Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №608/2020

Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2020 року

На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки постановляю:

1. Присудити Державні премії України в галузі науки і техніки 2020 року:

– за роботу «Керування властивостями матеріалів в екстремальних умовах»:

СЛЮСАРЕНКУ Юрію Вікторовичу – академікові Національної академії наук України, начальникові відділу Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» Національної академії наук України

СОТНІКОВУ Андрію Геннадійовичу – докторові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» Національної академії наук України

ПЕЛЕТМИНСЬКОМУ Олександру Сергійовичу – кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» Національної академії наук України

БРИКУ Тарасу Михайловичу – докторові фізико-математичних наук, заступникові директора Інституту фізики конденсованих систем Національної академії наук України

КОЗЛОВСЬКОМУ Михайлу Павловичу – докторові фізико-математичних наук, головному науковому співробітникові Інституту фізики конденсованих систем Національної академії наук України

РУДЮ Олександру Дмитровичу – докторові фізико-математичних наук, завідувачеві відділу Інституту металофізики імені Г.В.Курдюмова Національної академії наук України

ПЛЕВАЧУКУ Юрію Олександровичу – докторові фізико-математичних наук, начальникові науково-дослідної частини Львівського національного університету імені Івана Франка

СКЛЯРЧУКУ Василю Михайловичу – докторові фізико-математичних наук, головному науковому співробітникові Львівського національного університету імені Івана Франка;

– за роботу «Відкриття та дослідження нових явищ для світлових пучків з сингулярностями хвильового фронту»:

ВАСНЄЦОВУ Михайлу Вікторовичу – докторові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Інституту фізики Національної академії наук України

БАЖЕНОВУ Володимиру Юрійовичу – кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту фізики Національної академії наук України

АНГЕЛЬСЬКОМУ Олегу Вячеславовичу – докторові фізико-математичних наук, директорові Інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

МОХУНЮ Ігорю Івановичу – докторові фізико-математичних наук, професорові Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

БЕКШАЄВУ Олександру Яновичу – докторові фізико-математичних наук, завідувачеві лабораторії Одеського національного університету імені І.І.Мечникова

ВЛОХУ Ростиславу Орестовичу – докторові фізико-математичних наук, директорові Інституту фізичної оптики імені О.Г.Влоха Міністерства освіти і науки України

СКАБУ Ігорю Петровичу – докторові фізико-математичних наук, заступникові директора Інституту фізичної оптики імені О.Г.Влоха Міністерства освіти і науки України

БЛІОХУ Костянтину Юрійовичу – кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту RIKEN, Японія;

– за роботу «Аналітичні методи теорії функцій та їх застосування»:

СКРИПНІКУ Ігорю Ігоровичу – члену-кореспондентові Національної академії наук України, директорові Інституту прикладної математики і механіки Національної академії наук України

ГУТЛЯНСЬКОМУ Володимиру Яковичу – члену-кореспондентові Національної академії наук України, радникові при дирекції Інституту прикладної математики і механіки Національної академії наук України

КОТЛЯРОВУ Володимиру Петровичу – докторові фізико-математичних наук, головному науковому співробітникові Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б.І.Вєркіна Національної академії наук України

ГОЛІНСЬКОМУ Леоніду Борисовичу – докторові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б.І.Вєркіна Національної академії наук України

ЄГОРОВІЙ Ірині Євгенівні – докторові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б.І.Вєркіна Національної академії наук України

ШЕПЕЛЬСЬКОМУ Дмитру Георгійовичу – докторові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б.І.Вєркіна Національної академії наук України

РОМАНЮКУ Анатолію Сергійовичу – докторові фізико-математичних наук, завідувачеві відділу Інституту математики Національної академії наук України;

– за роботу «Створення функціональних вакуумних плазмових і дифузійних покриттів широкого спектру застосування»:

ГОНТАРЮ Олександру Григоровичу – кандидатові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М.Бакуля Національної академії наук України

КОПЄЙКІНІЙ Марині Юріївні – кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М.Бакуля Національної академії наук України

ПОГРЕЛЮК Ірині Миколаївні – докторові технічних наук, завідувачеві відділу Фізико-механічного інституту імені Г.В.Карпенка Національної академії наук України

