сімейного типу для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа, у тому числі з урахуванням потреб осіб з інвалідністю.

2. Обласним, Київській міській державним адміністраціям:

1) за участю органів місцевого самоврядування відповідно до компетенції вживати в установленому порядку ефективних заходів щодо:

а) своєчасного виявлення та обліку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, надання таким дітям статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, влаштування таких дітей, насамперед до сімейних форм виховання;

б) створення відповідно до реальних потреб патронатних сімей для здійснення тимчасового догляду, виховання та реабілітації дітей, які через складні життєві обставини тимчасово не можуть проживати разом із батьками чи іншими законними представниками;

в) поширення практики наставництва стосовно дітей, які проживають у закладах для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, інших закладах для дітей, з метою надання індивідуальної підтримки та допомоги таким дітям, насамперед у підготовці їх до самостійного життя;

г) будівництва/ремонту малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, житла для дитячих будинків сімейного типу, будівництва/придбання соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа, насамперед дітей з інвалідністю (з урахуванням кількості дітей, які проживають у закладах для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, інших закладах для дітей, та потреб осіб з інвалідністю).

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України П.ПОРОШЕНКО

12 січня 2018 року