Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №540/2021

Про міжнародний конкурс наукових, науково-технічних розробок та інноваційних проектів «МІСТ ПАТОНА. PATON BRIDGE»

З метою створення сприятливих умов для залучення молоді до наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, поглиблення інтеграції України до всесвітньої наукової та інноваційно-підприємницької спільноти, посилення міжнародного співробітництва в цій сфері, позиціонування України як держави з потужним інтелектуальним та підприємницьким потенціалом, підвищення її інвестиційної привабливості постановляю:

1. Започаткувати проведення в Україні міжнародного конкурсу наукових, науково-технічних розробок та інноваційних проектів «МІСТ ПАТОНА. PATON BRIDGE» (далі - конкурс).

2. Кабінету Міністрів України:

1) утворити у двотижневий строк Організаційний комітет з підготовки і проведення міжнародного конкурсу наукових, науково-технічних та інноваційних проектів «МІСТ ПАТОНА. PATON BRIDGE» (далі - Організаційний комітет), визначивши його головою Прем'єр-міністра України та залучивши в установленому порядку до його складу представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Національної академії наук України, Національного центру «Мала академія наук України», Фонду розвитку інновацій, громадських об'єднань, статутна діяльність яких пов'язана з науковою, науково-технічною, інноваційною сферами, молодих вчених та фахівців;

2) розробити з урахуванням пропозицій Організаційного комітету та у місячний строк затвердити положення про міжнародний конкурс наукових, науково-технічних розробок та інноваційних проектів «МІСТ ПАТОНА. РАTON BRIDGE», а також план заходів з організації і проведення конкурсу у 2021 - 2022 роках, забезпечивши його виконання;

3) організувати широке висвітлення заходів із організації та проведення конкурсу, у тому числі за кордоном;

4) забезпечити в установленому порядку фінансування заходів з організації та проведення конкурсу в 2021 - 2022 та наступних роках.

3. Міністерству закордонних справ України сприяти в межах повноважень здійсненню заходів, пов'язаних із організацією та проведенням конкурсу.

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

 

14 жовтня 2021 року