Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

одОстанні документи
Пошук документів

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №595/2020

Про присудження премій Президента України для молодих вчених 2020 року

На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки постановляю:

Присудити премії Президента України для молодих вчених 2020 року:

- за роботу «Багатофункціональні покриття на конструкційних матеріалах»:

КУХАРУ Івану Степановичу - кандидатові технічних наук, молодшому науковому співробітникові Фізико-механічного інституту імені Г.В.Карпенка НАН України

СТУПНИЦЬКОМУ Тарасу Романовичу - кандидатові технічних наук, молодшому науковому співробітникові Фізико-механічного інституту імені Г.В.Карпенка НАН України

ЛАВРИСЮ Сергію Мирославовичу - молодшому науковому співробітникові Фізико-механічного інституту імені Г.В.Карпенка НАН України;

- за роботу «Вплив водневого середовища на властивості конструкційних матеріалів на основі сплавів заліза, титану та нікелю»:

ТЕУСУ Сергію Мироновичу - докторові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту металофізики імені Г.В.Курдюмова НАН України;

- за роботу «Створення робочих лопаток та діафрагм останніх ступенів парових турбін»:

АЛЬОХІНІЙ Світлані Вікторівні - докторові технічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту проблем машинобудування імені А.М.Підгорного НАН України

ІЩЕНКУ Михайлу Григоровичу - начальникові відділу - головному технологові акціонерного товариства «Турбоатом»

ШЕРФЕДІНОВУ Різі Бахтіяровичу - начальникові відділу акціонерного товариства «Турбоатом»

СЛАСТЬОН Любові Олександрівні - провідному інженерові акціонерного товариства «Турбоатом»;

- за роботу «Використання висококонцентрованих потоків енергії для створення функціональних матеріалів з поліпшеними властивостями»:

ЛИПЯНУ Євгену Васильовичу - кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту імпульсних процесів і технологій НАН України

ПРИСТАШУ Миколі Сергійовичу - кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту імпульсних процесів і технологій НАН України

ТОРПАКОВУ Андрію Сергійовичу - кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту імпульсних процесів і технологій НАН України;

- за роботу «Структурні та оптичні властивості монокристалів та тонких плівок галогенідів і халькогенідів металів»:

КАШУБІ Андрію Івановичу — кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Національного університету "Львівська політехніка"

СЕМКІВУ Ігорю Володимировичу - кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Національного університету "Львівська політехніка";

- за роботу «Одержання структурно досконалих монокристалів алмазу з контрольованим розвитком гранних форм масою до 10 каратів»:

БУРЧЕНІ Андрію Віталійовичу - кандидатові технічних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту надтвердих матеріалів імені В.М.Бакуля НАН України

САВІЦЬКОМУ Олександру Володимировичу - інженерові першої категорії Інституту надтвердих матеріалів імені В.М.Бакуля НАН України;

- за роботу «Еволюція дефектної структури та механічні властивості в опромінюваних кристалічних системах»:

БАШТОВІЙ Анні Іванівні - кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Інституту прикладної фізики НАН України

ЩОКОТОВІЙ Ользі Михайлівні - кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Інституту прикладної фізики НАН України;

- за роботу «Обґрунтування адаптивних механотронних систем прецизійного цільового поділу та відбору насіннєвого матеріалу соняшника»:

АЛІЄВУ Ельчину Бахтияру огли - докторові технічних наук, завідувачеві відділу Інституту олійних культур Національної академії аграрних наук України;

- за роботу «Вивчення алгебричних структур за властивостями їх природних підструктур»:

ПИПЦІ Олександру Олександровичу - докторові фізико-математичних наук, завідувачеві кафедри Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

ЯЩУК Вікторії Сергіївні - докторові філософії, доцентові Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;

- за роботу «Стохастичний аналіз та статистичне оцінювання для дробових і споріднених процесів»:

РАЛЬЧЕНКУ Костянтину Володимировичу - докторові фізико-математичних наук, заступникові декана Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

- за роботу «Методи та технології розроблення та впровадження гарантоздатних систем на основі Інтернету речей»:

ІЛЛЯШЕНКУ Олегу Олександровичу - кандидатові технічних наук, доцентові Національного аерокосмічного університету імені М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

КОЛІСНИК Марині Олександрівні - кандидатові технічних наук, доцентові Національного аерокосмічного університету імені М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

СТРЄЛКІНІЙ Анастасії Андріївні - асистентові Національного аерокосмічного університету імені М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

КОЦЮБІ Ігорю Васильовичу - кандидатові технічних наук, головному інженерові проекту Інституту проблем моделювання в енергетиці імені Г.Є.Пухова НАН України;

- за роботу «Моделювання фізико-технічних процесів на основі паралельних обчислень»:

СИДОРУКУ Володимиру Антоновичу - кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України

ЧИСТЯКОВУ Олексію Валерійовичу - кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України

ІВАНЕНКУ Павлу Андрійовичу - кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Інституту програмних систем НАН України;

- за роботу «Нейромережеві технології опрацювання даних в системах розумного підприємства»