СТРЕЛЬНИЦЬКОМУ Володимиру Євгенійовичу – докторові фізико-математичних наук, начальникові лабораторії Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» Національної академії наук України

ВАСИЛЬЄВУ Володимиру Васильовичу – кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» Національної академії наук України

БЕРЕСНЄВУ Вячеславу Мартиновичу – докторові технічних наук, професорові Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна

ДАБІЖІ Євгену Вікторовичу – кандидатові технічних наук, директорові малого державного науково-виробничого впроваджувального підприємства «ЕКМА» НАН України

ДЕЙНЕЦІ Олександру Володимировичу – генеральному директорові товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича фірма
«Грейс-інжинірінг»;

– за роботу «Прогресивні будівельні конструктивні системи та технології їх зведення»:

ШИМАНОВСЬКОМУ Олександру Віталійовичу – члену-кореспондентові Національної академії наук України, генеральному директорові товариства з обмеженою відповідальністю «Український інститут сталевих конструкцій імені В.М.Шимановського»

БАБАЄВУ Володимиру Миколайовичу – докторові наук з державного управління, ректорові Харківського національного університету міського господарства імені О.М.Бекетова

СУХОНОС Марії Костянтинівні – докторові технічних наук, проректорові Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

ШМУКЛЕРУ Валерію Самуїловичу – докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Харківського національного університету міського господарства імені О.М.Бекетова

ЄВЕЛЮ Сергію Михайловичу – кандидатові технічних наук, голові товариства з обмеженою відповідальністю «Стальконструкція ЛТД»

ЄВЗЕРОВУ Ісааку Даниловичу – докторові технічних наук, директорові товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕГА КАД»

ШЕВЕТОВСЬКОМУ Валентину Валентиновичу – докторові філософії, директорові товариства з обмеженою відповідальністю «Керамічна група «Голден Тайл»

ЛАНТУХУ-ЛЯЩЕНКУ Альберту Івановичу – докторові технічних наук, пенсіонерові;

– за роботу «Технології та обладнання для виробництва і споживання альтернативних видів палива»:

ПЕТРОВІЙ Жанні Олександрівні – докторові технічних наук, завідувачеві лабораторії Інституту технічної теплофізики Національної академії наук України

ГЕЛЕТУСІ Георгію Георгійовичу – кандидатові технічних наук, завідувачеві лабораторії Інституту технічної теплофізики Національної академії наук України

ЖЕЛЄЗНІЙ Тетяні Анатоліївні – кандидатові технічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту технічної теплофізики Національної академії наук України

КОРІНЧУКУ Дмитру Миколайовичу – кандидатові технічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту технічної теплофізики Національної академії наук України

П’ЯНИХ Костянтину Євгеновичу – докторові технічних наук, завідувачеві відділу Інституту газу Національної академії наук України

КРІГЕРУ Леоніду Фрідріховичу – генеральному директорові товариства з обмеженою відповідальністю «Котлозавод «КРІГЕР»

ПОНІКАРЧУКУ Анатолію Мироновичу - директорові товариства з обмеженою відповідальністю «Волинь-Кальвіс»

САВЧУКУ Сергію Дмитровичу – виконавчому директорові товариства з обмеженою відповідальністю «Кліар Енерджі»;

– за роботу «Екологоорієнтовані технології видобутку залізорудної сировини на шахтах України»:

СТУПНІКУ Миколі Івановичу – докторові технічних наук, ректорові Криворізького національного університету

КОВАЛЕНКУ Ігорю Леонідовичу – докторові технічних наук, завідувачеві кафедри державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет»

ШЕВЧИКУ Дмитру Володимировичу – генеральному директорові приватного акціонерного товариства «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат»

ПОЛТОРАЩЕНКУ Сергію Петровичу – радникові генерального директора підприємства з іноземними інвестиціями у формі приватного акціонерного товариства «Запорізький залізорудний комбінат»

КАРАПІ Ігорю Андрійовичу – заступникові технічного директора – начальникові відділу підприємства з іноземними інвестиціями у формі приватного акціонерного товариства «Запорізький залізорудний комбінат»

КОРОЛЕНКУ Михайлу Костянтиновичу – радникові операційного директора товариства з обмеженою відповідальністю «Метінвест Холдинг»

