Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №617/2021

Про деякі заходи щодо відновлення та розвитку морських наукових досліджень і науково-дослідного флоту

З метою утвердження та сталого розвитку України як сучасної морської держави, забезпечення її національних інтересів у сфері морської діяльності, відновлення конкурентоздатності вітчизняного морегосподарського комплексу, розвитку морських наукових досліджень і науково-дослідного флоту постановляю:

1. Кабінету Міністрів України:

1) розробити із залученням представників органів державної влади, провідних вітчизняних учених і міжнародних експертів та затвердити у тримісячний строк план заходів щодо відновлення та розвитку морських наукових досліджень і науково-дослідного флоту, передбачивши, зокрема, заходи щодо:

визначення пріоритетних напрямків розвитку морських наукових досліджень та екологічного моніторингу морів, участі України у проведенні полярних досліджень, опрацювання питання щодо розроблення та затвердження відповідних державних цільових науково-технічних програм, розрахованих на довгостроковий період;

здійснення аналізу актуальних положень Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011 — 2023 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 1002, із урахуванням можливостей проведення відповідних досліджень на науково-дослідному судні «Ноосфера»;

проведення аналізу діяльності державних науково-дослідних установ у сфері морських наукових досліджень з метою уникнення дублювання їх функцій, підвищення ефективності використання кадрового потенціалу таких установ, матеріальних ресурсів та бюджетних коштів;

відновлення протягом 2022 та 2023 років споруд науково-дослідних установ у сфері морських наукових досліджень, будівництва нових споруд для розміщення сучасних лабораторій;

здійснення інвентаризації наявних науково-дослідних суден, які перебувають на балансі державних науково-дослідних установ та не експлуатуються, визначення суден, придатних до відновлення, забезпечення їх ремонту та введення в експлуатацію;

розвитку інфраструктури для постійного базування науково-дослідного флоту, у тому числі причальних споруд;

будівництва у 2022 — 2030 роках науково-дослідних суден підприємствами суднобудівної промисловості України;

підвищення соціальних стандартів для моряків науково-дослідного флоту, зокрема рівня оплати їх праці;

усунення диспропорцій в умовах оплати праці та соціального захисту вчених, які проводять полярні дослідження;

розвитку кадрового потенціалу для проведення морських наукових досліджень, зокрема відновлення проходження студентами, які навчаються за напрямами і спеціальностями, пов’язаними з морською діяльністю, практики у морі на навчальних та науково-дослідних суднах;

вирішення в установленому порядку питання щодо забезпечення відповідно до обґрунтованих потреб фінансування здійснення комплексного екологічного моніторингу стану територіального моря України та її виключної (морської) економічної зони із використанням науково-дослідного судна «Борис Александров» та введення в експлуатацію науково-дослідного судна «Володимир Паршин»;

2) забезпечувати щороку інформування Президента України про хід реалізації заходів з відновлення та розвитку морських наукових досліджень і науково-дослідного флоту.

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

3 грудня 2021 року