ІЗОНІНУ Івану Вікторовичу - кандидатові технічних наук, доцентові Національного університету «Львівська політехніка»

СКОРОХОДІ Олексі Володимировичу - кандидатові технічних наук, доцентові Національного університету «Львівська політехніка»

ТЕСЛЮКУ Тарасу Васильовичу - кандидатові технічних наук, асистентові Національного університету «Львівська політехніка»

ЛЕНЬКУ Василю Степановичу - асистентові Національного університету «Львівська політехніка»;

- за роботу «Стійкість природно-техногенних масивів при розробці залізорудних родовищ»:

ПЕТЛЬОВАНОМУ Михайлу Володимировичу - кандидатові технічних наук, доцентові Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»

ШУСТОВУ Олександру Олександровичу - кандидатові технічних наук, доцентові Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»

ШЕРСТЮК Євгенії Анатоліївні - асистентові Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»

ЗУБКУ Сергію Андрійовичу - кандидатові технічних наук, заступникові начальника дільниці підприємства з іноземними інвестиціями у формі приватного акціонерного товариства «Запорізький залізорудний комбінат»;

- за роботу «Еколого-геохімічна оцінка ландшафтів природоохоронних територій»:

СПЛОДИТЕЛЬ Анастасії Олегівні - кандидатові географічних наук, докторантові Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П.Семененка НАН України;

- за роботу «Геофізичне забезпечення сейсмостійкості об'єктів атомної енергетики та інших потенційно небезпечних об'єктів»:

СЕМЕНОВІЙ Юлії Володимирівні - кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту геофізики імені С.І.Субботіна НАН України;

- за роботу «Новітні акумулятори теплової енергії на основі фазоперехідних органічних сполук з покращеною теплопровідною структурою»:

АНТИПОВУ Євгену Олексійовичу - кандидатові технічних наук, доцентові Національного університету біоресурсів і природокористування України;

- за роботу «Науково-методологічні засади забезпечення енергоефективності будівель шляхом впровадження ефективних систем теплопостачання й теплового захисту»:

ЧЕЙЛИТКУ Андрію Олександровичу - докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Запорізького національного університету

КОШЛАК Ганні Володимирівні - докторові технічних наук, професорові Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

НЕДБАЙЛУ Олександру Миколайовичу - докторові технічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту технічної теплофізики НАН України

БІЛОУС Інні Юріївні - кандидатові технічних наук, доцентові Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;

- за роботу «Багатофункціональні матеріали зі спіновим переходом»:

ГУРАЛЬСЬКОМУ Іллі Олександровичу - кандидатові хімічних наук, старшому науковому співробітникові Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

- за роботу «Сенсори газу на основі напівпровідникових поруватих шарів»:

КОГДАСЮ Максиму Григоровичу - кандидатові технічних наук, доцентові Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

НАЙДІ Віталію Володимировичу - кандидатові технічних наук, старшому викладачеві Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

РУСІНЧУК Наталі Миколаївні - кандидатові фізико-математичних наук, асистентові Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

за роботу «Перколяційні явища у полімерних нанокомпозитах, які містять вуглецеві нанотрубки»:

ЛИСЕНКОВУ Едуарду Анатолійовичу - докторові фізико-математичних наук, доцентові Чорноморського національного університету імені Петра Могили;

- за роботу «Синтез, характеристика та вивчення металовмісних макроциклічних комплексів»:

СЕЛІНУ Роману Олександровичу - молодшому науковому співробітникові Інституту загальної та неорганічної хімії імені В.І.Вернадського НАН України

ШТОКВИШУ Ольгерду Олександровичу - провідному інженеру-технологові Інституту загальної та неорганічної хімії імені В.І.Вернадського НАН України

ЧЕРНІЙ Світлані Вікторівні - кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові Інституту молекулярної біології і генетики НАН України;

- за роботу «Новітні кристалічні матеріали для оптичних та біомедичних застосувань»

ВОРОНІ Ігорю Олеговичу - кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Інституту монокристалів НАН України

ТАРАНЕЦЬ Юлії Володимирівні - кандидатові технічних наук, виконувачеві обов'язків наукового співробітника Інституту монокристалів НАН України

КОСТЕНЮКОВІЙ Олені Ігорівні - молодшому науковому співробітникові Інституту монокристалів НАН України;

- за роботу «Термохімічні процеси у високотемпературному електротермічному псевдозрідженому шарі»:

СІМЕЙКУ Костянтину Віталійовичу - кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту газу НАН України;

- за роботу «Розробка аналітичних біотехнологій для потреб імунологічної діагностики»:

ГАЛКІНУ Олександру Юрійовичу - докторові біологічних наук, завідувачеві кафедри Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

ЛУЦЕНКО Тетяні Миколаївні - кандидатові технічних наук, старшому викладачеві Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

КРИНІНІЙ Ользі Ігорівні - молодшому науковому співробітникові Інституту біохімії імені О.В.Палладіна НАН України;

- за роботу «Створення альтернативних біопалив з поновлювальної сировини»:

ТІГУНОВІЙ Олені Олександрівні - кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові державної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України»

