Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №582/2016

Про Положення про військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу та Положення про військовий квиток офіцера запасу

З метою удосконалення військового обліку військовослужбовців та військовозобов'язаних рядового, сержантського, старшинського складу, офіцерів запасу постановляю:

1. Затвердити Положення про військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу та Положення про військовий квиток офіцера запасу (додаються).

2. Кабінету Міністрів України забезпечувати виготовлення у встановленому порядку необхідної кількості бланків військових квитків на замовлення Міністерства оборони України, Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України.

3. Установити, що військові квитки, виготовлені (видані) до набрання чинності цим Указом, вважаються дійсними на всій території України та не підлягають обміну на військові квитки нового зразка, крім випадків, передбачених Положенням про військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу та Положенням про військовий квиток офіцера запасу, затвердженими цим Указом.

4. Визнати такими, що втратили чинність:

Указ Президента України від 25 травня 1994 року № 263 «Про Положення про військовий квиток рядового, сержантського і старшинського складу та Положення про військовий квиток офіцера запасу»;

пункт 20 змін, що вносяться до актів Президента України, затверджених Указом Президента України від 27 січня 1999 року № 70 «Про зміни та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Президента України»; 

пункт 2 змін, що вносяться до актів Президента України, затверджених Указом Президента України від 11 лютого 2000 року № 228 «Про зміни та визнання такими, що втратили чинність, актів Президента України з питань діяльності Національної гвардії України»;

пункт 2 змін, що вносяться до деяких указів Президента України, затверджених Указом Президента України від 29 жовтня 2003 року № 1227 «Про внесення змін до деяких указів Президента України»;

пункт 1 змін, що вносяться до деяких указів Президента України, затверджених Указом Президента України від 5 січня 2005 року № 4 «Про внесення змін до деяких указів Президента України».

5. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України П.ПОРОШЕНКО

30 грудня 2016 року


ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 30 грудня 2016 року № 582/2016

ПОЛОЖЕННЯ

про військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу

1. Військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу (далі – військовий квиток) є документом, що посвідчує особу військовослужбовця (військовозобов'язаного) та визначає належність його власника до виконання військового обов'язку.

2. Військовий квиток є єдиним для військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України та інших військових формувань, створених відповідно до законів України, Державної спеціальної служби транспорту, а також для військовозобов'язаних.

3. Військові квитки видаються:

районними (міськими) військовими комісаріатами під час призову або прийняття громадян на військову службу, зарахування в запас, поновлення військового квитка у разі його втрати або пошкодження, зарахування до військового навчального закладу, звільнення у запас або зняття з військового обліку за станом здоров'я;

відповідними підрозділами Служби зовнішньої розвідки України після звільнення військовослужбовця з військової служби у Службі зовнішньої розвідки України у запас цієї Служби (якщо раніше військовий квиток не видавався), поновлення військового квитка у разі його втрати або пошкодження.

4. Військовий квиток являє собою зшиту внакидку нитками книжечку розміром 88 х 125 мм, що має тверду обрізну з закругленими кутами обкладинку, обтягнуту бумвінілом темно-зеленого кольору, і 32 сторінки.

У верхній частині лицьового боку обкладинки військового квитка зображено малий Державний Герб України, а під ним – напис «Військовий квиток».

Усі сторінки військового квитка пронумеровані та мають захисну сітку кольору хакі.

На кожній сторінці військового квитка вертикально нанесено орнамент.

У центрі орнаменту на першій сторінці зображено малий Державний Герб України.

Внизу на першій, третій, п'ятій, сьомій, дев'ятій, одинадцятій, тринадцятій, п'ятнадцятій, сімнадцятій, дев'ятнадцятій, двадцять першій, двадцять третій, двадцять п'ятій, двадцять сьомій, двадцять дев'ятій та тридцять першій сторінках військового квитка перфоровано серію та номер військового квитка.

На внутрішньому лівому боці обкладинки військового квитка у верхній частині зображено малий Державний Герб України на фоні зображення Державного Прапора України. На цей бік обкладинки вносяться прізвище, ім'я та по батькові власника квитка, дату видачі та військовий комісаріат, що видав військовий квиток. Нижче відводиться місце для підпису військового комісара, фотокартки розміром 35 х 45 мм та підпису власника військового квитка. Записи та фотокартка засвідчуються гербовою мастиковою печаткою військового комісаріату, що видав військовий квиток.

