Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 574/2020

Про започаткування соціального проекту "Активні парки – локації здорової України"

З метою організації оздоровчої рухової активності громадян, створення умов для зниження показників захворюваності, поліпшення якості та тривалості активного життя населення, профілактики захворювань і подолання їх наслідків постановляю:

1. Кабінету Міністрів України:

1) розробити та затвердити до 1 травня 2021 року положення про соціальний проект "Активні парки – локації здорової України" (далі – Соціальний проект), передбачивши, зокрема, заходи щодо:

започаткування нових форм залучення різних груп населення, у тому числі осіб з інвалідністю, до оздоровчої рухової активності у місцях масового відпочинку (парки, сквери тощо);

залучення фахівців у сфері фізичної культури і спорту, провідних спортсменів до організації занять з оздоровчої рухової активності та змістовного дозвілля громадян;

облаштування у місцях масового відпочинку безперешкодного доступу громадян, у тому числі осіб з інвалідністю, до спортивних споруд і місць для заняття різними видами рухової активності, а також пунктів безкоштовного прокату спортивного інвентарю та обладнання;

розроблення програм із видів рухової активності для різних за віком і статтю груп населення, у тому числі для осіб з інвалідністю;

створення онлайн-платформи Соціального проекту для забезпечення консультування, обміну досвідом, ідеями між фахівцями з фізичної культури та спорту, спортсменами, учасниками активного відпочинку;

2) забезпечувати у 2021 році та наступних роках сприяння реалізації Соціального проекту;

3) забезпечувати висвітлення в засобах масової інформації заходів з реалізації Соціального проекту;

4) інформувати про стан реалізації Соціального проекту, його результати.

2. Обласним, Київській міській державним адміністраціям:

1) розробити та затвердити заходи щодо організації оздоровчої рухової активності громадян у місцях масового відпочинку в рамках реалізації Соціального проекту, забезпечувати належну реалізацію таких заходів;

2) упроваджувати із залученням громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості сучасні форми, методи і засоби фізкультурно-спортивної роботи з урахуванням місцевих природних умов, традицій, економічних факторів, умов праці та вільного часу громадян;

3) систематично забезпечувати популяризацію здорового способу життя серед населення, сприяти розповсюдженню соціальної реклами для залучення громадян до активного відпочинку, формування ціннісного ставлення до власного здоров'я.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

 Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

17 грудня 2020 року