Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №595/2019

Питання Комісії державних нагород та геральдики

1. Затвердити персональний склад Комісії державних нагород та геральдики (додається).

2. Внести до Положення про Комісію державних нагород та геральдики, затвердженого Указом Президента України від 31 грудня 2011 року № 1211 «Питання Комісії державних нагород та геральдики» (зі змінами, внесеними Указами від 14 січня 2015 року № 12, від 2 липня 2016 року № 285 та від 29 листопада 2017 року № 391), такі зміни:

1) абзац третій пункту 5 викласти в такій редакції:

«Відповідальним секретарем Комісії є за посадою Керівник Департаменту з питань громадянства, помилування, державних нагород Офісу Президента України»;

2) абзац перший пункту 6 викласти в такій редакції:

«6. Організаційною формою роботи Комісії є засідання, що проводяться у міру потреби»;

3) пункти 9 і 10 викласти в такій редакції:

«9. Підготовка матеріалів на засідання Комісії та організаційне забезпечення її діяльності здійснюється Департаментом з питань громадянства, помилування, державних нагород Офісу Президента України.

10. Комісія має свій бланк, який може використовуватися за підписом голови Комісії, його заступника, відповідального секретаря Комісії».

3. Визнати такими, що втратили чинність:

статтю 2 Указу Президента України від 14 січня 2015 року № 12 «Питання Комісії державних нагород та геральдики»;

2 Указ Президента України від 15 травня 2015 року № 271 «Про новий склад Комісії державних нагород та геральдики»;

пункт 3 статті 1 Указу Президента України від 5 жовтня 2016 року № 431 «Про внесення змін до деяких актів Президента України»;

Указ Президента України від 11 лютого 2017 року № 30 «Про зміну у складі Комісії державних нагород та геральдики»;

пункт 4 статті 1 Указу Презицента України від 13 вересня 2018 року № 281 «Про внесення змін до деяких актів Президента України».

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

13 серпня 2019 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 13 серпня 2019 року № 595/2019

СКЛАД
Комісії державних нагород та геральдики

БОГДАН Андрій Йосипович — Керівник Офісу Президента України, голова Комісії

ДНІПРОВ Олексій Сергійович — Керівник Апарату Офісу Президента України, заступник голови Комісії

БОКОТЕЙ Андрій Андрійович — професор кафедри Львівської національної академії мистецтв (за згодою)

БУЗАЛО Віктор Йосипович — член Українського геральдичного товариства (за згодою)

ГРЕЧИЛО Андрій Богданович — голова Українського геральдичного товариства, провідний науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства імені М.С.Грушевського НАН України (за згодою)

КОПИЛЕНКО Олександр Любимович — директор Інституту законодавства Верховної Ради України, академік Національної академії наук України, академік Національної академії правових наук України (за згодою)

КРЕМЕНЬ Василь Григорович — президент Національної академії педагогічних наук України, академік Національної академії наук України (за згодою)

МАЗЕПА Ігор Всеволодович — голова координаційної ради Міжнародної громадської організації «Родина Мазеп» (за згодою)

МАЦЬКО Олександр Борисович — член Ради волонтерів при Міністерстві оборони України (за згодою)

МОСКАЛЕНКО Юрій Володимирович — координатор Білоцерківської волонтерської групи (за згодою)

ОСІДАК Андрій Віталійович — Керівник Департаменту з питань громадянства, помилування, державних нагород Офісу Президента України, відповідальний секретар Комісії

ПОКОТИЛО Олексій Іванович — керівник Головного управління з питань воєнної безпеки Директорату з питань національної безпеки та оборони Офісу Президента України

САВЧУК Юрій Костянтинович — старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України (за згодою)

ЧМИР Микола Васильович — член Українського геральдичного товариства (за згодою).

Керівник Офісу Президента України А.БОГДАН