Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №651/2022

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 вересня 2022 року “Про пропозиції до проекту Закону України “Про Державний бюджет України на 2023 рік” по статтях, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України”

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 вересня 2022 року “Про пропозиції до проекту Закону України “Про Державний бюджет України на 2023 рік” по статтях, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України” (додається, для службового користування, без абзаців другого – сьомого підпункту 4 пункту 1 – відкрита інформація).

2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

15 вересня 2022 року

Для службового користування
(без абзаців другого – сьомого
підпункту 4 пункту 1 –
відкрита інформація)

Введено в дію
Указом Президента України
від 15 вересня 2022 року
№ 651/2022

РІШЕННЯ

Ради національної безпеки і оборони України

від 15 вересня 2022 року

Про пропозиції до проекту Закону України “Про Державний бюджет України на 2023 рік по статтях, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України

За результатами розгляду пропозицій до проекту Закону України “Про Державний бюджет України на 2023 рік” по статтях, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України, відповідно до абзацу п’ятого пункту 1 частини першої статті 4 Закону України “Про Раду національної безпеки і оборони України” Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

1. Кабінету Міністрів України:

1) передбачити в проекті Закону України “Про Державний бюджет України на 2023 рік” загальний фінансовий ресурс на забезпечення національної безпеки і оборони України в обсязі не менше 17,8 відсотка валового внутрішнього продукту для сектору безпеки і оборони України, при цьому фінансування потреб сектору безпеки і оборони України передбачити в обсязі не менше 1 141 108,1 млн гривень;

2) забезпечити у 2023 році збільшення обсягу видатків на національну безпеку і оборону України з урахуванням воєнно-політичної обстановки та вимог бюджетного законодавства;

3) вжити в установленому порядку заходів щодо забезпечення своєчасного та у повному обсязі фінансування у 2023 році для Міністерства оборони України, органів сектору безпеки і оборони України на виплату грошового забезпечення військовослужбовців;

4) вжити у 2023 році заходів щодо забезпечення першочергового фінансування діяльності суб’єктів сектору безпеки і оборони України за такими пріоритетними напрямами:

абзаци другий – сьомий – для службового користування;

удосконалення системи охорони та підвищення рівня захисту державного кордону України;

реалізація державної політики у сфері кібербезпеки;

забезпечення заходів із виявлення, знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів;

5) забезпечити інформування Апарату Ради національної безпеки і оборони України щомісяця до 15 числа про стан фінансування сектору безпеки і оборони України.

2. Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості України після припинення або скасування воєнного стану у місячний строк забезпечити подання на розгляд Ради національної безпеки і оборони України проекту основних показників закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями на відповідний рік та орієнтовних показників обсягів закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями на наступні два роки.

3. Міністерству фінансів України забезпечити протягом 2023 року своєчасне фінансування видатків Державного бюджету України, передбачених для органів сектору безпеки і оборони України, у повному обсязі.

4. Органам сектору безпеки і оборони України вжити протягом 2023 року заходів щодо:

посилення фінансової дисципліни у сфері управління бюджетними асигнуваннями та забезпечення цільового, ефективного і результативного використання визначеного бюджетом обсягу коштів;

скорочення дебіторської заборгованості з виконання державних контрактів на закупівлю товарів, робіт і послуг оборонного призначення та недопущення утворення простроченої дебіторської заборгованості.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України О. ДАНІЛОВ