Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №686/2015

Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2014 року

На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки  постановляю:

Присудити Державні премії України в галузі науки і техніки 2014 року:

– за роботу "Будова та еволюція Всесвіту на галактичних та космологічних масштабах, прихована маса і темна енергія: теоретичні моделі та спостережні результати":

БЕРЦИКУ Петеру Петеровичу – докторові фізико-математичних наук, заступникові директора Головної астрономічної обсерваторії НАН України

ПІЛЮГІНУ Леоніду Степановичу – члену-кореспондентові Національної академії наук України, завідувачеві лабораторії Головної астрономічної обсерваторії НАН України

ВАВИЛОВІЙ Ірині Борисівні – кандидатові фізико-математичних наук, завідувачеві лабораторії Головної астрономічної обсерваторії НАН України

ПАВЛЕНКУ Якову Володимировичу – докторові фізико-математичних наук, головному науковому співробітникові Головної астрономічної обсерваторії НАН України

КАРАЧЕНЦЕВІЙ Валентині Юхимівні – докторові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Головної астрономічної обсерваторії НАН України

ПЕЛИХУ Володимиру Олександровичу – докторові фізико-математичних наук, заступникові директора Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я.С.Підстригача НАН України

ЖДАНОВУ Валерію Івановичу – докторові фізико-математичних наук, завідувачеві відділу астрономічної обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ЖУКУ Олександру Івановичу – докторові фізико-математичних наук, головному науковому співробітникові астрономічної обсерваторії Одеського національного університету імені І.І.Мечникова

НОВОСЯДЛОМУ Богдану Степановичу – докторові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Львівського національного університету імені Івана Франка

МІНАКОВУ Анатолію Олексійовичу – докторові фізико-математичних наук (посмертно);

– за роботу "Технологічні, організаційні та регуляторні засади побудови телекомунікаційних мереж сучасних та наступних поколінь":

КАПТУРУ Вадиму Анатолійовичу – кандидатові технічних наук, проректорові Одеської національної академії зв'язку імені О.С.Попова

ВАСІЛІУ Євгену Вікторовичу – докторові технічних наук, директорові інституту Одеської національної академії зв'язку імені О.С.Попова

ЛОЖКОВСЬКОМУ Анатолію Григоровичу – докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Одеської національної академії зв'язку імені О.С.Попова

ГРАНАТУРОВУ Володимиру Михайловичу – докторові економічних наук, професорові Одеської національної академії зв'язку імені О.С.Попова

ТІХОНОВУ Віктору Івановичу – докторові технічних наук, професорові Одеської національної академії зв'язку імені О.С.Попова

ГУЛЯЄВУ Кирилу Дмитровичу – кандидатові технічних наук, виконуючому обов'язки завідувача відділу Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України

КАЙДЕНКУ Миколі Миколайовичу – старшому науковому співробітникові Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"

ІВЛЄВУ Юрію Васильовичу – провідному інженерові Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"

ДЕЙНЕЦІ Ігорю Васильовичу – кандидатові фізико-математичних наук, радникові директора Інституту обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України;

– за роботу "Нові каталізатори та гетерогенно-каталітичні процеси: розвиток наукових основ та використання в хімії, нафтохімії та енергетиці":

ЗАЖИГАЛОВУ Валерію Олексійовичу – члену-кореспондентові Національної академії наук України, завідувачеві відділу Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН України

СТРИЖАКУ Петру Євгеновичу – члену-кореспондентові Національної академії наук України, завідувачеві відділу Інституту фізичної хімії імені Л.В.Писаржевського НАН України

ПЯТНИЦЬКОМУ Юрію Ігоровичу – докторові хімічних наук, головному науковому співробітникові Інституту фізичної хімії імені Л.В.Писаржевського НАН України

ДОЛГІХ Лідії Юріївні – кандидатові хімічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту фізичної хімії імені Л.В.Писаржевського НАН України

ТРИПОЛЬСЬКОМУ Андрію Іккійовичу – кандидатові хімічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту фізичної хімії імені Л.В.Писаржевського НАН України

