Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №594/2019

Питання спрощення набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали (беруть) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони України, та громадянами Російської Федерації, які зазнали переслідувань через політичні переконання

З метою забезпечення захисту прав і свобод людини і громадянина, вирішення питань набуття громадянства України окремими категоріями осіб постановляю:

1. Внести до Порядку провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень, затвердженого Указом Президента України від 27 березня 2001 року № 215 "Питання організації виконання Закону України "Про громадянство України" (зі змінами, внесеними Указами від 27 червня 2006 року № 588, від 1 лютого 2012 року № 46, від 30 травня 2012 року № 367, від 29 березня 2016 року № 120 та від 6 березня 2019 року № 56), такі зміни:

1) підпункт "в" пункту 24 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"– декларацію про відмову особи, яка є громадянином Російської Федерації і зазнала переслідувань через політичні переконання у країні своєї громадянської належності, від іноземного громадянства разом із документом, що підтверджує переслідування через політичні переконання (довідка Міністерства закордонних справ України, дипломатичного представництва чи консульської установи України, видана в установленому Кабінетом Міністрів України порядку), – для іноземців, які є громадянами Російської Федерації та зазнали переслідувань через політичні переконання у країні своєї громадянської належності".

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим;

2) підпункт "г" пункту 39 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"– декларацію про відмову дитини, один із батьків якої або опікун чи піклувальник, що подав документи, є громадянином Російської Федерації і зазнав переслідувань через політичні переконання у країні своєї громадянської належності, від іноземного громадянства разом із документом, що підтверджує переслідування через політичні переконання (довідка Міністерства закордонних справ України, дипломатичного представництва чи консульської установи України, видана в установленому Кабінетом Міністрів України порядку), – для дітей-іноземців, один із батьків яких або опікун чи піклувальник, що подав документи, є громадянином Російської Федерації і зазнав переслідувань через політичні переконання у країні своєї громадянської належності".

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим;

3) підпункт "в" пункту 45 після абзацу третього доповнити новими абзацами такого змісту:

"– декларацію про відмову особи, яка є громадянином Російської Федерації і зазнала переслідувань через політичні переконання у країні своєї громадянської належності, від іноземного громадянства разом із документом, що підтверджує переслідування через політичні переконання (довідка Міністерства закордонних справ України, дипломатичного представництва чи консульської установи України, видана в установленому Кабінетом Міністрів України порядку), – для іноземців, які є громадянами Російської Федерації та зазнали переслідувань через політичні переконання у країні своєї громадянської належності;

– декларацію про відмову особи від іноземного громадянства – для іноземців, зазначених у пункті 46-1 цього Порядку; іноземців, зазначених в абзаці першому пункту 49 цього Порядку (у поданні на ім'я Президента України щодо яких містяться відомості, що такі особи брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та/або брали участь у виконанні бойових або службових завдань антитерористичної операції, та/або брали (беруть) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях); іноземців, зазначених в абзаці другому пункту 49 цього Порядку".

У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом шостим;

4) пункт 49 доповнити абзацами такого змісту:

"Особи, зазначені в абзацах першому та другому цього пункту, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, замість документа, передбаченого підпунктом "в" пункту 45 цього Порядку, подають один із таких документів:

– декларацію про відсутність іноземного громадянства – для осіб без громадянства;

– декларацію про відмову особи, якій надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, від іноземного громадянства – для іноземців";

5) абзац третій пункту 49-1 викласти в такій редакції:

"Положення, передбачені абзацами першим і другим цього пункту, не поширюються на осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні; осіб, зазначених в абзаці четвертому підпункту "в" пункту 45 та у пункті 46-1 цього Порядку; осіб, зазначених в абзаці першому пункту 49 цього Порядку (у поданні на ім'я Президента України щодо яких містяться відомості, що такі особи брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та/або брали участь у виконанні бойових або службових завдань антитерористичної операції, та/або брали (беруть) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях); осіб, зазначених в абзаці другому пункту 49 цього Порядку";

6) пункт 50 після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:

"– декларацію про відмову дитини, один із батьків якої або опікун чи піклувальник, що подав документи, є громадянином Російської Федерації і зазнав переслідувань через політичні переконання у країні своєї громадянської належності, від іноземного громадянства разом із документом, що підтверджує переслідування через політичні переконання (довідка Міністерства закордонних справ України, дипломатичного представництва чи консульської установи України, видана в установленому Кабінетом Міністрів України порядку), – для дітей-іноземців, один із батьків яких або опікун чи піклувальник, що подав документи, є громадянином Російської Федерації і зазнав переслідувань через політичні переконання у країні своєї громадянської належності".

