Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №647/2019

Про деякі заходи із забезпечення надання якісних публічних послуг

З метою утвердження функціонування сервісної держави — держави для громадян і бізнесу, забезпечення належної реалізації прав фізичних та юридичних осіб y сфері надання публічних, у тому числі адміністративних, послуг, створення сучасної інфраструктури, зручних та доступних електронних сервісів для надання таких послуг постановляю:

1. Кабінету Міністрів України забезпечити:

1) визначення та впровадження єдиних вимог до надання публічних послуг, у тому числі ключових показників ефективності, граничного часу очікування, показників задоволеності суб’єктів звернення;

2) поступове переведення окремих публічних послуг в електронну форму та оприлюднення на Єдиному веб-порталі органів виконавчої влади щоквартальних звітів про стан реалізації відповідних заходів з відображенням інформації про послуги, переведені в електронну форму, та послуги, порядок та умови отримання яких спрощено;

3) упровадження дієвого механізму контролю за наданням публічних послуг, у тому числі шляхом замовлення послуги удаваним суб’єктом звернення, упровадження зручних способів отримання відгуків від фізичних та юридичних осіб щодо наданих їм публічних послуг, удосконалення процедури адміністративного оскарження рішень, дій або бездіяльності;

4) опрацювання питання щодо запровадження нових підходів до утворення та діяльності центрів надання адміністративних послуг, зокрема шляхом:

переходу до надання адміністративних послуг обласних та районних державних адміністрацій центрами надання адміністративних послуг органів місцевого самоврядування на засадах співфінансування державою відповідних видатків із забезпеченням належної мережі центрів надання адміністративних послуг та доступності таких послуг з подальшим скасуванням обов’язку утворення центрів надання адміністративних послуг при районних державних адміністраціях;

спрямування частини плати за надання адміністративних послуг (адміністративного збору) на матеріально-технічне забезпечення діяльності центрів надання адміністративних послуг та винагороду адміністраторам таких центрів із забезпеченням постійного бюджетного призначення таких видатків;

5) опрацювання питання щодо доцільності подальшого надання адміністративних послуг державними та комунальними підприємствами;

6) урегулювання питання плати за надання адміністративних послуг (адміністративного збору) шляхом запровадження єдиних засад визначення розмірів адміністративною збору за надання адміністративних послуг, порядку його сплати та використання;

7) запровадження ефективних способів надання консультацій фізичним та юридичним особам, зокрема з використанням «гарячих ліній» зв’язку, віртуальних співрозмовників («чат-ботів»), електронних баз типових питань і відповідей, щодо публічних послуг, які користуються найбільшим попитом, пов’язаних насамперед із пенсійним та іншим соціальним забезпеченням, видачею документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, реєстрацією місця проживання (місця перебування) особи, державною реєстрацією юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських об’єднань, державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно (у тому числі прав на земельну ділянку) та їх обтяжень, реєстрацією транспортних засобів, видачею посвідчень водія;

8) спрощення процедур надання та отримання публічних послуг, забезпечення їх доступності, зокрема шляхом:

скасування необхідності подання заяви про надання публічної послуги у паперовій формі у разі наявності відомостей, необхідних для отримання такої послуги, в інших поданих суб’єктом звернення документах або національних електронних інформаційних ресурсах;

поширення практики заповнення заяви про надання публічної послуги уповноваженою особою суб’єкта надання публічної послуги або центру надання адміністративних послуг для її подальшого підписання суб’єктом звернення;

упровадження механізмів оперативного уточнення (виправлення) технічних помилок, описок у заявах про надання публічної послуги та інших документах, що подаються для отримання публічної послуги, а також автоматичної перевірки повноти та достовірності відомостей у заявах про надання публічної послуги в електронній формі;

покладення на адміністраторів центрів надання адміністративних послуг обов’язків стосовно внесення відомостей, необхідних для отримання окремих адміністративних послуг, до відповідних інформаційних систем суб’єктів надання адміністративних послуг та єдиного державного веб-порталу електронних послуг;

надання окремих адміністративних послуг в автоматичному режимі без втручання людини, а також за допомогою засобів телефонного зв’язку з використанням автоматизованих систем, що дають змогу, зокрема, ідентифікувати суб’єкта звернення через засоби розпізнавання голосу або відповіді на контрольні запитання;

отримання за бажанням суб’єкта звернення результатів надання публічних послуг засобами кур’єрського зв’язку;

9) удосконалення системи підвищення кваліфікації осіб, що забезпечують надання публічних послуг;

10) опрацювання питання щодо запровадження реєстрації місця проживання за декларативним принципом шляхом подання заяви B електронній формі із забезпеченням непорушності прав власника, а також забезпечення взаємодії відповідних реєстрів територіальних громад з національними електронними інформаційними ресурсами;

11) запровадження можливості надання органами місцевого самоврядування та/або нотаріусами окремих публічних послуг, зокрема пов’язаних із реєстрацією актів цивільного стану, реєстрацією транспортних засобів, видачею посвідчень водія, державною реєстрацією земельної ділянки, наданням соціальних послуг;

12) упровадження механізму надання комплексної електронної послуги, пов’язаної з оформленням права на земельну ділянку;

13) опрацювання питання щодо запровадження можливості зарахування виплат y соціальній сфері на банківський рахунок, відкритий отримувачем відповідних коштів у будь-якій банківській установі;

14) опрацювання питання щодо забезпечення через єдиний державний веб-портал електронних послуг можливості для споживачів житлово- комунальних послуг подавати виконавцям таких послуг звернення в електронній формі щодо їх надання, встановлення, обслуговування, заміни та повірки вузлів обліку, отримувати інформацію про перебіг та результати розгляду таких звернень, здійснювати розрахунки за житлово-комунальні послуги.

2. Цей Указ набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

4 вересня 2019 року