ПАТРИЛЯКУ Казимиру Івановичу – докторові хімічних наук (посмертно)

ГРИНЮ Григорію Івановичу – докторові технічних наук, професорові Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"

ЛОБОЙКУ Олексію Яковичу – докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"

СУВОРІНУ Олександру Вікторовичу – докторові технічних наук, завідувачеві кафедри технологічного інституту Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

КОШОВЦЮ Миколі Володимировичу – кандидатові технічних наук, голові правління приватного акціонерного товариства "Сєвєродонецький ОРГХІМ";

– за розробку та впровадження системи зменшення техногенного навантаження на території і на населення екологічно кризових регіонів України:

РОЖКУ Миколі Михайловичу – докторові медичних наук, ректорові державного вищого навчального закладу "Івано-Франківський національний медичний університет"

ЕРСТЕНЮК Ганні Михайлівні – докторові біологічних наук, першому проректорові державного вищого навчального закладу "Івано-Франківський національний медичний університет"

КРИЖАНІВСЬКІЙ Анні Євстахіївні – докторові медичних наук, завідувачеві кафедри державного вищого навчального закладу "Івано-Франківський національний медичний університет"

БІЛЕЦЬКІЙ Елеонорі Миколаївні – докторові медичних наук, завідувачеві кафедри державного закладу "Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров'я України"

ШМАТКОВУ Григорію Григоровичу – докторові біологічних наук, завідувачеві кафедри державного вищого навчального закладу "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"

СЕМЧУКУ Ярославу Михайловичу – докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

СОЛОВЙОВУ Веніаміну Васильовичу – докторові хімічних наук, завідувачеві кафедри Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

ОНИЩЕНКО Світлані Володимирівні – кандидатові економічних наук, доцентові Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

САМОЙЛІК Марині Сергіївні – кандидатові економічних наук, доцентові Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

РУДЬКУ Георгію Іллічу – докторові геолого-мінералогічних, докторові географічних та докторові технічних наук, голові Державної комісії України по запасах корисних копалин;

– за роботу "Комплекс методів та заходів забезпечення безпечної експлуатації та ефективності АЕС України":

ЩЕРБІНУ Володимиру Миколайовичу – кандидатові фізико-математичних наук, заступникові директора Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України

НОСОВСЬКОМУ Анатолію Володимировичу – члену-кореспондентові Національної академії наук України, заступникові директора Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України

СКАЛОЗУБОВУ Володимиру Івановичу – докторові технічних наук, завідувачеві відділу Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України

ГАБЛАЯ Таїсії Володимирівні – провідному інженеру Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України

КОМАРОВУ Юрію Олексійовичу – докторові технічних наук, завідувачеві сектору Інституту проблем безпеки атомних електростанцій     НАН України

КОЛИХАНОВУ Віктору Миколайовичу – завідувачеві сектору Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України

ВАЩЕНКУ Володимиру Миколайовичу – докторові фізико-математичних наук, директорові інституту Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління

МАЗУРЕНКУ Антону Станіславовичу – докторові технічних наук, директорові інституту Одеського національного політехнічного університету

ДРАГАНУ Григорію Сильвестровичу – докторові фізико-математичних наук, професорові Одеського національного університету імені І.І.Мечникова

БІЛЕЮ Данку Васильовичу – кандидатові технічних наук, генеральному інспекторові – директору з безпеки державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом";

– за роботу "Геохімічні, петрологічні і геофізичні критерії прогнозування родовищ корисних копалин Українського щита":

ПОНОМАРЕНКУ Олександру Миколайовичу – академікові Національної академії наук України, директорові Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П.Семененка НАН України

КРИВДІКУ Степану Григоровичу – докторові геолого-мінералогічних наук, завідувачеві відділу Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П.Семененка НАН України

КУЛЬЧЕЦЬКІЙ Ганні Олександрівні – докторові геологічних наук, головному науковому співробітникові Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П.Семененка НАН України

ШУМАНУ Володимиру Миколайовичу – докторові фізико-математичних наук, завідувачеві відділу Інституту геофізики імені С.І.Субботіна НАН України

