Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

одОстанні документи
Пошук документів

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №538/2015

Про забезпечення проведення демократичних, чесних і прозорих місцевих виборів 25 жовтня 2015 року

З метою створення належних умов для реалізації громадянами конституційних виборчих прав, вільного формування своєї волі та її вільного виявлення під час голосування на чергових виборах депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів і перших виборах депутатів сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2015 року, забезпечення проведення цих місцевих виборів у повній відповідності з вимогами Конституції і законів України та з дотриманням європейських стандартів, відповідно до частини другої статті 102 Конституції України постановляю:

1. Кабінету Міністрів України, центральним та місцевим органам виконавчої влади за участю Центральної виборчої комісії, органів місцевого самоврядування ужити заходів щодо належних організації та проведення чергових виборів депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів і перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2015 року (далі - місцеві вибори), зокрема забезпечувати:

1) рівні можливості участі у місцевих виборах для всіх політичних партій, кандидатів у депутати місцевих рад та на посади сільських, селищних, міських голів, безумовне додержання законів щодо рівного та неупередженого ставлення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх службових та посадових осіб до кандидатів, місцевих організацій політичних партій - суб'єктів виборчого процесу;

2) недопущення втручання, зокрема шляхом підкупу, обману, застосування погроз, у здійснення виборцями вільного волевиявлення на місцевих виборах;

3) створення виборчим комісіям з місцевих виборів відповідних умов для виконання ними визначених законом повноважень, недопущення будь-якого протиправного втручання в їх діяльність;

4) залучення до спостереження за виборчим процесом місцевих виборів офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій, у тому числі від Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ, сприяння у здійсненні ними відповідних повноважень;

5) своєчасне та у повному обсязі фінансування бюджетних видатків на проведення місцевих виборів.

2. Службі безпеки України вжити в установленому порядку заходів щодо недопущення використання виборчого процесу місцевих виборів для дестабілізації суспільно-політичної обстановки у державі.

3. Міністерству внутрішніх справ України, Службі безпеки України, обласним, Київській міській державним адміністраціям:

ужити додаткових заходів із забезпечення громадського порядку та безпеки громадян протягом виборчого процесу місцевих виборів, забезпечення безпеки суб'єктів виборчого процесу, запобігання вчиненню терористичних актів;

активізувати роботу щодо недопущення поширення у будь-якій формі під час передвиборної агітації закликів до ліквідації незалежності України, зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підриву її безпеки, незаконного захоплення державної влади, пропаганди війни, насильства та розпалювання міжетнічної, національної, релігійної та расової ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення, а також поширення завідомо недостовірних відомостей про кандидатів, політичні партії або місцеві організації політичних партій — суб'єктів виборчого процесу.

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

9 вересня 2015 року

Президент України Петро ПОРОШЕНКО