У зв'язку з цим абзаци восьмий і дев'ятий вважати абзацами дев'ятим і десятим;

7) підпункт "б" пункту 53 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

"– декларацію про відмову особи, яка є громадянином Російської Федерації і зазнала переслідувань через політичні переконання у країні своєї громадянської належності, від іноземного громадянства разом із документом, що підтверджує переслідування через політичні переконання (довідка Міністерства закордонних справ України, дипломатичного представництва чи консульської установи України, видана в установленому Кабінетом Міністрів України порядку), – для іноземців, які є громадянами Російської Федерації та зазнали переслідувань через політичні переконання у країні своєї громадянської належності".

У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим;

8) підпункт "а" пункту 54 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"– декларацію про відмову дитини, один із батьків якої або опікун чи піклувальник, що подав документи, є громадянином Російської Федерації і зазнав переслідувань через політичні переконання у країні своєї громадянської належності, від іноземного громадянства разом із документом, що підтверджує переслідування через політичні переконання (довідка Міністерства закордонних справ України, дипломатичного представництва чи консульської установи України, видана в установленому Кабінетом Міністрів України порядку), – для дітей-іноземців, один із батьків яких або опікун чи піклувальник, що подав документи, є громадянином Російської Федерації і зазнав переслідувань через політичні переконання у країні своєї громадянської належності".

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим;

9) абзац третій пункту 55-1 викласти у такій редакції:

"Положення, передбачені абзацами першим і другим цього пункту, не поширюються на осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, а також осіб, які є громадянами Російської Федерації і зазнали переслідувань через політичні переконання у країні своєї громадянської належності, та мають документ, що підтверджує переслідування через політичні переконання (довідка Міністерства закордонних справ України, дипломатичного представництва чи консульської установи України, видана в установленому Кабінетом Міністрів України порядку)";

10) підпункт "є" пункту 74 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"– декларацію про відмову особи, яка є громадянином Російської Федерації і зазнала переслідувань через політичні переконання у країні своєї громадянської належності, від іноземного громадянства разом із документом, що підтверджує переслідування через політичні переконання (довідка Міністерства закордонних справ України, дипломатичного представництва чи консульської установи України, видана в установленому Кабінетом Міністрів України порядку), – для іноземців, які є громадянами Російської Федерації та зазнали переслідувань через політичні переконання у країні своєї громадянської належності".

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим.

2. Кабінету Міністрів України:

1) розробити та внести на розгляд Верховної Ради України:

а) невідкладно проект закону України, спрямований на спрощення порядку набуття громадянства України громадянами Російської Федерації, які зазнали переслідувань через політичні переконання, та іноземцями і особами без громадянства, які в установленому законодавством України порядку проходили (проходять) військову службу за контрактом у Збройних Силах України та/або брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та/або брали участь у виконанні бойових або службових завдань антитерористичної операції, та/або брали (беруть) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;

б) у тримісячний строк проект закону України про порядок надання притулку;

2) забезпечити оптимізацію процесу розгляду заяв громадян Російської Федерації про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та прийняття в установленому порядку відповідних рішень;

3) організувати та провести за участю Служби безпеки України перевірку дотримання Державною міграційною службою України, Міністерством закордонних справ України, дипломатичними представництвами та консульськими установами України вимог законодавства України у сфері громадянства під час прийняття рішень про оформлення набуття громадянства України;

4) забезпечити у двомісячний строк прийняття відповідних рішень, що випливають з цього Указу.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

13 серпня 2019 року