ПІГУЛЕВСЬКОМУ Петру Гнатовичу – докторові геологічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту геофізики імені С.І.Субботіна НАН України

ШЕРЕМЕТУ Євгену Михайловичу – докторові геолого-мінералогічних наук, завідувачеві відділу Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П.Семененка НАН України

НІКОЛАЄВУ Івану Юрійовичу – кандидатові геологічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П.Семененка НАН України

ЧЕРНІЄНКО Наталії Миколаївні – кандидатові геологічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту геологічних наук НАН України

СТРЕКОЗОВУ Сергію Микитовичу – провідному геологові Приазовської комплексної геологічної експедиції казенного підприємства "Південукргеологія" Державної служби геології та надр України

МЕЛЬНИКОВУ Володимиру Степановичу – кандидатові геолого-мінералогічних наук (посмертно);

– за створення та промислове впровадження високоефективної техніки із застосуванням еластомерних матеріалів для видобутку, переробки і збагачення мінеральної сировини:

ВОЛОШИНУ Олексію Івановичу – члену-кореспондентові Національної академії наук України, заступникові директора Інституту геотехнічної механіки імені М.С.Полякова НАН України

ДИРДІ Віталію Ілларіоновичу – докторові технічних наук, завідувачеві відділу Інституту геотехнічної механіки імені М.С.Полякова НАН України

НАДУТОМУ Володимиру Петровичу – докторові технічних наук, завідувачеві відділу Інституту геотехнічної механіки імені М.С.Полякова НАН України

МОРУСУ Володимиру Леонідовичу – кандидатові технічних наук, директорові державного спеціального конструкторсько-технологічного бюро Інституту геотехнічної механіки імені М.С.Полякова НАН України

ГУБІНУ Георгію Вікторовичу – докторові технічних наук, завідувачеві кафедри державного вищого навчального закладу "Криворізький національний університет"

СОРОКІНУ Олександру Геннадійовичу – генеральному директорові державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат"

СМІРНОВУ Андрію Вікторовичу – кандидатові політичних наук, директорові з видобутку вугілля товариства з обмеженою відповідальністю "ДТЕК ЕНЕРГО"

ПУХАЛЬСЬКОМУ Віктору Миколайовичу – кандидатові технічних наук, головному інженерові державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат"

ХОХОТВІ Олександру Івановичу – пенсіонерові

ПОПОВИЧУ Ігорю Миколайовичу – генеральному директорові приватного акціонерного товариства "Інститут інноваційних технологій з енергетики та енергозбереження";

– за роботу "Новітні технології в діагностиці та лікуванні хвороб вуха, горла та носа":

КОСАКОВСЬКОМУ Анатолію Лук'яновичу – докторові медичних наук, проректорові Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика

ШКОРБОТУНУ Володимиру Олексійовичу – докторові медичних наук, завідувачеві кафедри Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика

АБИЗОВУ Рустему Адільовичу – докторові медичних наук, професорові Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика

БОЖКО Наталії Вікторівні – кандидатові медичних наук, асистентові  Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика

ТІМЕНУ Григорію Еліазаровичу – докторові медичних наук, завідувачеві відділу державної установи "Інститут отоларингології імені професора О.С.Коломійченка Національної академії медичних наук України"

БЕРЕЗНЮКУ Володимиру Васильовичу – докторові медичних наук, завідувачеві кафедри державного закладу "Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України"

ШКОБІ Ярославу Васильовичу – кандидатові медичних наук, завідувачеві відділення комунального закладу "Київська обласна клінічна лікарня"

МАРИНСЬКОМУ Георгію Сергійовичу – докторові технічних наук, завідувачеві відділу Інституту електрозварювання імені Є.О.Патона НАН України

ТКАЧЕНКУ Віктору Аркадійовичу – завідувачеві групи Інституту електрозварювання імені Є.О.Патона НАН України

СЕМЕНОВУ Руслану Георгійовичу – налагоджувальникові-монтажнику Інституту електрозварювання імені Є.О.Патона НАН України;