ХІМАЧ Наталії Юріївні - кандидатові хімічних наук, науковому співробітникові Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії імені В.П.Кухаря НАН України

ВАСИЛИШИН Роксолані Василівні - провідному інженерові Інституту біології клітини НАН України;

- за роботу «Метаболіти бактерій і дріжджів та їх функціональна активність»

ХАРХОТІ Максиму Андрійовичу - кандидатові біологічних наук, завідувачеві лабораторії Інституту мікробіології і вірусології імені Д.К.Заболотного НАН України

ВАСИЛЮК Ользі Миколаївні - кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові Інституту мікробіології і вірусології імені Д.К.Заболотного НАН України

ХАРЧУКУ Максиму Сергійовичу - кандидатові біологічних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту мікробіології і вірусології імені Д.К.Заболотного НАН України

ЛАГУТІНІЙ Ользі Сергіївні - молодшому науковому співробітникові державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І.Кундієва Національної академії медичних наук України»;

- за роботу «Спрямований синтез похідних тіазолідину з поліфармакологічними властивостями як потенційних лікарських засобів»:

КРИЩИШИН-ДИЛЕВИЧ Анні Петрівні - кандидатові фармацевтичних наук, доцентові Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

ЛОЗИНСЬКОМУ Андрію Володимировичу - кандидатові фармацевтичних наук, доцентові Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького;

- за роботу «Бактеріальні біоплівки як форма взаємодії бактерій із навколишнім середовищем»

МОШИНЕЦЬ Олені Володимирівні - кандидатові біологічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту молекулярної біології і генетики НАН України;

- за роботу «Дисфункції іонних каналів: від молекулярних механізмів до новітніх стратегій корекції»:

ДРИНЬ Дарії Олегівні - кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові Інституту фізіології імені О.О.Богомольця НАН України

МЕЛЬНИК Марії Ігорівні - кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові Інституту фізіології імені О.О.Богомольця НАН України

ГАЛАЙДИЧУ Олегу Вікторовичу - докторові філософії, молодшому науковому співробітникові Інституту фізіології імені О.О.Богомольця НАН України;

- за роботу «Неінвазивна оцінка пружно-еластичних властивостей артерій та камер серця»

ТОРБАС Олені Олександрівні - кандидатові медичних наук, науковому співробітникові державної установи «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска» Національної академії медичних наук України;

- за роботу «Оптимізація хірургічного лікування хворих на вікову катаракту»:

ГРИЦЕНКУ Якову Анатолійовичу - кандидатові медичних наук, лікарю-офтальмологові державної установи «Інститут очних хвороб і тканинної терапії імені В.П.Філатова Національної академії медичних наук України»;

- за роботу «Християнська теологія та екзистенціалізм»:

ШЕВЧЕНКУ Сергію Леонідовичу - докторові філософських наук, професорові Національного медичного університету імені О.О.Богомольця;

- за роботу «Здоров'язбережувальні засади використання програмно-апаратних засобів в освітньому процесі 5 - 9 класів»:

СУХІХ Алісі Сергіївні - кандидатові педагогічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України;

- за роботу «Забезпечення інформаційної безпеки національної економіки в умовах діджиталізації»:

ГЛУШКО Аліні Дмитрівні - кандидатові економічних наук, доцентові Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

ЯНКО Аліні Сергіївні - кандидатові технічних наук, доцентові Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

ДЖИГОРІ Ользі Миколаївні - кандидатові економічних наук, старшому викладачеві Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»;

- за роботу «Сучасна концепція кримінально-правової протидії організованій злочинності»:

ВОЗНЮКУ Андрію Андрійовичу - докторові юридичних наук, завідувачеві лабораторії Національної академії внутрішніх справ;

- за роботу «Теорія публічних послуг: адміністративно-правова складова»:

ЛЕГЕЗІ Євгену Олександровичу - докторові юридичних наук, професорові Університету митної справи та фінансів;

- за роботу «Регіональний аспект деконструкцїї ринків молочної продукції»:

БОЧКО Олені Юріївні - докторові економічних наук, професорові Національного університету «Львівська політехніка»;

- за роботу «Формування та реалізація стратегії розвитку міжрегіонального економічного співробітництва в умовах євроінтеграції»:

РОГОЗЯН Юлії Сергіївні - докторові економічних наук, заступникові завідувача відділу державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К.Мамутова Національної академії наук України»

ЗАБЛОДСЬКІЙ Дар'ї Вадимівні - кандидатові економічних наук, провідному економістові державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К.Мамутова Національної академії наук України»

- за роботу «Селекційні та біотехнологічні аспекти створення нових генотипів кукурудзи, адаптованих до зони Степу України»:

АБЕЛЬМАСОВУ Олексію Вікторовичу - кандидатові сільськогосподарських наук, виконувачеві обов'язків завідувача лабораторії державної установи Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України

ГАЙДАШУ Олександру Леонідовичу – кандидатові сільськогосподарських наук, виконувачеві обов'язків завідувача лабораторії державної установи Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України

ДЕНИСЮК Катерині Вікторівні - кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові державної установи Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

29 грудня 2020 року