Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №525/2020

Про території та об’єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення

З метою збереження та відтворення цінних природних комплексів та їх окремих компонентів, охорони і використання в естетичних, виховних, наукових, природоохоронних та оздоровчих цілях визначних та цінних зразків паркового будівництва, відповідно до статті 53 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» постановляю:

1. Оголосити погоджені в установленому порядку території та об’єкти природно-заповідного фонду заказниками, парком-пам’яткою садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення згідно з переліком (додається).

2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк забезпечити:

затвердження в установленому порядку положень про оголошені цим Указом заказники та парк-пам’ятку садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення;

режим охорони та збереження створених територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення;

розроблення відповідно до законодавства проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду, що оголошуються заказниками та парком-пам’яткою садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення.

З. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

30 листопада 2020 року

Додаток
до Указу Президента України
від 30 листопада 2020 року № 525/2020

ПЕРЕЛІК
територій та об’єктів природно-заповідного фонду, що оголошуються заказниками та парком-пам’яткою садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення

Найменування території чи об’єкта природно-заповідного фонду загальнодержавного значення

Погоджена в установленому порядку площа території чи об’єкта природно- заповідного фонду; найменування землекористувача, землевласника

Стисла характеристика території чи об’єкта природно-заповідного фонду

Донецька область

1. Ландшафтний заказник «Кручі»

172,24 гектара земель державної власності (земель запасу сільськогосподарського призначення), які розташовані за межами села Українка

цінні ділянки справжнього та петрофітного степу з відслоненнями гранітів та пегматитів, штучні лісові насадження по правому берегу річки Каратиш із видами, занесеними до Червоної книги України, в тому числі сон лучний (Pulsatilla pratensis (L.), карагана скіфська (Caragana scythica (Kom.), шість видів ковили, деревій голий (Achillea glaberrima Klokov), волошка несправжньо-блідолускова (Centaurea pseudoleucolepis Kleopow).

Львівська область

2. Ботанічний заказник «Долина ірисів»

19,9952 гектара земель сільськогосподарського призначення (землі запасу) за межами села Надітичі, у тому числі:

19,5952 гектара земель комунальної власності (Розвадівської сільської ради Розвадівської об’єднаної територіальної громади);

0,4 гектара земель державної власності

ділянка з унікальною популяцією півників сибірських (Iris sibirica L.), а також інших видів, занесених до Червоної книги України, у тому числі рябчик шаховий (Frittilaria meleagris L.), пізньоцвіт осінній (Colchicum autumnale L.), осока Девелла (Carex davalliana Smith).

3. Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва «Адамівка»

54,46 гектара земель комунальної власності, які розташовані на території міста Трускавець, у тому числі:

8,3858 гектара земель оздоровчого призначення;

0,0228 гектара земель громадської забудови;

46,0514 гектара земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення

визначні та цінні зразки паркового будівництва з колекцією деревних аборигенних та інтродукованих видів рослин і джерелами мінеральних вод.

Керівник Офісу Президента України А.ЄРМАК