– за роботу "Волокнисті матеріали та вироби легкої промисловості з прогнозованими бар’єрними медико-біологічними властивостями":

АВРАМЕНКУ Андрію Олександровичу – члену-кореспондентові Національної академії наук України, заступникові директора Інституту технічної теплофізики НАН України

ІГНАТЬЄВІЙ Ірині Анатоліївні – докторові економічних наук, проректорові Київського національного університету технологій та дизайну

СЛІЗКОВУ Андрію Миколайовичу – докторові технічних наук, директорові інституту Київського національного університету технологій та дизайну

КОЛОСНІЧЕНКО Марині Вікторівні – докторові технічних наук, деканові Київського національного університету технологій та дизайну

БЕРЕЗНЕНКУ Сергію Миколайовичу – докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

СУПРУН Наталії Петрівні – докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

ВЛАСЕНКО Вікторії Іванівні – кандидатові технічних наук, завідувачеві лабораторії Київського національного університету технологій та дизайну

ПРОКОПОВІЙ Євгенії Анатоліївні – директорові державного підприємства "Київський державний науково-дослідний інститут текстильно-галантерейної промисловості"

ПОПОВУ Віктору Петровичу – члену наглядової ради приватного акціонерного товариства "Камвольно-суконна компанія "Чексіл"

КОСТРИЦЬКОМУ Валерію Всеволодовичу – докторові технічних наук, пенсіонерові;

– за роботу "Новітні енергозберігаючі технології виробництва марганцевих феросплавів у електропечах":

КАМКІНІЙ Людмилі Володимирівні – докторові технічних наук,  деканові Національної металургійної академії України

МИХАЛЬОВУ Олександру Іллічу – докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Національної металургійної академії України

ГЛАДКИХ Володимиру Андрійовичу – докторові технічних наук, професорові Національної  металургійної академії України

ГАСИКУ Михайлу Михайловичу – докторові технічних наук, провідному науковому співробітникові Національної металургійної академії України

ЗУБОВУ Вячеславу Леонідовичу – докторові технічних наук, провідному науковому співробітникові Національної металургійної академії України

КУЦІНУ Володимиру Семеновичу – докторові технічних наук,  генеральному директорові публічного акціонерного товариства "Нікопольський завод феросплавів"

ОЛЬШАНСЬКОМУ Володимиру Іллічу – директорові з виробництва та технології публічного акціонерного товариства "Нікопольський завод феросплавів"

ФІЛІППОВУ Ігорю Юрійовичу – кандидатові технічних наук, начальникові управління публічного акціонерного товариства "Нікопольський завод феросплавів"

ДЄДОВУ Юрію Борисовичу – кандидатові технічних наук, провідному інженерові публічного акціонерного товариства "Нікопольський завод феросплавів"

ПЕТРОВУ Юрію Леонідовичу – заступникові директора державного підприємства "Український науково-технічний центр металургійної промисловості "Енергосталь";

– за роботу "Формування збалансованих агроекосистем виробництва національного насіння пшениці озимої":

ГАВРИЛЮКУ Миколі Микитовичу – докторові сільськогосподарських наук, заступникові директора Інституту фізіології рослин і генетики НАН України

ЗАРИШНЯКУ Анатолію Семеновичу – докторові сільськогосподарських наук, віце-президентові – головному вченому секретареві Національної академії аграрних наук України

ГРИНИКУ Ігорю Володимировичу – докторові сільськогосподарських наук, директорові Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України

ФУРДИЧКУ Оресту Івановичу – докторові економічних наук, директорові Інституту агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України

РИБАЛЦІ Олександру Іллічу – докторові біологічних наук, завідувачеві відділу Селекційно-генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення Національної академії аграрних наук України

КІНДРУКУ Миколі Онисимовичу – докторові сільськогосподарських наук, головному науковому співробітникові Селекційно-генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення Національної академії аграрних наук України

КОРНІЙЧУКУ Олександру Васильовичу – кандидатові сільськогосподарських наук, директорові Інституту кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України