До військового квитка військовозобов'язаного Служби зовнішньої розвідки України замість даних про військовий комісаріат, що видав військовий квиток, підпису військового комісара вносяться дані про відповідний підрозділ Служби зовнішньої розвідки України, що видав військовий квиток, та проставляється підпис керівника відповідного підрозділу Служби зовнішньої розвідки України. Записи та фотокартка засвідчуються гербовою мастиковою печаткою Служби зовнішньої розвідки України.

На першу сторінку військового квитка вносяться число, місяць, рік і місце народження, дані про освіту, основну цивільну спеціальність та сімейний стан власника військового квитка.

Друга – дванадцята сторінки військового квитка призначені для внесення записів про належність власника військового квитка до військової служби, а тринадцята – п'ятнадцята сторінки – записів про облік у запасі.

На шістнадцятій і сімнадцятій сторінках військового квитка вносяться записи про дозвіл на носіння зброї, вісімнадцятій сторінці – відомості про щеплення, дев'ятнадцятій – двадцять першій сторінках – записи про видачу та вилучення мобілізаційних розпоряджень, а на двадцять другій – двадцять п'ятій сторінках – відмітки про військовий облік.

Двадцять шоста – двадцять восьма сторінки військового квитка призначені для службових відміток.

На двадцять дев'ятій – тридцять другій сторінках військового квитка розміщується інформація щодо правил військового обліку громадян України, а також порядку видачі, обміну військового квитка і користування ним.

На внутрішньому правому боці обкладинки військового квитка біля згину наклеєно смужку паперу чи тканини завширшки 10 мм для вміщення мобілізаційних розпоряджень.

5. Зразок військового квитка затверджує Міністерство оборони України.

6. Військовослужбовці (військовозобов'язані) зобов'язані надійно зберігати військові квитки, стежити за своєчасним і точним внесенням до них змін та виконувати вимоги Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу».

7. Про втрату військового квитка військовослужбовець зобов'язаний невідкладно повідомити безпосередньому командиру (начальнику) за місцем проходження військової служби, а військовозобов'язаний – військовому комісару районного (міського) військового комісаріату (керівнику відповідного підрозділу Служби зовнішньої розвідки України), в якому він перебуває на військовому обліку.

8. У разі виїзду за кордон на строк більш як три місяці:

військовослужбовець (військовозобов'язаний) зобов'язаний здати військовий квиток до штабу військової частини (військового комісаріату за місцем військового обліку) і одержати про це довідку за зразком, затвердженим Міністерством оборони України;

військовозобов'язаний Служби зовнішньої розвідки України зобов'язаний здати військовий квиток до відповідного підрозділу Служби зовнішньої розвідки України за місцем військового обліку та одержати тимчасове посвідчення за зразком, затвердженим Головою Служби зовнішньої розвідки України.

9. Військовий квиток особи, яка припинила громадянство України відповідно до Закону України «Про громадянство України», підлягає здачі до військового комісаріату (відповідного підрозділу Служби зовнішньої розвідки України) за місцем військового обліку.

10. У випадку смерті військовослужбовця (військовозобов'язаного) військовий квиток здається до штабу військової частини, де проходив службу військовослужбовець, або органу державної реєстрації актів цивільного стану, а після реєстрації смерті надсилається до військового комісаріату за місцем військового обліку.

У випадку смерті військовозобов'язаного Служби зовнішньої розвідки України військовий квиток здається до відповідного підрозділу Служби зовнішньої розвідки України за місцем військового обліку.

11. Знайдений військовий квиток підлягає здачі до найближчого військового комісаріату.

У разі якщо до військового комісаріату передано знайдений військовий квиток військовозобов'язаного Служби зовнішньої розвідки України, такий квиток передається військовим комісаріатом до відповідного підрозділу Служби зовнішньої розвідки України за місцем військового обліку військовозобов'язаного.

12. У військовослужбовця (військовозобов'язаного), взятого під варту або засудженого до позбавлення волі, військовий квиток вилучає орган досудового розслідування чи суд.

Після набрання вироком законної сили суд надсилає такий квиток до військового комісаріату.

У разі якщо до військового комісаріату судом надіслано військовий квиток військовозобов'язаного Служби зовнішньої розвідки України, такий квиток передається військовим комісаріатом до відповідного підрозділу Служби зовнішньої розвідки України за місцем військового обліку засудженого.

