Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №615/2019

Питання Комісії при Президентові України у питаннях помилування

1. На зміну Указу Президента України від 6 грудня 1999 року № 1532 "Про Комісію при Президентові України у питаннях помилування" (з наступними змінами) затвердити новий персональний склад Комісії при Президентові України у питаннях помилування (додається).

2. Внести до Положення про порядок здійснення помилування, затвердженого Указом Президента України від 21 квітня 2015 року № 223 (зі змінами, внесеними Указом від 14 травня 2016 року № 211), такі зміни:

1) в абзацах першому і третьому пункту 6 та пункті 16 слова "Адміністрація Президента України" в усіх відмінках замінити словами "Офіс Президента України" у відповідному відмінку;

2) в абзаці першому пункту 7 слова "Департамент з питань помилування Адміністрації Президента України (далі - Департамент)" замінити словами "Департамент з питань громадянства, помилування, державних нагород Офісу Президента України (далі - Департамент)";

3) абзац другий пункту 8 викласти у такій редакції:

"Комісія утворюється Президентом України у складі голови, двох заступників голови, секретаря та інших членів Комісії. Одним із заступників голови Комісії є за посадою заступник Керівника Департаменту - керівник управління з питань помилування. Обов'язки секретаря Комісії виконує один із членів Комісії";

4) у пункті 15:

абзац другий викласти в такій редакції:

"щодо осіб, які відбувають покарання в установах чи органах виконання покарань, а також щодо осіб (громадян іноземної держави), засуджених судами України до позбавлення волі, які передані для відбування

покарання в державах, громадянами яких вони є, - Міністерству юстиції України";

абзац шостий виключити.

3. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 1 грудня 2018 року № 400 "Про новий склад Комісії при Президентові України у питаннях помилування".

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

21 серпня 2019 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 21 серпня 2019 року № 615/2019

СКЛАД
Комісії при Президентові України у питаннях помилування

ДНІПРОВ Олексій Сергійович - Керівник Апарату Офісу Президента України, голова Комісії

ПАВЛІЧЕНКО Олександр Миколайович - виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини, заступник голови Комісії (за згодою)

ПУХОВЕЦЬ Іван Миколайович - заступник Керівника Департаменту з питань громадянства, помилування, державних нагород - керівник управління з питань помилування Офісу Президента України, заступник голови Комісії

БЄЛОУСОВ Юрій Леонідович - виконавчий директор громадської організації "Експертний центр з прав людини" (за згодою)

КРИКУШЕНКО Олександр Георгійович - начальник Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України

ЛІЩИНА Іван Юрійович - заступник Міністра юстиції України - Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини

МАРЧЕНКО Олександр Петрович - головний консультант управління з питань помилування Департаменту з питань громадянства, помилування, державних нагород Офісу Президента України, секретар Комісії

СУХОРУКОВ Андрій Олександрович - голова правління Міжнародної громадської організації "Міжнародне товариство прав людини - Українська Секція" (за згодою).

Керівник Офісу Президента України А.БОГДАН