Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №576/2023

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 серпня 2023 року "Про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України"

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 серпня 2023 року "Про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України" (додається).

2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

12 вересня 2023 року

Введено в дію

Указом Президента України

від 12 вересня 2023 року № 576/2023

РІШЕННЯ

Ради національної безпеки і оборони України

від 30 серпня 2023 року

Про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України

Заслухавши доповіді Командувача Медичних сил Збройних Сил України, Міністра охорони здоров'я України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Міністра внутрішніх справ України, Голови Служби безпеки України, Директора Державного бюро розслідувань та Генерального прокурора щодо стану справ у системі військово-лікарської експертизи, ураховуючи необхідність підвищення ефективності забезпечення особовим складом Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, з метою вдосконалення організації роботи військово-лікарських комісій у Збройних Силах України Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

1.Кабінету Міністрів України забезпечити:

1) у тижневий строк – утворення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, обласними, Київською міською державними адміністраціями, до сфери управління яких належать заклади охорони здоров'я, у складі яких функціонують медико-соціальні експертні комісії та військово-лікарські комісії, робочих груп із перевірки обґрунтованості рішень медико-соціальних експертних комісій та військово-лікарських комісій щодо встановлення інвалідності, визнання непридатності до військової служби, прийнятих у період дії правового режиму воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX (із змінами) (далі – робочі групи);

2) у тримісячний строк – перевірку робочими групами обґрунтованості рішень медико-соціальних експертних комісій та військово-лікарських комісій щодо встановлення інвалідності, визнання непридатності до військової служби, прийнятих у період дії правового режиму воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX (із змінами); у разі виявлення фактів необґрунтованого прийняття таких рішень – ініціювання їх перегляду у встановленому порядку та інформування за наявності підстав відповідних правоохоронних органів;

3) у двотижневий строк – опрацювання питання щодо особливостей перетинання державного кордону громадянами України, визнаними непридатними (обмежено придатними) до військової служби;

4) у тижневий строк – розроблення і затвердження плану підготовки нормативно-правових актів, спрямованих на забезпечення в умовах воєнного стану якості, ефективності, належного рівня сервісу та безбар'єрності складових військово-лікарської експертизи в Збройних Силах України, передбачивши строки й відповідальних за виконання;

5) у тижневий строк – спільно з головами обласних, Київської міської державних адміністрацій та Генеральним штабом Збройних Сил України вжиття вичерпних заходів для належної організації системної роботи позаштатних постійно діючих військово-лікарських комісій територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, зокрема з урахуванням статті 7 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію";

6) у двотижневий строк – опрацювання питання щодо вдосконалення регулювання питання стосовно військовослужбовців, визнаних обмежено придатними до військової служби, шляхом підготовки та внесення у встановленому порядку проектів відповідних нормативно-правових актів.

2. Міністерству оборони України, Генеральному штабу Збройних Сил України опрацювати питання щодо утворення у структурі названого Міністерства окремого структурного підрозділу з метою підвищення ефективності виконання завдань і функцій Міністерства оборони України у сфері охорони здоров'я, визначених Законом України "Про національну безпеку України", Основами законодавства України про охорону здоров'я, законами України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про систему громадського здоров'я", "Про судову експертизу".

3. Міністерству охорони здоров'я України, Міністерству оборони України, Міністерству цифрової трансформації України, Генеральному штабу Збройних Сил України, Національній службі здоров'я України, головам обласних, Київської міської державних адміністрацій у тижневий строк ужити вичерпних заходів щодо вдосконалення системи здійснення медичних оглядів, у тому числі допризовників, призовників та військовозобов'язаних, військово-лікарськими комісіями в Збройних Силах України, насамперед позаштатними постійно діючими військово-лікарськими комісіями територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, в умовах воєнного стану, передбачивши, зокрема:

встановлення граничних строків проведення зазначених медичних оглядів;

забезпечення цифровізації відповідних процесів;

забезпечення умов для проведення медичних оглядів допризовників, а також іноземних громадян позаштатними постійно діючими військово-лікарськими комісіями територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки;

визначення раціонального маршруту під час організації медичного огляду допризовників, призовників, військовозобов'язаних у рамках програми державних гарантій медичного обслуговування населення з урахуванням вимог Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 14 серпня 2008 року № 402, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 листопада 2008 року за № 1109/15800;

перегляд специфікацій та умов закупівлі медичних послуг за пакетом медичних послуг "Медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки" в рамках програми державних гарантій медичного обслуговування населення з метою забезпечення відповідно до потреб режиму роботи лікарів-спеціалістів у складі відповідних військово-лікарських комісій та належної оплати праці з урахуванням відпрацьованого часу, встановлення граничних термінів виконання лабораторних та інструментальних досліджень надавачами медичного обслуговування, які уклали відповідний договір із Національною службою здоров'я України на зазначений пакет медичних послуг;

організацію навчання особового складу позаштатних постійно діючих військово-лікарських комісій територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з метою забезпечення їх ефективної роботи з електронною системою охорони здоров'я, а також підвищення їх інформованості стосовно особливостей військово-лікарської експертизи в Збройних Силах України в умовах воєнного стану.

4. Головам обласних, Київської міської державних адміністрацій спільно з начальниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у тижневий строк ужити вичерпних заходів для організації системи постійного моніторингу навантаження на позаштатні постійно діючі військово-лікарські комісії територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з метою своєчасного збільшення їх кількості у разі потреби.

5. Національному агентству з питань запобігання корупції здійснити аналіз корупційних ризиків у діяльності військово-лікарських комісій, за результатами якого в разі потреби внести у встановленому порядку пропозиції щодо змін до відповідних нормативно-правових актів.

6. Державному бюро розслідувань, Міністерству внутрішніх справ України, Службі безпеки України за участю Офісу Генерального прокурора у встановленому порядку невідкладно вжити заходів з викриття корупційних правопорушень та кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності в системі військово-лікарської експертизи.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України О.ДАНІЛОВ