13. Військовослужбовець (військовозобов'язаний) може передавати військовий квиток іншим фізичним чи юридичним особам лише за умови одержання оформленої у встановленому порядку розписки про отримання відповідними фізичними чи юридичними особами такого квитка.

14. За умисне зіпсування або недбале зберігання військового квитка, що спричинило його втрату або викрадення, військовослужбовець (військовозобов'язаний) несе відповідальність, установлену законами України.

15. Бланки військових квитків виготовляються на замовлення Міністерства оборони України, Служби зовнішньої розвідки України і є документами суворої звітності.

Видача, зберігання і знищення військових квитків провадиться у порядку, визначеному Міністерством оборони України та Службою зовнішньої розвідки України відповідно.

Глава Адміністрації Президента України  І.РАЙНІН


ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 30 грудня 2016 року № 582/2016

ПОЛОЖЕННЯ

про військовий квиток офіцера запасу

1. Військовий квиток офіцера запасу (далі – військовий квиток) є документом, що визначає належність його власника до офіцерського складу запасу та виконання ним військового обов'язку.

2. Військові квитки видаються:

районними (міськими) військовими комісаріатами – офіцерам запасу Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України та інших військових формувань, створених відповідно до законів України, Державної спеціальної служби транспорту під час первинної постановки на військовий облік офіцерів запасу Збройних Сил України;

відповідними органами Служби безпеки України – офіцерам запасу Служби безпеки України та офіцерам запасу Управління державної охорони України, які зараховані у запас Служби безпеки України;

відповідними підрозділами Служби зовнішньої розвідки України – офіцерам запасу, які зараховані у запас Служби зовнішньої розвідки України (якщо раніше військовий квиток не видавався).

3. Військовий квиток являє собою зшиту внакидку нитками книжечку розміром 80 х 107 мм, що має тверду обрізну з закругленими кутами обкладинку, обтягнуту бумвінілом синього кольору, і 32 сторінки.

У верхній частині лицьового боку обкладинки військового квитка зображено малий Державний Герб України, а під ним – напис «Військовий квиток офіцера запасу».

Усі сторінки військового квитка пронумеровані та мають захисну сітку кольору хакі.

На кожній сторінці військового квитка вертикально нанесено орнамент, у центрі якого зображено малий Державний Герб України.

Внизу на першій, третій, п'ятій, сьомій, дев'ятій, одинадцятій, тринадцятій, п'ятнадцятій, сімнадцятій, дев'ятнадцятій, двадцять першій, двадцять третій, двадцять п'ятій, двадцять сьомій, двадцять дев'ятій та тридцять першій сторінках військового квитка перфоровано серію та номер військового квитка.

На внутрішньому лівому боці обкладинки військового квитка у верхній частині на горизонтально розміщеному орнаменті друкарським способом зроблено напис «Військовий квиток», нижче – надруковано серію та номер квитка, а під номером – напис «Україна». На цей бік обкладинки заносяться прізвище, ім'я, по батькові, особистий номер офіцера. Нижче відводиться місце для фотокартки розміром 35 х 45 мм та підпису офіцера запасу. Фотокартка засвідчується гербовою мастиковою печаткою органу, що видав військовий квиток.

На першу сторінку військового квитка вносяться число, місяць, рік, місце народження офіцера запасу, дата видачі, орган, який видав військовий квиток. Нижче відводиться місце для підпису посадової особи.

Другу сторінку військового квитка призначено для внесення відомостей про освіту, третю сторінку – для відомостей про військове звання офіцера запасу, його військову облікову спеціальність, профіль і розряд обліку в запасі та прийняття присяги, четверту – шосту сторінки – про проходження військової служби, сьому сторінку – про участь у бойових діях.

На восьмій сторінці військового квитка вносяться записи про звільнення офіцера у запас, на дев'ятій і десятій сторінках – записи про присвоєння офіцеру чергових військових звань у запасі.

На одинадцяту – чотирнадцяту сторінки військового квитка вносяться відомості про проходження навчальних зборів, п'ятнадцяту – сімнадцяту сторінки – про видачу й вилучення мобілізаційного розпорядження, вісімнадцяту – дев'ятнадцяту сторінки – про призов на військову службу і призначення на посаду.

Двадцяту і двадцять першу сторінки військового квитка призначено для внесення окремих відміток, двадцять другу сторінку – відомостей про сімейний стан офіцера запасу, двадцять третю – двадцять сьому сторінки – для відміток про постановку офіцера на військовий облік та зняття з обліку, двадцять восьму сторінку – про виключення офіцера запасу з військового обліку.

