Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

одОстанні документи
Пошук документів

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №523/2015

Про Порядок розгляду електронної петиції, адресованої Президентові України

З метою забезпечення реалізації права громадян на звернення до Президента України з електронними петиціями, на виконання частини другої статті 102 Конституції України і статті 23_1 Закону України "Про звернення громадян" постановляю:

1.Затвердити Порядок розгляду електронної петиції, адресованої Президентові України (додається).

2. Главі Адміністрації Президента України вжити заходів щодо створення на веб-сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України спеціального розділу з питань електронних петицій та організації іншої роботи з електронними петиціями, що подаються Президентові України.

3. Державному управлінню справами вжити в установленому порядку заходів щодо забезпечення фінансування витрат, пов'язаних з організацією роботи з електронними петиціями, що подаються Президентові України.

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Петро ПОРОШЕНКО

28 серпня 2015 року


ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 28 серпня 2015 року
№523/2015

ПОРЯДОК
розгляду електронної петиції, адресованої Президентові України

1. Цей Порядок відповідно до статті 23_1 Закону України "Про звернення громадян" визначає порядок розгляду електронної петиції, адресованої Президентові України, на підтримку якої зібрано не менш як 25 000 підписів громадян протягом не більше трьох місяців з дня її оприлюднення (далі - електронна петиція),

2. Розгляд електронної петиції здійснюється невідкладно, але не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду.

3. Забезпечення розгляду електронної петиції покладається на Адміністрацію Президента України.

4. Інформація про початок розгляду електронної петиції оприлюднюється Адміністрацією Президента України на веб-сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України у спеціальному розділі з питань електронних петицій не пізніш як через три робочі дні після набрання необхідної кількості підписів на її підтримку, а в разі отримання електронної петиції від громадського об’єднання - не пізніш як через два робочі дні після отримання такої петиції.

5. Адміністрацією Президента України вживаються заходи щодо організації розгляду порушених в електронній петиції питань, у тому числі:

1) Глава Адміністрації Президента України (а в разі тимчасової відсутності Глави Адміністрації Президента України - Перший заступник або один із заступників Глави Адміністрації Президента України, на якого тимчасове виконання повноважень Глави Адміністрації Президента України покладено рішенням Глави Адміністрації Президента України):

наступного робочого дня після набрання необхідної кількості підписів на підтримку електронної петиції або після отримання електронної петиції від громадського об'єднання визначає: Першого заступника або заступника Глави Адміністрації Президента України, відповідального за організацію роботи з розгляду порушених в електронній петиції питань; структурні підрозділи Адміністрації Президента України, які братимуть участь в опрацюванні порушених в електронній петиції питань, підготовці пропозицій щодо підтримки або непідтримки Президентом України електронної петиції та щодо проекту відповіді на неї;

у триденний строк після набрання необхідної кількості підписів на підтримку електронної петиції або після отримання електронної петиції від громадського об'єднання створює у разі потреби робочу групу для опрацювання порушених в електронній петиції питань із залученням до складу такої групи представників заінтересованих органів, а також представників інститутів громадянського суспільства, експертів, фахівців та інших осіб;

2) Перший заступник, заступник Глави Адміністрації Президента України, визначений відповідальним за організацію роботи з розгляду порушених в електронній петиції питань:

протягом двох робочих днів після набрання необхідної кількості підписів на підтримку електронної петиції або після отримання електронної петиції від громадського об'єднання:

- вживає в разі необхідності заходів стосовно залучення в установленому порядку до опрацювання порушених в електронній петиції питань консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб, утворених Президентом України;

- у разі якщо порушені в електронній петиції питання стосуються не лише повноважень Президента України, а належать до повноважень також інших органів, вносить Главі Адміністрації Президента України пропозиції щодо залучення в установленому порядку таких органів до опрацювання порушених в електронній петиції питань, створення для цього робочої групи із залученням представників заінтересованих органів, а також представників інститутів громадянського суспільства, експертів, фахівців та інших осіб;

протягом семи робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок розгляду електронної петиції забезпечує підготовку та подання пропозицій щодо підтримки або непідтримки Президентом України електронної петиції та проекту відповіді на неї.

Для підготовки пропозицій щодо підтримки або непідтримки Президентом України електронної петиції та проекту відповіді на неї Глава Адміністрації Президента України або визначений ним відповідальним за організацію роботи з розгляду порушених в електронній петиції питань Перший заступник, заступник Глави Адміністрації Президента України може скликати наради, запрошувати до участі у таких нарадах, засіданнях робочої групи, створеної для опрацювання порушених в електронній петиції питань, автора (ініціатора) електронної петиції, представників громадського об'єднання, яке здійснювало збір підписів на підтримку електронної петиції.

6. Під час опрацювання порушених в електронній петиції питань, підготовки пропозицій щодо підтримки або непідтримки Президентом України електронної петиції та проекту відповіді на неї:

окреслюється коло питань, що потребують вирішення за результатами розгляду електронної петиції;

розглядаються можливі варіанти вирішення порушених питань та обирається оптимальний варіант;

опрацьовується доцільність реалізації викладених в електронній петиції пропозицій шляхом видання акта Президента України або внесення на розгляд Верховної Ради України в установленому порядку відповідного законопроекту;

формуються пропозиції щодо підтримки або непідтримки Президентом України електронної петиції, готується проект відповіді на електронну петицію про результати розгляду порушених у ній питань із відповідним обгрунтуванням, а в разі якщо порушені в електронній петиції питання належать до повноважень інших органів - також проекти звернень Президента України до таких органів.

7.Підготовлені пропозиції та проект відповіді на електронну петицію протягом семи робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок розгляду електронної петиції вносяться Главою Адміністрації Президента України (а в разі тимчасової відсутності Глави Адміністрації Президента України - Першим заступником Глави Адміністрації Президента України або одним із заступників Глави Адміністрації Президента України, на якого тимчасове виконання повноважень Глави Адміністрації Президента України покладено рішенням Глави Адміністрації Президента України) на розгляд Президентові України.

8. Адміністрація Президента України не пізніше наступного робочого дня після закінчення розгляду електронної петиції:

розміщує на веб-сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України публічне оголошення про підтримку або непідтримку Президентом України електронної петиції;

оприлюднює відповідь Президента України на електронну петицію на веб-сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України у спеціальному розділі з питань електронних петицій;

надсилає відповідь на електронну петицію у письмовому вигляді автору (ініціатору) електронної петиції та відповідному громадському об'єднанню, яке здійснювало збір підписів на підтримку електронної петиції, на зазначені ними адреси електронної пошти.

9. У разі визнання Президентом України за доцільне реалізовувати викладені в електронній петиції пропозиції шляхом видання акта Президента України або внесення на розгляд Верховної Ради України відповідного законопроекту Адміністрація Президента України вживає в установленому порядку заходів щодо підготовки таких проектів актів.

Глава Адміністрації Президента України Б.ЛОЖКІН