КІЯЩЕНКУ Дмитру Володимировичу – головному інженерові товариства з обмеженою відповідальністю «ІСТ-ФОРТ»

НЕБОГІНУ Валерію Захаровичу – директорові товариства з обмеженою відповідальністю «НТТ Технотрон»;

– за роботу «Інноваційні нанобіотехнології для ранньої діагностики і хіміотерапії патологічних станів»:

СТОЙЦІ Ростиславу Стефановичу – члену-кореспондентові Національної академії наук України, завідувачеві відділу Інституту біології клітини Національної академії наук України

РИНДИЧ Аллі Володимирівні – члену-кореспондентові Національної академії наук України, завідувачеві відділу Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук України

ФІЛОНЕНКУ Валерію Вікторовичу – докторові біологічних наук, завідувачеві відділу Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук України

ПАНЧУКУ Ростиславу Руслановичу – докторові біологічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту біології клітини Національної академії наук України

ДРОБОТ Людмилі Борисівні – докторові біологічних наук, завідувачеві відділу Інституту біохімії імені О.В.Палладіна Національної академії наук України

МАТИШЕВСЬКІЙ Ользі Павлівні – докторові біологічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту біохімії імені О.В.Палладіна Національної академії наук України

ПРИЛУЦЬКОМУ Юрію Івановичу – докторові фізико-математичних наук, професорові Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ПІРКУ Ярославу Васильовичу – кандидатові біологічних наук, ученому секретареві державної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України»;

– за роботу «Медицина катастроф в умовах бойових дій»:

ЯКИМЦЮ Володимиру Миколайовичу – докторові медичних наук, заступникові директора державної наукової установи «Центр інноваційних медичних технологій Національної академії наук України»

ПЕЧИБОРЩУ В’ячеславу Петровичу – докторові медичних наук, завідувачеві відділу державної наукової установи «Центр інноваційних медичних технологій Національної академії наук України»

ВОЛЯНСЬКОМУ Петру Борисовичу – докторові наук з державного управління, виконуючому обов’язки начальника Інституту державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту

ВОРОНЕНКУ Володимиру Васильовичу – докторові медичних наук, заступникові директора державної установи «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров’я України»

КРИЛЮКУ Віталію Омеляновичу – докторові медичних наук, завідувачеві відділу державного закладу «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я України»

ХИЖНЯКУ Миколі Івановичу – докторові медичних наук, професорові Української військово-медичної академії

РИЖЕНКУ Сергію Анатолійовичу – докторові медичних наук, генеральному директорові комунального підприємства «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І.Мечникова» Дніпропетровської обласної ради»

ГАЛАЧЕНКУ Олександру Олександровичу – докторові економічних наук, кандидатові медичних наук, директорові дочірнього підприємства «Клінічний санаторій «Хмільник» приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця»;

– за роботу «Високопродуктивні гібриди кукурудзи (селекція, біотехнологія, насінництво)»:

ЧЕРЧЕЛЮ Владиславу Юрійовичу – докторові сільськогосподарських наук, директорові державної установи Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України

ДЗЮБЕЦЬКОМУ Борису Володимировичу – докторові сільськогосподарських наук, завідувачеві відділу державної установи Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України

КИРПІ Миколі Яковичу – докторові сільськогосподарських наук, заступникові директора державної установи Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України

БОДЕНКО Наталі Анатоліївні – кандидатові сільськогосподарських наук, ученому секретареві державної установи Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України

САТАРОВІЙ Тетяні Миколаївні – докторові біологічних наук, завідувачеві лабораторії державної установи Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України

СТАСІВУ Олегу Федоровичу – кандидатові економічних наук, директорові Інституту сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України

ЧЕРНОБАЙ Ларисі Миколаївні – докторові сільськогосподарських наук, завідувачеві лабораторії Інституту рослинництва імені В.Я.Юр’єва Національної академії аграрних наук України

ЛАВРИНЕНКУ Юрію Олександровичу – докторові сільськогосподарських наук, головному науковому співробітникові Інституту зрошувального землеробства Національної академії аграрних наук України.

2. Установити розмір Державної премії України в галузі науки і техніки на 2020 рік триста тисяч гривень кожна.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

30 грудня 2020 року