ЛИХОЧВОРУ Володимиру Володимировичу – докторові сільськогосподарських наук, завідувачеві кафедри Львівського національного аграрного університету

СТАДНИКУ Анатолію Петровичу – докторові сільськогосподарських наук, завідувачеві кафедри Білоцерківського національного аграрного університету

КАЛЕНИЧУ Павлу Євгенійовичу – директорові сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Ольгопіль";

– за роботу  "Вимірювання соціальних змін в українському суспільстві. Соціологічний моніторинг (1992 – 2013)":

ВОРОНІ Валерію Михайловичу – академікові Національної академії наук України, директорові Інституту соціології НАН України

ШУЛЬЗІ Миколі Олександровичу – члену-кореспондентові Національної академії наук України, заступникові директора Інституту соціології НАН України

ГОЛОВАСІ Євгену Івановичу – докторові філософських наук, заступникові директора Інституту соціології НАН України

ВИШНЯКУ Олександру Івановичу – докторові соціологічних наук, завідувачеві відділу Інституту соціології НАН України

ЗЛОБІНІЙ Олені Геннадіївні – докторові соціологічних наук, завідувачеві відділу Інституту соціології НАН України

КОСТЕНКО Наталії Вікторівні – докторові соціологічних наук, завідувачеві відділу Інституту соціології НАН України

МАКЕЄВУ Сергію Олексійовичу – докторові соціологічних наук, завідувачеві відділу Інституту соціології НАН України

САЄНКУ Юрію Івановичу – докторові економічних наук, завідувачеві відділу Інституту соціології НАН України

ЧУРИЛОВУ Миколі Миколайовичу – докторові соціологічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту соціології НАН України

ПАНІНІЙ Наталії Вікторівні – докторові соціологічних наук (посмертно);

– за роботу "Історія української культури" у п'яти томах (у дев'яти книгах):

СКРИПНИК Ганні Аркадіївні – академікові Національної академії наук України, директорові Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т.Рильського НАН України

ЖУЛИНСЬКОМУ Миколі Григоровичу – академікові Національної академії наук України, директорові Інституту літератури імені Т.Г.Шевченка НАН України

БОНДАРЮ Миколі Пантелеймоновичу – кандидатові філологічних наук, завідувачеві відділу Інституту літератури імені Т.Г.Шевченка НАН України

РУБАН Валентині Василівні – докторові мистецтвознавства (посмертно)

АЛЕКСАНДРОВИЧУ Володимиру Степановичу – докторові історичних наук, завідувачеві відділу Інституту українознавства імені І.Крип'якевича НАН України

ВОЙТОВИЧУ Леонтію Вікторовичу – докторові історичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту українознавства імені І.Крип'якевича НАН України

САСУ Петру Михайловичу – докторові історичних наук, головному науковому співробітникові Інституту історії України НАН України

ДЗЮБІ Олені Миколаївні – кандидатові історичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту історії України НАН України

БЕССОНОВІЙ Світлані Сергіївні – кандидатові історичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту археології НАН України

ЯКОВЛЄВІЙ Людмилі Анатоліївні – кандидатові історичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту археології НАН України;

– за комплект підручників з електронної техніки у трьох книгах:

Основи виробництва електронних апаратів. – Х.: ТОВ "Компанія СМІТ", 2006. – 592 с.;

Технология межсоединений электронной аппаратуры. – Х.: ТОВ "Компанія СМІТ", 2005. – 432 с.;

Введення в мікросистемну техніку та нанотехнології. – Х.: ТОВ "Компанія СМІТ", 2011. – 416 с.:

НЕВЛЮДОВУ Ігорю Шакировичу – докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Харківського національного університету радіоелектроніки

ПАЛАГІНУ Віктору Андрійовичу – кандидатові технічних наук, професорові Харківського національного університету радіоелектроніки.

2. Установити розмір Державної премії України в галузі науки і техніки на 2014 рік сто тисяч гривень кожна.

Президент України Петро ПОРОШЕНКО 

8 грудня 2015 року