На двадцять дев'ятій – тридцять першій сторінках військового квитка і розміщується інформація щодо правил військового обліку й обов'язків офіцера запасу.

На тридцять другу сторінку військового квитка вносяться записи про антропометричні дані та групу крові власника квитка.

4. Записи та відмітки у військовому квитку роблять посадові особи районних (міських) військових комісаріатів (відповідних органів Служби безпеки України, підрозділів Служби зовнішньої розвідки України), які відповідають за його видачу й заповнення. Записи у військовому квитку засвідчуються гербовою мастиковою печаткою.

5. Зразок військового квитка затверджує Міністерство оборони України.

6. Офіцери запасу зобов'язані надійно зберігати військові квитки, стежити за своєчасним і точним внесенням до них змін та виконувати вимоги Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу».

Повторно військовий квиток може бути видано офіцеру запасу за рішенням районного військового комісара (керівника органу Служби безпеки України, заступника Голови Служби зовнішньої розвідки України, який відповідає за стан військового обліку), на підставі особистої заяви офіцера у випадках:

непридатності військового квитка для дальшого користування;

знищення військового квитка під час стихійного лиха;

втрати або викрадення військового квитка;

зміни прізвища, імені та по батькові офіцера запасу.

Обмін військового квитка у зв'язку зі зміною прізвища, імені та по батькові офіцера запасу здійснюється на підставі одержаного офіцером запасу нового паспорта громадянина України.

7. У разі виїзду за кордон на строк більш як три місяці офіцер запасу зобов'язаний здати військовий квиток до військового комісаріату (відповідного органу Служби безпеки України, підрозділу Служби зовнішньої розвідки України) за місцем військового обліку й одержати про це довідку за зразком, затвердженим Міністерством оборони України за погодженням зі Службою безпеки України, а офіцер запасу Служби зовнішньої розвідки України – тимчасове посвідчення за зразком, затвердженим Головою Служби зовнішньої розвідки України.

8. Військовий квиток особи, яка припинила громадянство України відповідно до Закону України «Про громадянство України», підлягає здачі до військового комісаріату (відповідного органу Служби безпеки України, підрозділу Служби зовнішньої розвідки України) за місцем військового обліку.

9. У випадку смерті офіцера запасу військовий квиток померлого, який перебував на військовому обліку у:

Збройних Силах України – здається до органу державної реєстрації актів цивільного стану, який надсилає такий квиток до військового комісаріату за місцем військового обліку;

Службі безпеки України – здається до органу Служби безпеки України за місцем військового обліку;

Службі зовнішньої розвідки України – здається до відповідного підрозділу Служби зовнішньої розвідки України за місцем військового обліку.

10. Знайдений військовий квиток підлягає здачі до найближчого військового комісаріату.

У разі якщо до військового комісаріату передано знайдений військовий квиток офіцера запасу Служби безпеки України чи Служби зовнішньої розвідки України, такий квиток передається військовим комісаріатом до відповідного органу Служби безпеки України чи підрозділу Служби зовнішньої розвідки України за місцем військового обліку офіцера запасу.

11. У офіцера запасу, взятого під варту або засудженого до позбавлення волі, військовий квиток вилучає орган досудового розслідування чи суд.

Після набрання вироком законної сили суд надсилає такий квиток до військового комісаріату.

У разі якщо до військового комісаріату судом надіслано військовий квиток офіцера запасу Служби безпеки України чи Служби зовнішньої розвідки України, такий квиток передається військовим комісаріатом до відповідного органу Служби безпеки України чи підрозділу Служби зовнішньої розвідки України за місцем військового обліку засудженого.

12. Офіцер запасу може передавати військовий квиток іншим фізичним чи юридичним особам лише за умови одержання оформленої у встановленому порядку розписки про отримання відповідними фізичними чи юридичними особами такого квитка.

13. За умисне зіпсування або недбале зберігання військового квитка, що спричинило його втрату або викрадення, офіцер запасу несе відповідальність, установлену законами України.

14. Бланки військових квитків виготовляються на замовлення Міністерства оборони України, Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України і є документами суворої звітності.

Видача, зберігання, заповнення і знищення військових квитків провадиться у порядку, визначеному Міністерством оборони України, Службою безпеки України та Службою зовнішньої розвідки України відповідно.

Глава Адміністрації Президента України  І.РАЙНІН