Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №55/2021

Про Консультативну раду з питань сприяння розвитку системи загальної середньої освіти

З метою сприяння розвитку системи загальної середньої освіти в Україні, забезпечення рівних можливостей доступу до якісної повноцінної загальної середньої освіти, відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Утворити Консультативну раду з питань сприяння розвитку системи загальної середньої освіти як консультативно-дорадчий орган при Президентові України.

2. Затвердити такі, що додаються:

Положення про Консультативну раду з питань сприяння розвитку системи загальної середньої освіти;

склад Консультативної ради з питань сприяння розвитку системи загальної середньої освіти.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

16 лютого 2021 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України
від 16 лютого 2021 року № 55/2021

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Консультативну раду з питань сприяння розвитку системи загальної середньої освіти

1. Консультативна рада з питань сприяння розвитку системи загальної середньої освіти (далі – Консультативна рада) є консультативно-дорадчим органом при Президентові України.

2. Консультативна рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Консультативної ради є моніторинг сучасного освітнього простору, стану реформування системи загальної середньої освіти, аналіз законодавства України у цій сфері та підготовка пропозицій щодо:

забезпечення гарантій доступності та якості загальної середньої освіти, прав учасників освітнього процесу;

удосконалення законодавства України про загальну середню освіту та актуалізації його основних завдань;

упровадження шляхів інноваційного розвитку загальної середньої освіти, вирішення актуальних питань стосовно формування компетентностей здобувачів освіти, необхідних для їх успішної самореалізації, оцінювання результатів навчання учнів, належного кадрового забезпечення освітнього процесу та професійного розвитку вчителів, додержання визначених державних гарантій, зокрема щодо оплати праці, соціального і пенсійного забезпечення, а також стосовно розвитку державно-приватного партнерства у сфері освіти;

сприяння взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, закладів освіти з розвитку сучасного та безпечного освітнього середовища, забезпечення доступності та якості загальної середньої освіти, прав учасників освітнього процесу.

4. Консультативна рада відповідно для виконання покладених на неї завдань має право в установленому порядку:

1) запитувати та одержувати від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій необхідні інформацію, документи і матеріали;

2) утворювати в разі потреби робочі групи для вивчення окремих питань, що належать до компетенції Консультативної ради, залучати до роботи в таких групах представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, вітчизняних та іноземних учених, фахівців, експертів (відповідно за погодженням з їх керівниками або за їх згодою);

3) запрошувати на свої засідання та залучати для обговорення окремих питань представників державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, підприємств, установ, організацій, експертів;

4) ініціювати проведення конференцій, круглих столів, нарад з питань, що належать до компетенції Консультативної ради.

5. Консультативна рада у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими допоміжними органами і службами, створеними Президентом України, а також з центральними та місцевими органами виконавчої влади, закладами вищої освіти, науковими установами, громадськими об'єднаннями.

6. Консультативна рада утворюється у складі голови та інших членів Консультативної ради, які беруть участь у її роботі на громадських засадах.

Персональний склад Консультативної ради затверджує Президент України.

7. Голова Консультативної ради визначає порядок денний засідань Консультативної ради, організовує їх підготовку та проведення, головує на засіданнях Консультативної ради, забезпечує її поточну роботу.

8. Члени Консультативної ради інформуються про дату, час та місце проведення і порядок денний засідання Консультативної ради не пізніше ніж за три календарні дні до дати проведення засідання.

Членам Консультативної ради завчасно надсилаються матеріали для розгляду на засіданні Консультативної ради відповідно до порядку денного.

9. Основною організаційною формою роботи Консультативної ради є засідання.

Засідання Консультативної ради є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини від її складу.

За результатами засідання Консультативної ради у разі потреби оформлюється протокол, який підписує голова Консультативної ради.

10. Рішення Консультативної ради приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Консультативної ради шляхом відкритого голосування. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Консультативної ради.

11. Діяльність Консультативної ради є відкритою і гласною.

Інформація про діяльність Консультативної ради розміщується на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України.

12. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Консультативної ради здійснюється Офісом Президента України та Державним управлінням справами (у межах компетенції).

13. Консультативна рада використовує у роботі бланк зі своїм найменуванням.

Керівник Офісу Президента України А.ЄРМАК

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України
від 16 лютого 2021 року № 55/2021

 

 

СКЛАД

Консультативної ради з питань сприяння розвитку системи загальної середньої освіти

 

КОЛЕБОШИН Сергій Валерійович – народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, голова ради (за згодою)

АРХІПОВА Аліна Євгеніївна – директор, вчитель образотворчого мистецтва Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 31 Миколаївської міської ради Миколаївської області (за згодою)

БАХРУШИН Володимир Євгенович – професор кафедри Національного університету «Запорізька політехніка» (за згодою)

ВАКУЛЕНКО Тетяна Сергіївна – заступник директора Українського центру оцінювання якості освіти

ГРАВС Ольга Іллівна – вчитель географії Мукачівського ліцею № 11 Закарпатської області, переможець Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2010» у номінації «Географія» (за згодою)

ГРИШИНА Юлія Миколаївна – народний депутат України, голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій (за згодою)

ДНІПРОВ Олексій Сергійович – Керівник Апарату Офісу Президента України

ДУТЧАК Мирослав Васильович – перший проректор Національного університету фізичного виховання і спорту України (за згодою)

ДЯКІВ Василь Григорович – вчитель історії, громадянської освіти Заліщицької державної гімназії Тернопільської області, переможець премії «Global Teacher Prize Ukraine 2020», переможець Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019» у номінації «Основи здоров'я» (за згодою)

ЕЛЬКІН Олександр Борисович – голова Ради громадської організації «ЕдКемп Україна» (за згодою)

ЗАБОЛОТНИЙ Олександр Вікторович – начальник відділу освіти Сквирської міської ради Київської області, переможець Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 1996» у номінації «Українська мова та література» (за згодою)

КРЕМЕНЬ Василь Григорович – президент Національної академії педагогічних наук України (за згодою)

ЛИС Олена Георгіївна – народний депутат України, голова підкомітету з питань загальної середньої освіти, інклюзивної освіти, освіти на тимчасово окупованих територіях Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій (за згодою)

ЛИТВИН Зоя В'ячеславівна – голова громадської спілки «Освіторія» (за згодою)

ЛІСОВИЙ Оксен Васильович – директор Національного центру «Мала академія наук України» (за згодою)

ОЛЕКСЮК Світлана Валентинівна – директор середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Печерського району міста Києва (за згодою)

ПЕТРУНІВ Микола Іванович – вчитель фізики Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка (за згодою)

ПОЛТОРАЦЬКИЙ Олексій Володимирович – директор Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації

РОГОВА Віра Борисівна – заступник Міністра освіти і науки України

СМАГІН Ігор Іванович – директор комунального закладу «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради (за згодою)

СПІТКОВСЬКА Катерина Василівна – директор загальноосвітнього навчального закладу І-III ступенів «Гімназія № 107 «Введенська» Подільського району м.Києва  (за згодою)

ТРУХАНОВ Георгій Федорович – голова Профспілки працівників освіти і науки України (за згодою)

ЦЕПЕНДА Ігор Євгенович – ректор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (за згодою).

Керівник Офісу Президента України А.ЄРМАК